Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Artiklar februari 2013–framåt

Följande artiklar har funnits att läsa i Psykoterapi.

 

Nr 1-2 2024

Skam i handledning
Johanna Almlöf

Själv-, jag- och identitetsbegreppen i den relationella psykoterapin
Tomas Wånge

Den sociala genen som subjekt och objekt
Lars-Erik Berg

Minnesord – Ulla Grebo
Margareta Mörner

Nr 4 2023

Psykiatrin behöver ifrågasättas
Monica Hartzell och Siamak Noroozy

Kritik av begreppen psykologisk behandling och psykoterapi
Hans Kaatari

De här två benen, relationen och kroppen, som håller en process
Anna Rypi

Om förmågan att känna skam, den felplacerade tillitens skam, skamlöshet och
skeenden i vår tid
Bengt Hedberg

Subjektets rörelse
Catharina Gidlööf

Nr 3 2023

Tema – Drömmar

Experimentell och klinisk forskning om drömmens betydelse
Stephan Hau

En kungsväg till omedvetet inre och yttre liv
Gunnar Berggren

Drömmatris
Louise Edberg

De mänskliga relationernas koreografi: den existentiella ohälsans gestaltning
Anna Rédei

Jaget och gruppen – något om gruppens fenomenologi
Inge Widlund

Nr 2 2023

Traumats dialektik och behovet av en ny berättelse
Cajsa Lindholm

Är maskuliniteten i kris eller är det idén om maskuliniteten som är själva krisen?
Gunnar Karlsson

En studie i mäns kroppsuppfattning: Den falliska maskulinitetens avtryck på den manliga kroppen
Carl Rosendahl

Genernas samtal
Lars-Erik Berg

”Den tredje säger alls ingenting” – Om tystnadens tonbilder
Hillevi Torell

Nr 1 2023

Den sociala genen
Lars-Erik Berg

Om psykos-psykoterapi – och varför man inte får den
Christer Forsberg

Pengar & Psyke: Hur påverkar konjunkturer psykisk hälsa?
David Nicolaidis

Snittet
Carin Hartmann

Nr 4 2022

Den existentiella terapins potential som samhällskraft
Lina Holmgren

Hemlängtan – om berusning och att söka ett hem
Cecilia Bergstedt

Don’t kill your darling
Anders Nyman

Den eviga frågan
Carin Hartmann

Flykten till ofriheten K(l)ick i vår nutid
Thomas Silfving

Skam och skamlöshet
Görgen Olsson

Freud och psykoanalysen igår och idag
Tomas Wånge

Vad innebär maskulinitet?
Gudrun Olsson

Nr 3 2022

När spricker ballongen?
Lars-Erik Berg

Ett slags början
Inge Widlund

I fallet Thomas Quick kan man inte vara slarvig
Cajsa Lindholm

Martinson om masochismen
Christer Forsberg

Socialpsykiatrin – Quo vadis?
Wolfgang Rutz

Minnesruna Johan Cullberg
Clarence Crafoord

Nr 2 2022

Har Sverige rätt vård vid psykisk ohälsa? Läs särtryck här
Gunnar Boman

Sexuella trauman – ett underteoretiserat område i psykodynamisk teori
Tomas Wånge

Berättelsen om ett liv
Anders Nyman

Det obehandlade traumat eller psykiatrins Svarte Petter
Christer Forsberg

Nr 1 2022

Om användning av videoinspelade sessioner för handledning i psykodynamiska terapier
Peter Lilliengren

Den existentiella psykoterapin som ontologisk hermeneutisk praktik
Anna C. Rédei

Det omedvetna – i relationell belysning
Tomas Wånge

Om den inneboende frihetspotentialen i mänskligt meningsgivande och psykiskt lidande
Hans Kaatari

Nr 4 2021

Motöverföring och psykoterapeutiskt hållande i arbetet med en våldsutövare
Peter Andersson

Kärlekens gärningar
Fredrik Bensköld

Världen är som den är och människorna har sina föreställningar
Anders Nyman

Möjligheter och begränsningar vid psykoanalys över telefon. En systematisk
litteraturöversikt
Annika Stiebe

Sigmund Freuds mardröm eller materialismen saknar evidens
Christer Forsberg

Minnesord – Sven Marke
Gullvi Sandin

 

Nr 3 2021

Minnesord över Imre Szecsödy
Johan Schubert och Andrzej Werbart

Samtal för äldre
Ulla Arnell, Charlotte Engel, EvaMari Eneroth-Säll

Överlåtelsen – om terapirelationens ingredienser och innersta riktning
Katarina Mårtenson Blom

Den sociala biologin och de Fem Stora
Lars-Erik Berg

Den kognitiva vägen till oidipus – som veterligen aldrig beträtts
Christer Forsberg

Homo narrans – den berättande människan
Cecilia Hector

 

Nr 2 2021

Psykodynamisk terapi i pandemin – Psykoterapeuters röster om övergången till digital terapi
Katrin Ahlström och Camilla von Below

Saga väves på sanningens varp
Christer Forsberg

Konsten att gå bort Eller Ars moriendi
Cecilia Hector

I kön till Ellis Island
Anders Nyman

Lewis Aron (1952-2019) – en av grundarna av den relationella psykoterapin
Tomas Wånge

Om självmedicinering, känslomässiga sår och narkotikapolitik
Mats Wahl

Nr 1 2021

Att tala i tider av Covid-19
Stephan Hau

Mötesögonblicket eller att finna varandra på samma plats
Max Luthander

Med sagornas hjälp
Intervju med Gunilla Lundmark av Anders Nyman

Bäcken som längtade till havet
Gunilla Lundmark

Internationell konsensus om psykoterapi vid depression men Sverige avviker
Peter Ankarberg

Metoo 2 – Verkligheten talar ett tydligt språk
Cajsa Lindholm

Nr 4 2020

Den blå Donau. Svårigheten i att förflytta sig från relationen till objektet till användandet av objektet
Magdalini Ge

orgiakou översatt av Babis Carabeidis

Självuppfattningar på gott och ont
Maj-Britt Lindahl

Minnesåterkonsolidering och psykoterapi
Göran Högberg

Myten om tinnitus eller man ska inte tro allt man hör
Christer Forsberg

Nr 3 2020

Ett dubbelt anknytningsperspektiv
Lars Erik Berg

Det förbisedda upplevandet
Maj-Britt Lindahl

Tomkins affektteori – ett stöd i psykoterapin
Staffan Stålfors

Att sörja en skuld?
Anders Nyman

Nr 2 2020

Drömarbete i psykoterapi
Cecilia Hector

The Power Threat Meaning Framework ett alternativ till rådande psykiatriska diagnostik
Fanny Marell

Om psykiskt lidande och språkets performativitet
Hans Kaatari

1825/Terapi på unga villkor
Pia Eresund

Karantäntänkt
Anders Nyman

... i spåren av Corona
Tomas Wånge

Nr 1 2020

Föräldrar till barn som lider av psykisk ohälsa: erfarenheter av ”compassion fokuserad” gruppbehandling
Anna Bratt

Kan långdistanslöpning lära oss något om det psykoterapeutiska arbetet?
Daniel Sykes

Irland – mental hälsa i brexit-tider
Gunnel Grundberg

Integrativ handledning vad är det?
Sara Ågren

Terapirummets styrelseform. Om relationen mellan makt- och evidensbegreppet
David Nicolaidis

Nr 4 2019

Gömd längtan EFT – Emotionellt fokuserad parterapi
Gabriella Schwihlik

Room for Therapy – Intervju med Caroline Jensen
Anders Nyman

Den psykodigitala förvirringen eller Våras det för Frankenstein?
Christer Forsberg

Mening i livet – avgörande för ungas psykiska hälsa
Christina Lloyd

Bulldogs Bank children. Barnen som överlevde
Cecilia Hector

Nr 3 2019

Resonansen, det livgivande i relationen
Lars Lorentzon

Winnicott online. Några reflektioner över innebörden i och konsekvenserna av onlineterapi
Britt Skeppstedt Lindqvist

Möte med Zimbabwe och det psykiska lidandet
Gunnel Grundberg

Behandling, praktik och evidensdualism
David Nicolaidis

Vithet i handledningsprocessen – Nya perspektiv för handledning i en globaliserad värld
Kristina Lindstrand

Nr 2 2019

Psykoanalysens vetenskapliga upprättelse eller vad som göms i snömos kommer upp i tö
Christer Forsberg

Utvecklingen av professionell identitet som psykoterapeut. En longitudinell studie
Siv Boalt Boëthius och Gunnar Carlberg

På besök i Sándor Ferenczis villa – en upptäcktsfärd bland minnen i exil och på flykt
Eva Tillberg

Trauma i vår tid: Intervjustudie med finska krigsbarn i Sverige
Barbara Mattsson

Nr 1 2019

Emotionell inlärning som en väg till ny kunskap i handledning
Farzad Pakzad

Den tysta revolutionen inom psykoterapin
Marta Cullberg Weston

Om klarifiering
Erik Hammarström

Med känslorna som kompass
Aksel Inge Sinding och Jan Reidar Stiegler

Nr 4 2018

Värdet av konstnärliga uttryck i traumabearbetande psykoterapi
Anna Gerge

Mot en ny psykodynamisk teori. Teori & praktik i förändring. Del 2.
Tomas Wånge

”Men du, vad är egentligen relationell handledning?” Om relationell psykoterapihandledning, en samskapande process
Rebecca Giardina

Psykoterapi som mirakelkur
Daniel Maroti

Nr 3 2018

"The other kind of murder": Growing up in the Shadows of War
Vladimir Jović

Utbildning av psykoterapeuter: Ett tjugofemårigt perspektiv
Gunnar Carlberg och Siv Boalt Boëthius

Var står den psykoanalytiska/psykodynamiska teorin idag? Del 1. Freuds blinda fläckar
Tomas Wånge

Den färglöse herr Tazaki och den psykoterapeutiska processen
Daniel Sykes

Terapeutdödaren: Reflektioner över Jon Fredericksons heldagsseminarium om karaktärsmotstånd
Björn Elwin

Nr 2 2018

Med psykoanalysen i offentlig vård. Vi behövde en föreläsningsserie för att få ny inspiration
Lukas Granberg

