Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 2 2020

Ordförande har ordet

När ni läser detta kanske vi är i en helt annan belägen- het än när dessa rader skrivs. Om det är något som vi har fått känna på under denna viruskris är att det oför- utsägbara kan inträffa. Konsekvenserna av Covid-19 har drabbat oss alla påtagligt, såväl på individ som på samhällsnivå. Det skakar om oss på många olika sätt; fysiskt, ekonomiskt och inte minst psykologiskt. Vårt medvetandefokus har plötsligt riktats mot ett okontrollerbart hot, både inifrån och utifrån kommande. Hur detta kommer att utvecklas och hur det kommer att påverka oss över tid vet vi ännu inte.

Det vi psykoterapeuter har kunskap om är hur människor kan reagera, både som grupp och individ, när vi utsätts för något destruktivt och okontrollerbart. Försvarssystem aktiveras på olika sätt med stor risk att vi mister det rationella tänkandet och istället blir primitiva och destruktiva i vårt agerande. Detta kan leda till att vi till exempel försöker hitta syndabockar: allt från myndigheter till enskilda personer eller folkgrupper.

Samtidigt väcker kriser av detta slag även andra mer humana, hjälpsamma och omsorgsfulla sidor. Förutsättningen för detta är dock att vi vågar möta det som väcks i vår egen sårbarhet, att vi kan hantera och därigenom kan bli mer hänsynsfulla och generösa. Det är här som den psykodynamiska förståelsen och samtalet kan hjälpa till att medvetandegöra, förstå och härbärgera det som sätts igång, såväl inom oss individer som på ett mer övergripande samhällsplan. Här fyller den psykodynamiska förståelsen en viktig funktion i att kunna påverka riktningen från destruktivitet till humanitet. I mötet med den andre och det andra är våra teorier och kliniska erfarenheter värdefulla. Psykoterapicentrum som organisation kan bidra till att stärka just den humaniteten genom att använda den unika professionella kompetens vi besitter för att hjälpa människor som mår psykiskt dåligt som en följd av Covid-19.

Vårt förslag är att under en period initiera ett volontärt arbete genom att erbjuda någon form av kostnadsfria krissamtal. Situationen kring Covid-19 har också väckt tankar kring att ordna en mer permanent (vilande) krisgrupp inom Psykoterapicentrum, som snabbt kan aktiveras vid kommande kriser som drabbar vårt samhälle. I skrivande stund vet vi inte hur denna första krisinsats kommer att utvecklas. Men alla positiva och generösa anmälningar som inkommit de senaste dagarna från våra medlemmar gör att man blir varm om hjärtat! Vi kommer att samla ihop erfarenheterna av denna insats och utvärdera dem vart efter. Planen är att framöver återkomma med förslag kring hur en mer permanent struktur för krisberedskap skul- le kunna etableras.

Vi vet inte heller när vi inom Psykoterapicentrum får möjlighet att ses på riktigt igen. Vi fortsätter dock att planera för olika typer av evenemang såväl till hösten som till våren både på riks- och lokalnivå. Ser framemot att ses framöver.

Den 27 april 2020

Teci Hill
Ordförande
Psykoterapicentrum

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: rpc@rpc.nu

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar RPC med?
Hur arbetar RPC?
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2015
Webmaster: web@rpc.nu