Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Insikten nr 4 2012

Psykoterapeut i en föränderlig värld

Vad var det för fjärilsvinges fladder som satte igång, kanske inte en tornado i Texas, men en liten stormvind av manus till Insikten som handlar om psykoterapeuten? (Jag alluderar förstås på kaosteorin.) Visst är det märkligt med sådana sammanträffanden som när alla nyinkomna artiklar till Insikten har ett gemensamt tema utan att vi i redaktionen medverkat till att det ska bli så? Är det en slump eller en händelsekedja som startats och som är i färd med att forma något nytt? Är ”fjärilsvingen” tv-serier som ”In Treatment” eller forskare som Bruce Wampold? Eller kanske de sociala medierna där man pratar mer öppet om terapierfarenheter, om känslor och psykiska problem, vilket gör att skamstämpeln tvättas bort – då måste väl också terapeuten komma ut ur garderoben och visa sig? Hur det än var med fjärilen – det är spännande läsning!

Bruce Wampold visar i sin forskning (Insikten nr 2) att terapeutvariabler bidrar mer till utfallet i terapi än teknikerna. Mer kunskap behövs om psykoterapeutens bidrag. Hur blir man då en självständig professionell psykoterapeut? PHI-stipendiaten Jan Carlsson och hans kollega Joakim Norberg har skrivit en artikel baserad på Carlssons doktorsavhandling från 2011 som riktar ljuset mot psykoterapeutens professionella utveckling och hur studenternas attityder till lärarnas profil och inriktning förändras under utbildningen. Hur det ”preformerade professionella självet” utvecklas och förändras, hur psykoterapeuten utvecklar sin egen professionalitet under och efter handledningen. Läs om hur inte bara konstruktiva utan också destruktiva krafter i handledningen kan utveckla det professionella självet. Handledning är ett område som lämnar en del övrigt att önska, menar författarna.

En ny bok om grupphandledning presenteras av Marja-Leena Åberg. Den är just ett bidrag till den kunskap som kan utveckla både handledarens och psykoterapeutens profession, skriven av två veteraner på området, Siv Boalt Boëthius och Marie-Louise Ögren.

Hur förklarar man den uteblivna framgången i en psykoterapi? Christina Bergil intervjuade ett antal psykoterapeuter om terapier där patienten inte blev hjälpt. Ett ämne som bränns men sällan berörs. Oftast tar vi del av fallbeskrivningar om lyckade terapier. Samtidigt gnager kanske minnen av mindre lyckade möten inom oss ibland, varför hände ingenting, vad gick fel? Hur bidrog jag själv till det?

En terapeut som gav sig ut i det okända och oprövade på sin tid var pionjären Nils Nielsen, Skånes första psykoterapeut, som Sven Sjöqvist skriver om. Artikeln om Nielsen påminner oss om hur kort psykoterapeutyrkets historia är och hur modiga de första terapeuterna var som slog in på helt nya vägar. Hur är det idag? Tradition eller förnyelse?

Vad tänker dynamiska terapeuter om framtiden och hur beskriver de sitt eget arbete? Katrin Alström har frågat fem psykoterapeuter. Läs deras svar.

När man efter ett långt yrkesliv trappar ner och pensioneras, vad ska man göra med all sin samlade klokhet och erfarenhet? De kreativa och nyfikna BUPseniorerna berättar om sin diskussionsgrupp som spanar in aktuella ämnen som berör dem och använder både sin profession inom barnpsykiatrin och sitt långa perspektiv på samhällsutvecklingen i sina spaningar. Här får ni ta del av en sådan och av diskussionen i seniorgruppen efteråt, men vi har också bett psykologstudenterna och bloggarna Jakob Mechler och Karin Lindqvist att kommentera seniorernas spaning från sitt perspektiv.

Från ett svenskt perspektiv till ett europeiskt – Inger Säfvestad och Åke Granberg skriver i sin artikel Psykoterapi i Europa om RPC:s deltagande i internationella samarbeten för stärka den dynamiska psykoterapins ställning, hur utbildningsvillkoren är i andra länder, om hur det ser ut på den europeiska arbetsmarknaden för psykoterapeuter, vilka nätverk och organisationer som finns med mera. I anslutning till artikeln har jag själv lagt till en intervju jag gjorde med en psykolog i Belgrad i somras. Vi får en inblick i hennes terapeutiska vardag där de politiska och sociala villkoren färgar den på ett helt annat sätt än för mig som arbetar här i Sverige.

Till sist: Hur förklara de ögonblick, då verkliga möten uppstår i en terapi? Då både terapeuten och patienten erfar en stark öppenhet och närvaro? Tomas Videgård tar hjälp av fenomenologiforskaren Steen Halling och Tomas Tranströmers poesi för att förklara vardagens transcendenta dimension så som den kan te sig i psykoterapirummet. Möten som kan innebära förändring, för både terapeut och patient. En sorts möten som inger tillit och hopp, eller på Tranströmerska, närvaron av ”det där orubbliga KANSKE som bär mig genom den vacklande världen”.

En vilsam julledighet önskar jag Er, alla Insiktens läsare!

Anna Christina Sundgren

(Diktcitatet i sista meningen ur Kort paus i orgelkonserten, Det vilda torget, 1983).

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se