Lyssna till patienten
Charlotta Björklind

Terapin som inte hjälpte – vad kan terapeuter lära?
Camilla von Below

Vad Haruki Murakami kanske pratar om när han pratar om romanskrivande
Daniel Sykes

Nr 1 2018

Barndomens matminnen är viktiga – de kan påverka oss hela livet
Elisabeth von Essen

Psykoterapi och migrationsrelaterad psykisk ohälsa
Farzad Pakzad

Det Tredje – en ömsesidig bekräftelse- och igenkänningsteori (Del 2)
Tomas Wånge

Evidensparadoxen. Evidens och dess kunskapsteoretiska förutsättningar
David Nicolaidis

Nr 4 2017

Förlorat förstånd i form av vanvett och vansinne – en existentiell möjlighet för människan
Hans Kaatari

Freud i vår tid – om talets och röstens betydelse i psykoterapi
Daniel Sykes

Det Tredje – en ömsesidig bekräftelse- och igenkänningsteori (Del 1)
Tomas Wånge

Trasiga tänder och psykisk ohälsa
Bengt Hedberg

Till minne av Leif Havnesköld
Birgitta Elmquist

Nr 3 2017

Integrativ traumafokuserad psykoterapi med ensamkommande flyktingungdomar
Anna Thom Olin

Familjen är alltid med i väntrummet. Besök på en psykiatrisk klinik i Addis Abeba
Gunnel Grundberg

Evidens, värderingar och etik
David Nicolaidis

Fältteori – Psykodynamisk teori under utveckling
Tomas Wånge

Om kollegial handledning – ett värdefullt bidrag till professionell kvalitet
Marketta Jaala Svensson

Skrattet
Lena Lundqvist, Annika Coster

Nr 2 2017

Anknytningsprocesser i mentaliseringsbaserad terapi
Joakim Löf

Skam
Lena Lillieroth

Psykiatrins felaktiga grundantagande
Bengt Hedberg

Nr 1 2017

Män utsatta för sexuella övergrepp
Inger Björklund och Suzanna Boman

Om försämring i Psykoterapin
Jakob Mechler och Karin Lindqvist

Nr 4 2016

Det svåra samtalet
Gudrun Olsson

Buenos Aires – psykoanalysens Mecka
Gunnel Grundberg

The Road to Mastery
Scott Miller och Mark Hubble

Nr 3 2016

Psykoanalysen har många ansikten
Tomas Wånge

Skånemodellen
Ann Stevens

Att som psykoterapeut arbeta med våld
Peter Andersson

”Jag är levande i de avslutande mötena”
Hedvig Larsson och Åsa Hall

Nr 2 2016

Affektregleringsteori – en integration av psykoterapi och neurologi
Tomas Wånge

Ungas identitetsutveckling. Tankar om extrema rörelsers och nätaktiviteters potential och lockelse
Björn Wrangsjö

När det onda fått fäste – om banden till inre angripare, negativa terapeutiska reaktioner och om kampen för förändring
Sverker Berlin

”Ett hopplöst fall” – autoetnografi om insjuknande och rehabilitering
Heli Salakka Broås

Psykoterapin och yttrandefriheten
Daniel Sykes

Tonbilden av en jojk
Hillevi Torell

Nr 1 2016

Om vad som är utmärkande för psykiskt lidande och psykoterapi
Hans Kaatari

Harry Stack Sullivan, del 2
Tomas Wånge
Mentalisering, arbetsallians och psykoterapi: Nya forskningsmetoder och resultat med potential att förändra framtidens psykoterapi
Fredrik Falkenström

Psykoedukation vid PTSD
Sigurd Moe

En svår balansakt. Reflektioner kring handledning under psykoterapeututbildning
Jan Carlsson & Joakim Norberg

Nr 4 2015

Arv/miljö; en vilseledande tankefigur
Lars-Erik Berg

Den vita skammen
Lennart Ramberg

Psykodynamisk psykoterapihandledning i Sverige och internationellt. Ett värnande om kvalitet
Siv Boalt Boëthius och Marie-Louise Ögren

Harry Stack Sullivan, del 1
Tomas Wånge

Ge alla möjlighet till kvalificerad psykoterapi vid psykisk ohälsa – och skrota rehabiliteringsgarantin
Gunnar Bohman, EvaMari Eneroth Säll, Marie-Louise Ögren

Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn – en psykologisk modell
Intervju med Binnie Kristal-Andersson av Pia Eresund

Trots allt – En berättelse baserad på verkliga historier
Binnie Kristal-Andersson

Terapeuten och alla någon
Binnie Kristal-Andersson

Acceptansens yttersta extrem
Christina Bergil

Nr 3 2015

Dold ondska eller förklädd djävul
Else-Britt Kjellqvist

Psykoanalytisk psykoterapi kan hjälpa barn med ADHD
Pia Eresund och Magnus Kihlbom

Varför fungerar antidepressiv medicinering bara för vissa patienter?
Daniel Sykes

Reflektion från en tidigare patient
Louise

Psykoterapeut − yrkesvalet man sällan ångrar
Åsa-Helena Borkesand och Christine Jacobsson

Den osårbara hjälparen
Daniel Maroti

Nr 2 2015

Spegel spegel på väggen där säg mig hurudan jag är!
Dan Anders Palmquist

Klinisk hypnos i terapeutisk behandling
Inger Lundmark

Kvinnan som slutade ljuga
Tomas Videgård

En granskning av DSM:s inverkan på psykiatrin och vårt samhälle.
Fanny Marell

Nr 1 2015

Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning
Karin Lindqvist och Jakob Mechler

Debatt
Christer Forsberg

Såväl psykologer som psykoterapeuter behövs
Ulf Dahne

Om ekonomistyrningens ansvarsförskjutning och skamstruktur – konsekvenserna för professionerna och patienterna…
Ulla Bertling

Psykisk ohälsa och psykoterapi – en idéhistorisk analys och framtidsvision
Tomas Wånge

Annars är vi inte människor
Karl Lindqvist

Ekologisk mat erbjuder unga vuxna chans till ”psykologisk blomstring”
Elisabeth von Essen

Nr 4 2014

Rumsmetaforens betydelse för förståelse av psykoterapiprocessen
Gudrun Olsson, Ann-Mari Seldén, Elise Lyngsö, Annika Coster, Lena Lundqvist, Noomi Kallerdahl

Kön, genus och jag-identitet
Gunnar Karlsson

Att läsa en berättelse. Tankar om terapi och teori med utgångspunkt i fallet Thomas Quick
Cajsa Lindholm

Dikt
Per Wiklund

Intervju med Jon Frederickson om ISTDP
Karin Lindqvist och Jakob Mechler

Metonymier i psykoterapi och retorik
Anders Sigrell och Bo Sigrell

Nr 3 2014

Analytisk Psykologi. En introduktion till jungiansk teori och praktik
Gunilla Midbøe och Inger Säfvestad

Inför steget ut, dikt
Per Wiklund

Att våga möta det oförutsedda. Om Symboldrama – en visualiserande och imaginativ metod
Sigbritt Nordlund

Mentaliseringsbaserad terapi: en relationell terapiform
Joakim Löf

En seriemördare, en psykoanalytiker och två grävande journalister, ett udda släktskap
Magnus Kihlbom

Tjugo år med SAPU – en återblick
Leif Havnesköld

Nr 2 2014

Depression hos unga
Pirjo Lantz

Mannens tre utmaningar
Gunnar Karlsson

Om sanningsanspråk och förtingligande med utgångspunkt i terapifallet Thomas Quick
Hans Kaatari

Handledning, intersubjektivitet och låsning
Magnus Menfors

Internationell solidaritet, dikt
Kriistina Nyman

Nya infallsvinklar på borderlinepatienten
Anders Nymans referat

Ny film – På bio med psykoanalytiker
Pia Eresund

RPC:s synpunkter inför Socialstyrelsens nya riktlinjer
Gunnar Bohman

Nr 1 2014

Om granskningssamhället … del 2
Ulla Bertling

AEDP – att göra det implicita explicit och det explicita till en ny erfarenhet
Anna Christina Sundgren

Mötet med Otto Kernberg
Sophie Steijer

Utan minne och begär…
Björn Larsson

RPC:s HÖSTKONFERENS ”Psykodynamisk psykoterapi i nytt ljus”
Anna Christina Sundgren

Psykodynamisk terapi i ett framtidsperspektiv – ny kunskap och nya möjligheter
Björn Philips

Gruppterapeutiskt Forum – Startskottet för den skånska psykoterapin
Sven Sjöqvist

Psykologins förlorade väg – om rationalismens seger över intuitionen
Oddvar Anfinset

Nr 4  2013

Vårt kollektiva förnekande – psykodynamisk psykologi och klimatkrisen
Hans Landeström

Om den banala managementfilosofin... del 1
Ulla Bertling

Är du en jävla ADHD-unge eller?
BUP-seniorerna

Om visualisering i psykoterapi med barn och unga
Lovisa Bonerfält och Kerstin Neander

Compassionfokuserad terapi
Christina Andersson och Sofia Viotti

Om egoism
Alf Enbom

Postmodernism och psykodynamisk terapi
Sven Sjöqvist

Nr 3  2013

Diagnoskulturen och vetenskapligheten
Leif Havnesköld

Anknytning och identitet i relationer
Tor Wennerberg

Till minne av Elisabeth Cleve
Pia Eresund

Till minne av Tomas Böhm
Christina Flordh

När “drömföräldern” dör – om anknytningstrauma och om psykoterapi som sorgebearbetning
Görgen Olsson

Alltid nu – på temat minne ur ett relationellt psykodynamiskt perspektiv
Kristiina Nyman

Stephen Mitchell och det relationella perspektivet (del II)
Tomas Wånge

Bilingualism och psykoterapi
Marian Cabrejas

Nr 2  2013

”Wow, det kanske inte är så farligt!”– icke terapierfarna människors föreställningar om psykoterapi
Ullrika Probert och Annica Hjertqvist

Stephen Mitchell och det relationella perspektivet del 1
Tomas Wånge

Behandling eller förvaring?
Pia Eresund

Hur kan vi ge bättre vård till klienter med självskadebeteende?
Ulla Bertling

Den vilde psykologen Kjell Björfors
Sven Sjöqvist

Eftertankar – neurovetenskap möter psykoanalys
Eva Basch-Kåhre

Debatt
Lars-Åke Kastling

RPC:s mentorskapsprojekt
Pia Eresund

Nr 1  2013

Samtal med Patricia Tudor-Sandahl
Anna Christina Sundgren

Psykoterapi inför 2000-talet – min vision
I nytryck (finns även som original i pdf)
Patricia Tudor-Sandahl

En kritisk granskning av den medicinska
modellen för psykiska problem och psykoterapi
Hans Kaatari

Minnesord Daniel Stern
Anna Sylvén

Det stora i det lilla – eller världen i ett sandkorn
Anna Sylvén

Neurovetenskapen ger nytt djup åt psykoanalysen
Eva Basch-Kåre

Psykiatriseringen av själslivet
Rapport från RPC:s höstkonferens 16/11 2012
Pia Eresund och Anna Christina Sundgren

Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva
Anna Christina Sundgren om Ann Heberlein

Ett fruktbart möte med Charcot
Kajsa Brundin

 

 

Artiklar december 1992–2012

Följande artiklar har funnits att läsa i Insikten de senaste åren.

Nr 4  2012

Jan Carlsson och Joakim Norberg
Psykoterapeuters utbildning och professionella utveckling

Katrin Alström
Två frågor till terapeuten

Christina Bergil
Den ohjälpta patienten – tre terapeuters berättelser

Åke Granberg och Inger Säfvestad
Psykoterapi i Europa

Anna Christina Sundgren
Möte i Belgrad

Tomas Videgård
Tranströmer, Terapi, Transcendens

BUP-seniorer på spaning
Att fortsätta vara delaktig –

Sven Sjöqvist
Nils Nielsen – Skånes första psykoterapeut

Henrik Månsson och Anna Christina Sundgren
Kris- och traumacentrum 20 år – konferensrapport

Nr 3  2012

Pia Eresund
Inre och yttre oro – om ADHD

Pirjo Lantz
Det osynliga barnet

Babis Carabeidis
Om att kunna bli trött

Annika Medbo och Anna Christina Sundgren
Att lära sig praktisera intersubjektivitet

Christina Flordh
En ACTör tar plats på terapiscenen

P-O Eriksson
Coachning – vad är det egentligen?

Tor Wennerberg
Att nå den innersta kärnan

Margareta Bondyra
Flashback.org – psykologisk hjälp på nätet

Nr 2  2012

Kristiina Nyman
Om suicidbedömning och tyst kunskap – ett etiskt dilemma

Sven Sjöqvist
När RPC blev psykodynamiskt

Gunvor Johnson
Livgivande relationer – om betydelsen av relationella samspel

Anna Christina Sundgren
Ansiktet – affektspegeln i konsten

Pia Eresund
Unga Vuxna-dagarna vid prima liv. Rapport från konferensen 20–21 januari 2012

Jakob Mechler och Karin Lindqvist
Bruce Wampold – en av psykoterapiforskningens mest spännande utmanare på Sverigebesök

Anders Almingefeldt
Psykologens död?

Ulla Bertling
I Malans triangel

Fanny Henriksson
Wuthering Heights – den passionerade kärlekens svindlande höjder och dalar

Pia Eresund, Margareta Mörner, Tiiu Peterström
Behövs mentorer inom RPC?

Nr 1  2012

Ulla Grebo
Om RPC:s historia

Berit Gezelius
Med 40 år på nacken

Peter Lilliengren
Skräddarsydd behandling med ISTDP

Sonja Levander
Om Tranströmers diktning…

Christina Hagelthorn
Om att rehabilitera krigs- och tortyroffer

Anna Christina Sundgren
Terapeutisk känslighet – en yrkesskada?

Calle Brunell och Jonas Pettersson
Ska vi prata om sex? – sexprat, normativitet och psykodynamisk psykoterapi

Susanna Carolusson
Terapeuten som auktoritet

Lars Levin
Psykoterapi- och handledningsforskning i dialog: En nordisk konferens och nätverksbyggande

Pia Eresund
Ett seminarium om åldrande och psykisk hälsa

Nr 4  2011

Pirjo Lantz
”Den fullkomliga kvinnan” – exempel på idealiserad destruktiv narcissism

Erik Hammarström
OPD-2 – Ett psykodynamiskt diagnosinstrument

Pia Eresund och Margareta Mörner
Seniorer på uppföljningsmöte

Bo Sigrell och Håkan Sigrell
Psykoterapiutbildning och tyst kunskap

Christer Forsberg
Affektteorins ouppmärksammade konsekvens

Björn Wrangsjö
Kliniknära forskning inom barn- och ungdomspsykoterapi

Nr 3  2011

Dan Stiwne och Gudrun Olsson
Psykoterapiutbildning på villovägar

Pia Hylin och Pia Eresund
Tidskrift för Psykoterapi 1979–1991

Pia Eresund och Inga Britt Grill
Insikten tjugo år

Tomas Wånge
Det relationella perspektivet

Imre Szecsödy
Handledningens interaktionella perspektiv

Bengt Sandström
Att återfinna sin röst

Marja-Leena Åberg
Medvetande och mening vid hjärntrauma

Anna Christina Sundgren
Från självkritik till självtröst – rapport från ett seminarium om affektfobibehandling

Tor Wennerberg
Jon Frederickson – en framstående och skicklig terapeut och pedagog

Lars Levin
Möte mellan kulturer i psykoterapiforskning. Rapport från SPR:s 42:a konferens

Nr 2  2011

Björn Vikström
Några reflektioner över psykoterapihandledning
utifrån ett relationellt perspektiv

Patrik Lindert, Katja Claesson och Peter Lilliengren
Affektfokuserad psykoterapi i praktiken – konsekvenser för psykoterapeuter i utbildning och handledning

Pia Eresund
Känslorna är viktigast – om integrativ barnpsykoterapi

Per Ulvelid
Tid och att åldras tillsammans med patienten. ”Det gemensamma åldrandet”

Lars Tauvon
En psykodramatiker läser Daniel Stern

Nr 1  2011

Leif Havnesköld
En kritisk granskning av dagens psykiatri

Helena Enoksson, Maria Hartelius, Klara Yvonne Jonsson, Ivana Macek och Imre Szecsödy
Att utvecklas som handledare

Paul Benér
Mellan Delfi och Thebe – Oidipus vägval

Mats Pihlgren
Den som håller i yxan – om ett etiskt dilemma i utbildningshandledning

Elisabeth Serrander
Den levda kroppen i terapirummet

Nr 4  2010

Anna Hartmann
Psykoterapi med äldre

Boel Seldén
Den omnipotente fadern

Lena Roos
Patricia Coughlin på RPC:s höstkonferens

Linda Dahlöf
Nostalgi – om återuppväckt hemlängtan

Per Ulvelid
Self-disclosure, självavslöjande, ”Människan är oundvikligen subjektiv”

Anders Almingefeldt
Psykoanalys och familjeterapi – en överföringshistoria

Caroline Jensen
Bilder av psykoterapirum

Pia Eresund
Temat ”Uppfostran” på Unga Klara

Nr 3  2010

Jurgen Reeder
Integriteten och det omöjliga – några politiska och organisatoriska aspekter på psykoterapin

Olle Björkström
Handledning i en relationell värld

Inger Säfvestad
När är det dags att lägga av? En betraktelse kring avslutandets ambivalens, kring 60+

Elisabet Wintzell
Att möta den unga döden – reflektioner från en psykoonkologisk mottagning

Jurgen Reeder
Kommentar till Högskoleverkets rapport 2010:9r, ökad kvalitet i psykoterapeututbildningen

Katarina Mårtenson Blom
Musik i det terapeutiska rummet – en introduktion till ”the Bonny Method of Guided Imagery and Music (BMGIM)”

Arne Jemstedt
Winnicott och den psykoanalytiska situationen

Nr 2  2010

Claes Törnqvist
Mot ett upplöst själv: Psykoterapi i interaktion med ett diskursivt, ett affektivt och ett brett narrativt perspektiv

Leif Havnesköld
Om Affektfokuserad psykoterapi i teori och praktik – en översikt

Paul Benér
Intensiv psykodynamisk korttidsterapi i praktiken

Gudrun Olsson
Reflektioner utifrån Bengt Anderssons doktorsavhandling ”Berättelser om det kränkta rummet”

Pia Eresund
När psykoterapi blir teknologi

Jonna Bornemark
Mätbarhetens gränser

Johan Berg
Läsa dagbok – en essä om Etty Hillesums skrivande

Nr 1  2010

Annika Stiebe
Förorten brinner — en psykoanalytisk läsning

Mikael Färnkvist
Skolvägran och samhället — sett utifrån psykoanalytisk teori

Sven Sjöqvist
Drömmen om ett psykodynamiskt Shangri-La

Johan Eriksson
Subjektivitet, överföring och den psykodynamiska processen

Pia Eresund
Aggressionens villoväger: Självdestruktivitet och våldbland unga vuxna

Lars Tauvon
Internationella Gruppterapikonferensen i Rom – och den svenska verkligheten

Nr 5  2009

Björn Vikström
Harold Searles och nutida relationellt inriktad handledning

Inger Säfvestad
Installationsföreläsning av Daniel Stern: Forms of Vitality

Anna Lazar
Framtidens psykoterapi — rapport från en konferens med ett angeläget tema

Sven Sjöqvist
Wachtel i Stockholm

Christina Flordh
10-årsjubileum på Transkulturellt Centrum

Gustav Berglund
På spaning efter familjeterapin

Nr 4  2009

Sven Sjöqvist
Det relationella perspektivet — psykodynamiskt nytänkande

Elisabeth Skogsberg och Per Folkesson
Spegelhud – en deduktiv tematisk analys av unga kvinnors självskadebeteende

Rolf Holmqvist
Om betydelsen av fluktuationer i behandlingsalliansen

Cecilia Modig
Om värdet av terapi

David Forsström
Konst och vetenskap. Om Jeremy Safrans och Patrick Casements föreläsningar

Sigmund Soback, Imre Szecsödy
En institution stänger portarna

Nr 3  2009

Sven Sjöqvist
Den röde doktorn. Anders Torold och det samhällskritiska perspektivet

Mikael Färnkvist
Skolvägran — försök till analys utifrån psykoanalytisk teori

Anna Christina Sundgren
Hur vi skapar varandra — genus sett ur ett relationellt och traumaperspektiv

Lotta Landerholm
Lämna mig inte här! Från övergivenhet till anknytning genom relationell psykoterapi

Imre Szecsödy
Carpe Diem — Never Ever Give Up

Christina Flordh, Anna Christina Sundgren
SAPU firar 15 år!

Nr 2  2009

David Forsström och Marie Linde
SSRI-preparat som fenomen i tiden

Lotta Landerholm
Medan vi bidar vår tid. Psykodynamisk teori i utveckling

Andreas Murray
Kurativ faktor = placeboeffekt = överföring = sant? Om depressionen och det otämjda

Dan Stiwne
Diskursernas kamp. Kommentar till RPC:s höstkonferens

Clarence Crafoord
Psykoterapin inom psykiatrin. Ett livshistoriskt perspektiv

Karin Eckerstein
FALLET JAN eller HEDVIG-SYNDROMET

Lotta Landerholm
Trauma

Anna Norlén
BUP Bågen 10-årsjubilerar med Sandra Wieland — Traumafokuserad psykoterapi för våldsutsatta barn och unga

Nr 1  2009

Sven Sjöqvist
Evidensbegreppet som maktinstrument

Leif Lindahl
Underkännandet är ömsesidigt

Hanna Sitter Randén
Bortom metoderna

Olov Dahlin
Situationens makt över individer

Gunnar Carlberg, Siv Boalt Boëthius och Pia Eresund
Internationell work-shop på Ericastiftelsen

Peter Ankarberg
Nytt om psykoterapi vid depression

Susannna Carolusson
Om marknadsföring av psykoterapi

Nr 5  2008

Tomas Wånge
Destruktivitet och ondska, del 2 — Ludvig Igras författarskap i en idéhistorisk analys

Alf Enbom
Dags för KDT?

Bo Vinnars
Psykodynamisk psykoterapi för psykiatriska patienter med personlighetsstörning — en randomiserad kontrollerad studie

Gunilla Björkqvist
Högra hjärnhalvan — källan i psykoterapins konst

Per-Anders Börjesson
Med eftertanken som intervention Betraktelser om psykoterapeutisk teori och praktik

Nr 4  2008

Robert Rössel
Anknytning, affektreglering och missbruk

Hanna Sitter Randén
When I’m sixtyfour

Tomas Wånge
Destruktivitet och ondska, del 1 — Ludvig Igras författarskap i en idéhistorisk analys

Cajsa Landin
Anknytningsteori — en kort introduktion

Kent Nilsson
Eftertankar kring Josef Fritzl och förklarlighet

Pia Eresund
Introduktion till trialog om en tyst flicka

AnnSofi Andersdotter
Trialog om en tyst flicka: Kasper Krones känsla för det kvinnliga

Magnus Nyman
Den tysta flickan — några reflektioner

Pia Eresund
Piller och känsliga själar — Om två nya böcker vars författare medverkar i RPC:s höstkonferens

Christina Flordh
Om kvinnlig homosexualitet

Nr 3  2008

Jacob Carlander
Metaforer som psykoterapeutens redskap

Pia Eresund
Läkemedel är inte tillräcklig behandling för utagerande  barn

Bengt Sandström
Den ömsesidigt dolda saknaden — depression hos tonåringar och deras föräldrar

Christina Flordh
Genus och psykoterapi — en översikt

Rose-Mari Bresäter
Faderns lag/Moderns lag

Pia Eresund
Introduktion om en trialog om en tyst flicka

Ulla Arnell
Vad är en trialog?

Lotta Landerholm
Trialog om en tyst flicka: Måste det klienten klarar också vara möjligt för psykoterapeuten?

Nr 2   2008

Staffan Carazo
Om Reich hade mött Winnicott

Lotta Landerholm
Psykoterapi — en asymetrisk mötespunkt i symetrins tjänst

Farzad Pakzad
Det intersubjektiva perspektivet i psykoterapi — det mellanmänskliga samspelet

Eva Hedlund
Suget efter porr

Boel Seldén
Att leva i den virtuella verkligheten

Agneta Wikström och Britt Andersson
Att söka PTP-tjänst och arbete som psykodynamiskt inriktad psykolog — två bilder

Kristian Aleman
Psykodynamisk personlighetsbedömning av drogmissbrukare

Ulf Brinck
Psykoterapi — olika behandlingsmetoder, eller...

Nr 1   2008

Gudrun Olsson
Psykoterapin och Högskoleverket

Svenska psykoanalytiska sällskapet
Kommentarer till Högskoleverkets utvärdering

Christina Flordh
Intervju med Johan Schubert, Sveriges första professor i psykoterapi

Olov Dahlin
Vad är det för klister som håller samman grupper?

Gabriela Mann
Between Odysseus and Oedipus — Forms and Transformations of Transgenerational Trauma

Pia Eresund
Ett möte om evidens och utvärdering

Nummer 5   2007

Ann-Britt Svensson
Närvaron av det frånvarande — om projektiv identifikation i en terapi

Ulla Silfvenius och Kristina Broström
Terapeutens erfarenhet av etnicitet — sin egen och andras

Anita Lassinanti Blom
Kan man höra historiens vingslag i ett psykoterapeutiskt möte?

May Nilsson
Barn och föräldrar möter samma terapeut

Göran Ahlin
Kommentarer från vetenskapsteoretiskt perspektiv till Högskoleverkets granskningsrapport av psykoterapiutbildningar

Dan Stiwne
Psykoterapeututbildningen i Sverige — en kritik av kritiken

Gudrun Willén och Birgitta Englund
Konstens roll i konstnärliga terapier — en konferensrapport

Nummer 4   2007

Jurgen Reeder
Låt ingen äga psykoterapin!

Claes Olsson
Det gör ont! — om psykisk smärta

Ing-Britt Jallinder-Haglind
Kvinnan som försvann

Staffan Carazo
Willem Reich. En psykoanalytikers barndomstrauma

Slavica Novak
Poesi och psykoterapi

Susanna Carolusson
Fria associationer och dynamisk hypnos

Nummer 3   2007

Tor Wennerberg
Det falska självets biologi

Jurgen Reeder
För en reformerad psykoterapeututbildning!

Gunnel Jacobsson
På spaning efter den tid som kommit. Trialogseminarium om Nedstörtad ängel

Owe Wikström
Agape — att inte behöva göra sig förtjänt av nåden

Claudia Lindén
Kön och identitet i Enquists ekokammare

Lotta Landerholm
Människan, Monstret och Kärleken

Christina Flordh
Psykodynamisk korttidsterapi vid panikångest

Nummer 2   2007

Peter Hagerrot
Finansiering av psykoterapi

Stephan Hau
Inadequate methods in psychotherapy research

Håkan Thorsén
Makt och etik i psykoterapeutens arbete

Eva-Maria Lindström
Att känna det fasansfulla

Dan Stiwne
Återkomsten till livet

Birgitta Asplund
Funderingar runt Marcus

Ulf Karl Olov Nilsson
Övergångsfenomenet i rösten och språket

Annika Nordin
Freud, kvinnan och feminismen

Nummer 1   2007

Fredrik Falkenström
Buddistisk insiktsmeditation och psykodynamisk psykoterapi

Marta Cullberg Weston
Den inre bilddimensionen — en negligerad terapeutisk potential

Tomas Wånge
Teorier om pedofili och sexuella övergrepp — en översikt

Elisabeth Lundén
Att släppa taget

Pia Eresund
Psykoterapi som resurs i psykiatrisk vård

Nummer 5   2006

Annika Medbo
Kroppens roll i psykoterapeutiska processer

Robert J Rössel
Beroende, medberoende och självaktning

Elisabeth Wintzell
Rösternas samspel i det psykoterapeutiska rummet

Hans Kaatari
Om det omedvetna och överföringen

Petra Larsén och Andreas Murray
Nybörjarskapets möjligheter

Christer Sjödin
Alla vägar bär till Rom

Nummer 4   2006

Jurgen Reeder
Vad bör göras?

Gudrun Willén
Bild, psykoterapi och kreativ process

Kerstin Jaeckel
Negativ terapeutisk motivation

Pia Eresund och Fredrik Falkenström
Från SPR-konferensen i Edinburgh

Gunnar Karlsson
Det omedvetna som en teoretisk konstruktion

Numer 3   2006

Peter Ankarberg och Fredrik Falkenström
Piller eller psykoterapi: En fråga mer om ideologi än vetenskap

Ingrid Skinner
Den förnekade destruktiviteten

Bengt Holmgren
Fria associationer

Brit Thunarf
Kan falskt själv leda till utmattningsdepression?

Gunnar Karlsson
Psykoanalysen som vetenskap, del 1: Medvetandet som en del av det psykoanalytiska området

Ulla Arnell
Texter från trialog om "Oryx och Crake". Ett skrämmande framtidsscenario.

Tuula Dahl
Oryx och Crake utifrån psykoanalytisk teori

Bo Larsson
Oryx och Crake ur ett teologiskt perspektiv

Numer 2   2006

Clarence Crafoord
Anteckningar om tidsuppfattningen i psykoterapi

Anna Christina Sundgren
Metaforer i psykoterapeutiskt samspel

Inga Grötting
Möte med en berättelse

Margateta Brandby-Cöster
Att bli sedd och inte vara rädd

Jakob Carlander
En berättelse om skam och narcissism

Peter Sand
Möjligheter och hinder i det institutionella behandlingsarbetet

Nummer 1   2006

Pia Eresund
Mentalisera mera. Peter Fonagy om behandling för patienter med borderline personlighetsstörning

Göran Rydén
Mentaliseringsbaserad terapi vid borderline personlighetsstörning

Rolf Sandell
10 ganska praktiska slutsatser om psykoterapi och psykoanalys på grundval av STOPP-projektet

Kerstin Schewenius
Professuren i psykoterapi som aldrig blev…

Barbro Thormählen
Terapeutisk allians med personlighetsstörda patienter

Karin Lundé-O'Nils och Andrzej Werbart
Unga mäns bilder av sina fäder

Björn Phillips
Föreställningar om kur

Nummer 5   2005

Anders Danell
Att växa upp med en förälder som genomgått ett svårt trauma

Peter Jäderbrant
Tankar och känslor utifrån psykoanalytisk psykoterapi och buddistisk psykologi

Ingrid Skinner
Tankar kring varför överjagsneurotiker idealiserar och inte sätter gränser för narcissister

Hans Kaatari
Om den psykoanalytiska psykoterapins ontologin

Nummer 4   2005

Imre Szecsödy
Att skapa ett utrymme för psykoterapi

Marie-Louise Ögren, Siv Boalt Boëthius
Vägen från terapeut till handledare

Ann-Charlotte Smedler
Rorschachdiagnostik av jagfunktioner — ett stöd inför terapivalet?

Peter Ankarberg
Starkt vetenskapligt stöd för psykodynamisk psykoterapi

Gunilla Lundqvist
Gruppterapi för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen

Nummer 3  2005

Charlotte Broms
Rapport om hjälparbetet i Phuket

Christer Sjödin
Psykoanalys och poesi

Christina Flordh
Sexualitet och kön i USA

Evalena Widin
Den långa, smärtsamma vägen tillbaka

Marie Balint
Anknytningsinstinkt — en integrativ teori

Berit Gezelius
Att upphandla eller att upphandlas

James R Samec
Dorothys dilemma

Nummer 2   2005

Roland Olofsson & Marianne Åström
Om att skriva intyg och utlåtanden

Björn Vikström
Schizofrenipsykoterapins yttre skelett

Marjatta Eldhari & Barbro Falck
Korttidsgrupp med föräldrar i den inledande BUP-kontakten

Nummer 1   2005

Inga Britt Gill & Mikael Westrell
Efter tsunamin — krisarbete i katastrofens skugga

Ingrid Skinner
Psykodynamisk psykoterapi i vår tid

Pia Eresund
Att arbeta med barn i individuell psykoterapi

Armando Liscano
Nyårsafton 2004

Eva Lingström Eriksson
Den jagstrukturerande psykoterapin belystes på den första PsykoterapiMässan

Bo Edenius
Den jagstrukturerande psykoterapin — intervju med Wilfried Ver Eecke

Kajsa Brundin
Utbrändhet ur ett psykoanalytiskt perspektiv

Tord Borgström
Reflektioner från en SEPI-konferens

Tomas Wånge
Sexualiteten idag

Jacob Carlander
Klienten som skilsmässobarn vid psykoterapeutens vårdnadskonflikt

Gudrun Willén
Trappan

Nummer 5  2004

Göran Bergstrand
Mötet med det totalt destruktiva — Malte Hasselqvists perspektiv

Ulla Arnell
Mötet med det totalt destruktiva — Anna Månsdotters perspektiv

Annika Stencrantz
Palle Villemoes — pionjär och visionär

Bengt Sandström
Vad vill min depression mig?

Tomas Wånge
Från intrapsykologi till komplex flerdimensionell relationspsykologi

Eva Suurvee-Råstrand
Warteggtestet

Gullvi Sandin, Elisabeth Green, Suzanna Boman, Anna Knadell
Att sälja sex — en strategi att hantera ett inre dilemma

Berit Gezelius
Ord och inga visor

Nummer 4   2004

Cornelia Krause-Girth
Is gender-mainstreaming relevant for psychotherapy

Birgit Pingel
Behövs kön i psykologin?

Gunder Forss
Grupp i självutveckling — beskrivning av processen ur en deltagares perspektiv

Imre Szecsödy
Varför krig? En psykoanalytisk betraktelse

Eva Hedlund
Är den som surfar efter barnporr automatiskt pedofil?

Ann-Mari Hofsten
Att förneka den tredje. Ätstörningen som ett sätt att förhålla sig till inre objekt

Monica Busch
Gruppterapi med alkoholberoende

Nummer 3   2004

Ulla Arnell
Trialogseminarium om »Ravensbrück« av Steve Sem Sandberg

Christian Nilsson
Det finns strategier för att uthärda allt

Jacob Carlander
A-moralen som människans uppror mot en förtryckande gudom — en teologisk läsning av »Ravensbrück«

Maria Ekman
På jakt efter den mening som flytt — filosofiska samtal som en väg till mening

Marianne Göthberg
Sexuella problem hos unga par

Björn Holmberg
Normalitetens tyranni och språket som "förhäxar"

Gunnar Nilsson
Att bli och att vara

Ulla Bertling
Psykisk ohälsa hos narkotikamissbrukare — vårdutnyttjande och könsskillnader

Gudrun Olsson
Medskapande och medföljande

Nummer 2  2004

Lotta Landerholm
Terapi med adopterade — är det nåt särskilt med det?

Eva Hedlund
Mannen som köpte sex

Karin Hemlin-Bjerkehag
Kan symboldrama förstärka psykoterapeutisk behandling?

Bo Lundin
Tankar om samhällskultur — ansvar och framtidens psykoterapi

Barbro Thormählen
Psykodynamisk psykoterapi har lika bra resultat som kognitiv beteendeterapi!

Thomas Nilsson, Martin Svensson och Rolf Sandell
Skillnader mellan kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi

Nummer 1  2004

Margareta Kinbom
På väg mot reflektion och intersubjektivitet i modrandet

Joachim Volkerts
Det traumatiska arvet — Hitler och konsekvenserna av en barndom 

Peter Jäderbrant
Motöverföring är inte bara något mot överföring

Imre Szecsödy
Om psykoanalytisk utbildning — reflektioner från tre studier

Björn Philips
När patientens och terapeutens teorier möts — vad händer?

Kerstin Eiserman
Barnöverlevande under Förintelsen — om generationsbrott och smärta

Nummer 5   2003

Jakob Carlander
Livet, ledan, lidelsen och lidandet. Om tillvarons fyra stora L

Christian Nilsson
Att vara döende

Ulla Arnell
Rönndruvan glöder

Kerstin Bodin Sadarangani
Möte med Bruce Wampold, psykoterapiforskare

Tomas Böhm
Mäns våld mot kvinnor

Eva Norling Bergdahl
Förtätade möten i psykoterapi

Hans Kaatari
"Kuren" i psykoanalytisk psykoterapi med psykotiska patienter

Suzanna Lundblad
Patientens och terapeutens känslor i psykoterapi

Kay Karlsson
Kan en myra och en elefant dansa Lamberth Walk?

Luc Michel, Yves de Roten, Jean-Nicolas Despland 
Psychoanalytic Research or Research in Psychoanalysis 

Jakob Carlander
Den kreativa långtråkigheten. Recension av Långtråkighetens filosofi av Lars Fr H Svendsen

Jakob Carlander
"Herdaminne" för den svenska psykiatrins katedral. Recension av Psykiatrin i Sverige. Vägval och vägvisare av Jan-Otto Ottosson

Sven Sjöqvist
Stödterapiklassiker i nytryck. Recension av Supportive Therapy: A Psychodynamic Approach av Lawrence H Rockland

Britt-Carin Olofsson
Depression — livskris eller sjukdom? Recension av Medicin mot livet. Om antidepressiva läkemedel av Lars Grip

Armando Liscano
En bok om ödmjukhet. Recension av Makten i vården av Adolf Guggenbült-Craig

Nummer 4   2003

Ulla Grebo
En fantastisk tid

Christopher Reeves
Creative space: A Winnicottian perspective on child psychotherapy 

Irene Söder Altschul
Psykodynamisk psykoterapi vid anorexi/bulimi

Agneta Sjöman
Krisinriktade samtal vid psykotiska och psykosnära tillstånd

Margit Backéus
Det kvinnliga subjektet och begäret 

Christina Flordh
Europeiska psykoterapeuter i Stockholm

Siv Boalt Boethius
Introduktion till EFPP-konferensen

Ilona Dery-Tegnér m fl
Relationell psykoanalys och självpsykologi

Jakob Carlander
Modet att tänka nytt. Dialektik, förändring och utveckling i det terapeutiska arbetet. Recension av Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning av Anna Kåver och Åsa Nilsonne, och Terapins gåva av Irving D Yalom

Britt-Carin Olofsson
Adopterades problem lika och olika. Recension av Adopterad. Lämnad. Vald. Och sedan? av Lotta Landerholm

Nummer 3   2003

Christian Nilsson
Att utveckla en erfarenhet. Presentation av trialogprojektet

Christian Nilsson
"Livet" eller "ingenting"

Ulla Arnell
Litteraturens mellanvärld

Jakob Carlander
Människan — ett bräckligt lerkärl

Armando Liscano
Konsten att ramla av

Christer Sjödin
Reflektioner över Almodovars film Tala med henne

Timo Loponen
Dansterapeutens kunskapskällor

Lena Adamsson
Ett förgånget som är borta men ändå existerar

Pia Eresund
För och emot evidensbaserad psykoterapi

Olov Dahlin
Var står vi, vad deltar vi i och vart är vi på väg... Recension av Psykologien i senmoderniteten av Carstein René Jørgensen

Nummer 2   2003

Ylva Holst
Vad jag inte vågade säga...

Maj-Britt Larsson Holmkvist
Den blomstertid nu kommer

Anders Palmquist
När själen lever sitt eget liv

Jakob Carlander
Barndomens återkomst

Nummer 1   2003

Ulla Grebo, Birgitta Elmquist, Barbro Thormählen
Anima Mundi — The challenge of Globalisation

Kajsa Brundin
Omedvetna aspekter vid utbrändhet

Claes Davidson, Tora Derkert
Separation, Sexualitet och Skuld

Ulf Gustavsson
Separation som smärta och möjlighet

Susanna Carolusson
Hypnos och överföring i behandling av depression

Gunnar Bohman
På spaning efter korta terapier för långsiktiga förändringar

Jakob Carlander
"Det var en gång". Recension av Livsberättelser och terapi. Om nyskrivna historier och ett narrativt arbetssätt av Geir Lundby

Pia Risholm Mothander
Ett litet barn i kris. Recension av En stor och en liten är borta. Kristerapi med en tvåårig pojke av Elisabeth Cleve

Britt-Carin Olofsson
Föräldraintervjuer som redskap. Recension av Om föräldrars anknytning — hur barns problem kan förstås i ljuset av föräldrars förflutna av AnnMari Orrenius och Anna Krantz

Britt-Carin Olofsson
Helhetssyn på långvarig sjukdom. Recension av Omvårdnad vid långvariga sjukdomstillstånd av Ulrike Kylberg och Evy Lidell

Nummer 5     2002

Hanna Olofsson och Peter Larsson
Psykoterapeutisk salong i Stockholm

Dan Stiwne
Den existentiella terapin och utmattningen — den moderna livskrisen

Oddvar Anfinset
Antidepressiva — bättre marknadsfört än dokumenterat

Janet Svensson
Almametoden och objektrelationsteori

Hans Kaatari
Om processen i den psykoanalytiska formen av psykoterapi

Ann-Mari Hofsten
Glimtar från konferensen Sexuality and Gender

Lennart Ramberg
Mera om Sexuality and Gender 

Margareta Lalander
25-årsjubileum i Svenska föreningen för Symboldrama

Christer Sandahl
Johan Blombergs avhandling "Hot stuff"

Anna Tydén och Pia Eresund
Praktiker och forskare möttes i Trondheim

Jakob Carlander
Döskraj för att leva, livrädd för att dö. Recension av Fjärilar i magen. Behandlingsmetoder vid rädsla, panik och andra ångesttillstånd av Ben Furman

Nummer 4     2002

Ulla Grebo och Bengt Sandström
Tankar efter PsykoterapiMässan 2002

Annika Ryttare Svalfors
Konstnärliga terapier

Ann-Mari Hofsten
Att hata sin kropp

Lotta Landerholm
Anknytningens altare

Cornelia Krause-Girth
The Position of Women in Psychotherapy

Hans Åberg
Det går att göra något åt mäns våld mot kvinnor

Armando Liscano
En dialog om "Det finns någon därinne"

Maria Mann
Familjeträdets förgreningar

Marie-Louise Ögren
Handledning i grupp inom psykoterapiutbildningsramar

May Nilsson
Lyckosam terapi för bråkstakar

Pia Eresund
Psykoterapi med våldsverkare. Recension av Våldets psykologi. Red Monica Bogren och Joakim Volkerts

Jakob Carlander
Kropp och själ i nytt möte. Recension av ... med ett litet hål för själen. Psykisk ohälsa vid kroppslig sjukdom och skada. Red Anders Lundin

Jakob Carlander
Självets fyra ansikten. Recension av Bilder av självet. Vardagslivets förändring i det senmoderna samhället av Thomas Johansson

Jakob Carlander
Att vara spelets fånge. Recension av En själasörjares dilemma av Göran Bergstrand

Birgitta Lundmark
Ett stort och svårbemästrat samhällsproblem. Recension av Våldtagen. En handbok i att möta utsatta kvinnor av Eva Hedlund och Marianne Göthberg

Patricia Tudor-Sandahl
En ödesmättad sommar. Recension av Biätaren av Lotta Landerholm

Nummer 3     2002

Christer Sjödin
A moon for the misbegotten

Ingrid Skinner
Med livet som insats

Inga Britt Grill
Incesten som familjehemlighet

Inga Tidfors Andersson
Familjen som famn och fälla

Hans Kaatari
Om iscensättning av ett själsmord i psykoterapi

Janet Carlson
Bildterapi och symboliseringens process

Britt Wiberg, Johanna Aastad, Maria Lindqvist
Det nyfödda barnets samspel med sina föräldrar

Jakob Carlander
Psykoterapi möter religion. Recension av Beyond Belief. Psychotherapy and Religion. Red Samuel M Stein

Nummer 2     2002

Ulla Grebo
Vem behöver psykoterapi?

Birgitta Elmquist
Psykoterapi i öst och väst

Hans Lidman
Viking på drift

Anders Rimsten
Herr A och herr B eller jakten på den halva tvålen

Antonio Liscano
Att rida bort en rädsla

Jane Parsons-Fein
Kärlek, utbyte av sårbarheter och den innersta kärnan

Berit Gezelius
Betraktelser

Gudrun Olsson
Berättelser i psykoterapi och vardagsliv

Marja-Leena Åberg
Hur talar terapeuter?

Jakob Carlander
Såsom i en spegel. Recension av Vilse i speglingar — borderline sett inifrån av Rickard A. Moskovitz

Jakob Carlander
Den judiska själen i den psykoanalytiska kroppen. Recension av Själen som vägrade krympa. Essäer i judiska ämnen av Mikael Enckell

Nummer 1     2002

Per Magnus Johansson
Kritiken av Freuds psykoanalys — del 2

Ingrid Skinner
Frigjord eller desperat?

James Samec
Psykotiska barn och ungdomar och deras familjer

Marianne Engelse Frick
Autistiskt beteende som försvar mot psykos 

Berit Gezelius
Betraktelser — till vilket pris som helst

Kent Olofsson
"Ett konfliktfyllt slavarbete"

Gunnar Bohman
Vårt behov av trollkarlar

Britta Blomberg
Tid, rum och "the mind" — psykoterapi med barn med autism

Berit Gezelius
Om konsten att hämnas

Berit Gezelius
Den påfrestande godheten

Jakob Carlander
Rent spel för fröken Spielrein. Recension av En omöjlig passion. Psykoanalysen i den ryska revolutionens tid av Aleksandr Etkind.

Jakob Carlander
Hoppet är som en flod och en bilmotor. Recension av Galenskap och återhämtning. Vägar till ett nytt liv för psykiskt sjuka människor av Jay Neugeboren med förord av Johan Cullberg.

Nummer 5     2001

Per Magnus Johansson
Kritiken av Freuds psykoanalys

Klas Svenaeus
Handledning i Bosnien-Herzegovina

Jakob Carlander
Gräva i det förflutna

Gunilla Brolin
Teorier om lekandets ursprung

Göran Rydén
Nachträglichkeit — om psykoanalysen på liv och död

Gunnar Nilsson
Att göra en dygd av nödvändigheten

Bengt Söderström
Dissociation hos traumatiserade barn och ungdomar

Susanna Carolusson
Möte med Bulgarien

Gunilla Brolin
Otrygghet i vår vardag. Recension av  Trygga och otrygga möten. Vardagsetik och bemötande i arbete med människor av Jakob Carlander, Kerstin Eriksson, Ann-Sofie Pourtaheri och Birgitta Wikander

Jakob Carlander
Hur man blir allround. Recension av Clarence Crafoord: Införlivanden. Om den utvecklande dialogens betingelser

Jakob Carlander
Uråldrigt om de eviga frågorna. Recension av Gilgamesh-eposet "Han som såg djupet" i nytolkning av Lennart Warring och Taina Kantola 

Berit Gezelius
Livet i terapirummet och döden i författarskapet

Nummer 4     2001

Kerstin Eiserman
Tortyrtraumat och erfarenheter från psykoterapi med tortyröverlevande

Tomas Videgård
Maskotmonarki eller tomteland?

Peter Jäderbrant
Det intersubjektiva perspektivet i den psykoanalytiska psykoterapin

Eva Rosmark-Calltorp
Evidensbaserad medicin och kvalitetssäkring i psykoanalys och psykoanalytisk terapi

Berit Gezelius
Betraktelser

Gunnel Jacobsson
Manliga och kvinnliga element hos unga vuxna

Ulla Grebo
Referat från forskardagar om psykoterapi

Britt Wiberg
I begynnelsen

Ulf Svärdström och Maj-Britt Höckert Notini
PsykoterapiCentrum — lite historik

Björn Holmberg
I alla fall

Ann Lantzourakis
Evy Grabö

Nummer 3     2001

Christina Flordh
Fyra blivande psykologers syn på terapivärlden

Ulla Grebo
Om långa och korta terapier

Gunilla Brolin
Psykoterapi — kort eller lång?

Julianna Srebro
Vändpunkter i terapier

Brian Martindale
Crossing the Divide

Gullvi Sandin
Psykoterapi med par

Carina Håkansson
Det utvidgade terapirummet

Gunny Bertilsson & Eskil Berggren
Jagstrukturerande psykoterapi

Berit Gezelius
Från kaos till sammanhang

Jakob Carlander
Patriarkaliskt om matriarkatet. Recension av Irvin D Yalom: Mamma och meningen med livet. Psykoterapeutiska möten.

Jakob Carlander
Psykoterapi möter religion. Recension av Samuel m Stein (red): Beyond Belief. Psychotherapy and Religion.

Berit Gezelius
En 30-åring firas

Nummer 2     2001

Christina Flordh
Psykoterapi på olika sätt. Referat från RPC:s höstkonferens

Olov Dahlin
Konsten att med psykoterapi tillaga en patient

Sonja Levander
Jag var rädd att jag hade dödat Deng Xiao Ping

Klas Svenaeus
Om flashbacks och förändrade medvetande tillstånd efter extremt trauma

Ulla-Britt Einar
Psykoterapi i psykiatrin — en patientintervju

Berit Gezelius
Den existentiella psykoterapin i vår tid och de centrala livsfrågorna

Babis Carabeidis
Recension av Claice Lispector: The Hour of the Star

Margaretha Gullberg
Bilder som öppnar dörren till det inre. Recension av Marta Cullberg Weston: En dörr till ditt inre. Visualisering i terapi. En väg till hälsa och självkännedom.

Jacob Carlander
Mindre skiljer än vi tror. Recension av Steven Ozments: Kropp och ande. Privatliv i renässansens Tyskland

Dan Stiwne
Att leva passionerat. Recension av Emmy van Deurzens: Paradox and passion in psychotherapy

Nummer 1     2001

Lennart Ramberg
Om införlivandet av nya objekt

Gunnar Nilsson
Det subjektiva perspektivet i psykoterapi — en underskattad ansats i arbetet med ungdomar och unga vuxna

Gunnar Carlberg
Psykoterapi och tidsanda

Jacob Carlander
Blåvit basvara. Recension av Bo Sigrell: Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi

Olle Björkström
Mord på psykoterapimottagning? Recension av Lotta Landerholm: Fall i mörka vatten

Birgitta Lindholm
En litterär vandring i ondskans träskmarker. Recension av Else-Britt Kjellqvist: Döda fåglar flyger inte

Dan Stiwne
Hur får livet mening? Recension av Bo Jacobsen: Existensens psykologi

Berit Gezelius
Hysteri — att leva med den andres begär

Gudrun Willén
Hur påverkas vi av vår grundutbildning i vårt arbete som psykoterapeuter?

Nummer 5     2000

Ulla-Britt Bodlund, Margareta Mörner, Christina Olmås Ahlin
Psykoterapienhet mitt i landstingspsykiatrin — psykoterapifabrik eller möjlighet till variation och utveckling?

Lucy Weltman, Ingegerd Wennblad
Undantag eller förebild? Öckerö kommuns mottagning för familjerådgivning och individualterapi

Maj-Len Eklund, Torborg Klingsell
Går det att förena ett familje- och nätverksterapeutiskt perspektiv med dagens psykiatri?

Ingrid Skinner
Den smärtsamma inre resan

Jacob Carlander
Kung Oidipus: Hundra år i psykoanalysens tjänst

Lennart Ramberg
Psykoanalys och emotioner

Christina Flordh, Anna Krantz
Kvalitativa metoder i psykoanalytisk forskning

Gudrun Olsson
Får vetenskap beröra?

Jakob Carlander
Det ljudlösa tilltalet. Recension av Jackie Jakubowski: Ljudet av alef

Monika Mörlid
Tankeväckande om tiden. Recension av Luigi Boscoli och Paulo Bertrando: Genom tidens lins

Nummer 4     2000

Christina Renlund
Barn och ungdomar med funktionshinder i psykoterapi

Alice Engqvist
Självhypnos vid Colon irritabile

Maria Johansson
Psykoterapins ringar på vattnet

Eva Hedlund
De dolda offren bakom sexualbrott

Gunilla Fredelius, Mats Wiman
Vilka ringer till Psykoterapiinstitutets telefonmottagning för psykoterapi?

Bo Lundin
Anknytningsbegreppet betraktat ur Schopenhauers, Bowlbys, Tomkins och Antonovskis perspektiv

Janet Svensson
Drömmar och bildskapande

Gunnar Bohman
Vad är en människa? Reflektioner efter Emmy van Deurzens föreläsning

Jacob Carlander
Initierat och mänskligt om psykoser. Recension av Johan Cullberg: Psykoser. Ett humanistiskt och biologiskt perepektiv

Birgitta Lindholm
Långsiktighet, engagemang och professionalism. Recension av Clarence Crafoord (red): På lång sikt

Pia Eresund
Barnpsykoterapi mot alla odds. Recension av Elisabeth Cleve: Från kaos till sammanhang

Andrzej Werbart, Sonja Levander
Varför blev jag sjuk och vad kan göra mig frisk?

Siv Boalt Boëthius, Pia Eresund
Internationellt forskarmöte om barnpsykoterapi

Nummer 3     2000

David Benelbaz
Att våga mötas — om den psykoterapeutiska resan

Christina Gezelius, Britt Wiberg
Gyllene ögonblick.Om "alternerande medvetandetillstånd" i psykoterapi, tidig mor/barnrelation och kreativitet

Peter Jansson
Den avbrutna analystimmen. Reflektioner kring Lacans teknik med varierande sessionslängd

Hanna Sitter Randén
På fantasins vingar — om reverie och vakendröm i handledning

Leif Havnesköld
Flexiblare, kanske effektivare psykoterapi — om modern självpsykologi och kognitiv "konstruktivistisk" psykoterapi

Elisabet Reslegård
Kampanjen går vidare. Rapport från Psyke kampanjen

Hellis Sylwan
Värdefull och matnyttig kunskap. Recension av Gunilla Lundmark och Elisabeth Sandler: Sexualitet — lust eller plåga

Lennart Nordenfeldt
Om konsten att göra människor galna. Tankar kring en psykiatrisk manual

Anna Tydén
Recension av Pia Eresund: Hjälp med själen. Ett projekt med psykoterapi för bråkiga pojkar. FOU-rapport 99-09. Omsorgsverksamheten, SLL.

Nummer 2     2000

Per Magnus Johansson
Jacques Lacan

Peter Jansson
Analysens slut som dödens gräns och möjlighet. Lacan och tiden i den psykoanalytiska tekniken

Dan Stiwne
Den existentiella psykoterapin — ett alternativ i vår tid

Lars Folcke
Tankar om diagnoser

Kerstin Bergh Johannesson
EMDR. Eye Movement Desenzitization and Reprocessing. Ett sätt att arbeta med psykiska trauman och andra ångestrelaterade tillstånd

Elisabeth Cleve
MELLANRUMMET. Ny tidskrift om barn- och ungdomspsykoterapi

Mona-Lis Gustafsson
Kvinnor och skuld - en samvetsfråga

Maj-Britt Höckert Notini, Allan Scharf
Trauma, våld och lek

Lena Roos
Unga vuxna. Larm om de ungas utsatthet och hopp om bättre behandling för unga med risk för psykos

Berit Gezelius
Hur ska det egentligen bli? Frågan, svaret och oron.

Nummer 1     2000

Guna-Maria Haabma
En kamp mot destruktiva krafter

Klas Svenaeus
Vad betyder mänskliga rättigheter i mötet med krigs- och tortyrskadade?

Per-Anders Börjesson
Beroende och missbruk ur ett psykoanalytiskt perspektiv

Pia Eresund
Ungdomsvåld i en socialt förgiftad värld

Marianne Cederblad
Om examensrätt

Peter Jansson
Den logiska tiden

Eva Östlund
Sex, lögner och videoband

Olov Dahlin, Inge Widlund
MATRIX — en nordisk tidskrift för psykoterapi

Berit Gezelius
Folkets kropp

Dan Stiwne
I gränslandet mellan medicin, psykologi och filosofi. Recension av Marinoff, L: Platon not Prozac

Ellen Britz, Agneta Engström
Rapport från psykoterapiprojektet i Stockholm

Leif Havnesköld
Forskning för kliniker. Recension av Boalt Boethius, S & Beggren, G: Forskning om barn- och ungdomspsykoterapi.

Nummer 5     1999

Björn Weingarten
Psykoanalysens hjärtpunkt

Patrick Casement
Mourning and failure to mourn

Rolf Sandell
Psykoterapi idag och imorgon

Palle Villemoes
Medan tid är

Olov Dahlin
Den svenska staten tar ett fast grepp om psykoterapiutbildningen

Gudrun Olsson
Bedömning av kvalitet

Kerstin Schewenius
Rapport från Bok & Biblioteksmässan 1999

Berit Gezelius
Oro sprider sig...

Berit Gezelius
Själens sanning och kroppens lust

Dan Stiwne
Recension av Rönnestad och Reichelt: Psykoterapi-veiledning

Anders Broberg
Anknytning och psykoterapi

Britt Wiberg
Tiden och identiteten del II

Pia Eresund
Vändpunkter i barnpsykoterapi

Nummer 4     1999

Marie-Louise Ögren, Agneta Apelman, Mattias Klawitter
Gruppen i psykoterapihandledning

Ulla Arnell
Se tillbaka — blicka framåt

Guna-Maria Haabma
En ingång till konsultation på psykiatrisk avdelning

Eva Hedlund
Teman i gruppterapi med sexberoende män

Sten Lindahl och Jane Parsons-Fein
Milton H Ericksons hypnoterapi och Parsons-Fein Training Institute

Christer Sjödin
Trons betydelse i psykoanalysen

Elisabeth Bratt Neuberg
Rapport från ett Freudsymposium

Berit Hronec
Att bita huvudet av skam

Britt Wiberg
Tiden och identiteten

Nummer 3     1999

Marja-Leena Åberg
Psykoanalytisk psykoterapi med ungdomar

Imre Szecsödy
Handledning i organisationer i förändring

Gunilla Sallander
Om ondska och våld i media

Berit Hronec
Psykoterapi och konst

Noomi Elander Lindberg och Erik Lindberg
Psykoterapi vid kroppslig sjukdom

Per-Anders Tengland
Psykisk hälsa, vad är det?

Kerstin Eiserman
Kvalitativ forskning om psykoterapi

Gunnar Windahl
Mot en processmodell för utveckling i terapeutiska relationer

Nummer 2     1999

Mats Herlin och Noomi Kallerdahl
Psykoterapi med ungdomar

Pia Eresund
Mentalisering och psykoterapi

Olov Dahlin
Gruppanalys

Leif Havnesköld
Om integration i teori och praktik

Christer Sjödin
Subjektivitet och aggression — en betraktelse av dödsdriften

Berit Hronec
Teater och psykoterapi

Nummer 1     199

Jan Carlsson
Att skapa rum för tänkandet

Ann Lantzourakis
Barnpsykoterapin inom PBU i framtiden?

Lars-Gunnar Lundh
Mot en integrativ psykoterapiteori

James R Samec
EMDR - ett komplement till psykodynamisk behandling av trauma, fobier, ångest och depression

Åke Granberg
Om Lorna Smith Benjamin och SASB

Eva Norrman Brandt
SAPU 5-årsjubilerar

Gunnar Carlberg och Pia Eresund
Forskarmöte om barnpsykoterapi

Tora Derkert
Funderingar kring Jurgen Reeders bok "Tolkandets gränser"

Berit Hronec
Böcker och deras författare

Nummer 5     1998

Anders Nyman
Att göra det verkliga verkligt

Gunnar Bohman
Hur gör terapeuter?

Olov Dahlin
Problemet med den alexithyme terapeutens utbildning

Dan Stiwne
Om "EST" — empirically supported treatments

Lena Roos
Projektiv identifikation

Berit Hronec
Böcker och deras författare

Ulla Grebo
Manligt och kvinnligt i psykoterapihandledning

Annika Bodén, Helena Herlin, Kerstin Sandgren
Counselling

Gunnar Windahl
Mot en processmodell för utveckling i terapeutiska relationer

Nummer 4     1998

Lena Teurnell
Yttre verklighet och inre värld

Dan Stiwne
Evidensbaserad behandlingssyn

Gudrun Willén
Kvalitetssäkring i privat psykoterapi och psykiatri

Babis Carabeidis
Om att läsa

Lena Roos
Om drömmars organiserande funktion

Pia Eresund
Från en barnpsykiatrikongress

Gudrun Olsson
Manligt och kvinnligt i omsorgsvärlden

Berit Hronec
Filosofiskt kafé enligt parisisk modell

Rolf Holmqvist
Mönster i terapeutinterventioner

Ingrid Hedström, Solveig Olausson
Rapport från Områdesgruppen för psykoterapiforskning

Nummer 3     1998

Ulla Grebo
Nuläget och framtiden

Else-Lotte Edenius
Från dagliga rollkonflikter till specialist i psykologisk psykiatri

Hans Kihlström
Ur brukarnas perspektiv

Inga Britt Grill
Tidsbegränsad gruppterapi med kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp under barndomen

Peter Fonagy
Många splittrade inre röster eller en integrerande självreflektion

Lennart Ramberg
Minnesinlagring, symbolbildning och drömmar

Marianne Engelse Frick
Identitetsförlust, migration och förföljelse, reintegration genom psykoanalytisk psykoterapi

Kicki Marcus och Ulla Hansjons-Gustafsson
Den psykotiska krisen

Karin Johansson och Monika Caesar
Sexualiteten ur lacanianskt perspektiv

Pia Eresund
Barnterapeuter och bråkiga pojkar

Nummer 2     1998

Leif Havnesköld
Lichtenberg och Fosshage

Marta Cullberg Weston
Efter krigets regression — en rekonstruktion

Sverker Belin
Psykodialys

Gerd Bergman
Att återupprätta dialogen inom den psykoterapeutiska ramen med kriminellt utagerande klienter

Monika Bogren
Hur bemöter vi den utagerande klientens behov av kontakt och kommunikation i psykosocialt arbete

Ann-Mari Hofsten
Freud på ABF

Mona Wilhelmsson
Det omedvetna fantasilivet och den terapeutiska relationen

Christna Flordh
Känslan av ensamhet

Hans Gentzel
Ansvarsärenden

Olov Dahlin
Sex på salongen i Winnicotts ställning

Dan Stiwne
Anmälan av Andrzej Werbarts avhandling

Nummer 1      1998

Klas Svenaeus
Att inte vara här utan där

Eva Hedlund
Psykoterapi i öppenvård med män som begått sexualbrott

Elisabet Olander
Vardagsliv hos familjen Freud

Lisbet Palmgren
Utagerande kvinnors problematik

Sverker Belin
Psykoterapi vid schizofreni

Kajsa Brundin
Recension av Iréne Matthis' "Den tänkande kroppen"

Nummer 5     1997

Hans Lidman
Flickan med svavelstickorna går i ungdomspsykoterapi

Siv Boalt Boëthius
Organisations- och grupprocesser vid psykoterapi i offentligvård

Lotta Landerholm
Julrädsla och andra rädslor — tips från Mumindalen

Ulla Sandklef
Psykoterapins vara eller icke vara

Ulla Grebo
Psykoterapiforskning på hög höjd

Ira Sundberg
ISIS — en förening för professionella som arbetar med sexuellt utsatta och deras familjer

Dan Stiwne
Recension av Emmy van Duerzen-Smiths bok: "Existential Counselling in Practice"

Bo Lundin
Kan vi ta vetenskapligt upplevande på subjektivt allvar?

Berit Hronec
Insikten var där

Nummer 4     1997

Bo Edenius
Variationer kring kärnpunkten i psykosbehandling vid Norrgården

Einar Tellef Dannevig
Uønskede virkninger av psykoterapiveiledning

Mi Årling
Rapport från Rom

James Samec
Common ground and different approaches in psychotherapy

Lars Härdelin
En avgörande men begränsad förändring...Om Balintgrupper och tillämpad psykoanalys i sjukvården

Kersti Jormfeldt
Förändringsarbete via inre bilder

Gunnar Windahl
Kan vi ta subjektivt upplevande på vetenskapligt allvar

Pia Eresund
Forskning — praktik inom barnpsykoterapi

Nummer 3     1997

Siv Hamring
En lokalförening blir till

Elisabeth Bratt Neuberg, Inga Britt Grill & Ulla Grebo
Psykoterapi Hjärna Kropp och Själ.
Referat från RPC:s höstkonferens 1996

Monika Bogren
Psykodynamisk Counselling

Dinah Ståhlström Nierenburg
Vem lärde sig mest?

Britt Wiberg & Palle Villemoes
Godkännande — Underkännande i psykoterapeututbildning

Ann Lantzourakis
Individuell barnpsykoterapi inom PBU i Stockholm

Rolf Sandell & Johan Schubert
Långtidspsykoterapi och psykoanalys vinner i längden

Ann-Christin Cederborg
Separation — individuation according to Mahler

Nummer 2     1997

Gunnar Windahl
Rambegreppet

Gunnar Windahl
Några funderingar over suggestions- och placeboeffekter vid psykoterapi

Annika Alm, Erna Grönlund, Ingrid Hammarlund mfl
Bild-, dans- och musiktrerapeut eller bild-, dans- och musikpsykoterapeut — vad ska man egentligen kalla sig?

Maria Rodikova
Från kalla kriget till chatting

Ulla Wiggen
Ny psykoterapiutbildning i Riga

Nummer 1     1997

Ulla Grebo
Välkommen till Wien

Kurt Gordan
Handledningens utveckling i de nordiska länderna: Inledning

Sigrún Júliúsdóttir
Handledningens framtida mål — människovård och yrkesvård

Eric Friis Jørgensen
Træk af supervisionens udvikling i Danmark

Singa Sandelin Benkö
Utbildning av handledare inom social- och hälsovården

Maria Rodikova
De binära tecknens anarki

Jon T Monsen
Affekternas roll i psykoterapeutisk teori och teknik — del 2

Dan Stiwne
Att bedöma psykoterapieffekter — ännu en gång

Ulla Grebo & Ingrid Lindman
Landstingspsykoterapi från Norrbotten till Skåne

Nummer 5     1996

Pia Eresund
Lekplats Stockholm

Jon T Monsen
Affekternas roll i psykoterapeutisk teori och teknik — del 1

Anders Almegård m fl
Varför ska vi ha psykoanalys år 2000?

Ulla Grebo
Psykoterapiforskning — kvalitativ ansats, barn och familj

Hans Lidman
Om psykoterapi med suicidagerande ungdomar

Pia Eresund
Får bråkiga pojkar hjälp på PBU?

Nummer 4     1996

AnnaStina Glantz & Mats Hamreby
Handledning i tillämpad psykoterapi — mission impossible?

Eva Hjort & Inger Ösby
Symboldrama

Per Stenfelt
Psykospsykoterapi

Gudrun Olsson
Förändring hos psykoterapeuter i handledning

Gunnar Windahl
Otillbörlig generalisering i psykoanalytisk diskurs

Pia Eresund
Forska genom att kategorisera och skapa sammanhang

Kersti Jormfeldt
Vardagsforskning — utvärdering på gräsrotsnivå

Dan Stiwne
Om att bedöma effekter av psykoterapi

Nummer 3     1996

Bo Edenius
Om de viktigaste förutsättningarna för tillfrisknande från psykos

Annika Alm
Bildterapi

Inger Larsson & Ingegärd Sjöblom
Gruppsykoterapi med s k svåra patienter

Marja-Leena Åberg
Vilken psykoterapi för vem?

Susanna Carolusson
Hypnosterapi

Ingrid Hammarlund & Urban Yman
Musikterapi

Elsmari Bergin
Miljöterapi

Ira Sundberg
Vad är problemet egentligen, Lisa?

Pia Eresund
Hur hjälper man bråkiga pojkar med psykoterapi

Peter Jansson, Britt Wiberg & Palle Villemoes
Teraputen och texten

Nummer 2     1996

Hans Lidman
Om Freud och Dora

Ulla Grebo
Psykoterapeuten i psykoterapiforskning

Hans Gentzel
Några funderingar från etiska kommittén

Inge Widlund
Gruppsykoterapi

Eva Håkansson
Kristerapi

Ulla Grebo & Barbro Thormählen
Kognitiv terapi överskattad — psykodynamisk psykoterapi underskattad

Gunnar Windahl
Vilken klinisk relevans har den akademiska psykologin och filosofin för kliniskt arbete

Bertil Sundin
Kroppsorienterad psykoterapi

Nummer 1     1996

Ulla Floberg & Mats Hamreby
Ett utrymme där tankar skapas

Elisabeth Bratt Neuberg & Ulla Grebo
Nya undersökningar och viktiga resultat

Dan Stiwne
Vad säger forskning och uppföljning?

Ingrid Skinner
Psykoterapi och narcissism

Susanna Carolusson
Introjektiva projektioner

Gunnar Windahl
Vad är det för fel på jagpsykologin?

Lena Ivarsson
Parpsykoterapi

Magnus Ringborg
Vad är familjeterapi?

Ulla Grebo & Inger Ericsson
Hur prioriterar vi patienter till psykoterapi

Nummer 5     1995

Johan Cullberg
Vilken psykoterapi för vem?

Marja-Leena Åberg
Narcissism — nu och då

Pia Eresund & Kent Olofsson
Insikt och utblick. Referat från ett nordiskt barnterapeutmöte i Lillehammer.

Margareta Bergenstråle & Gunnel Rosenlind
Samlek i diagnostik och behandling av barn och föräldrar

James Samec
Behandling av PTSD

Ann-Christin Cederborg
Metoder för kvalitetssäkring och uppföljning

Nicole Liljefors
Om en lacaniansk konferens i Danmark

Göran Ahlin
När man stänger en psykiatrisk vårdavdelning

Nummer 4     1995

Franz Luttenberger
Striden mellan David och Goliat

Ulla Arnell
Narcissism och destruktivitet

Hans Lidman
Ungdomspsykoterapi och ungdomsrådgivning

Ulla Grebo
Utveckling och stagnation hos psykoterapeuter

Ann-Christin Cederborg
Vad händer egentligen i familjeterapi?

Peter Jansson, Britt Wiberg & Palle Villemoes
Minnesanteckningar som symtom på patientens utveckling i jagstrukturerande psykoterapi

Nummer 3     1995

Anna Waern-Sperber
Narkissosmyten

Pia Eresund
Hatet bakom våldet

Karin Thulin & Lena Söderlund
Danspsykoterapi i grupp

Rolf Holmqvist
Motöverföringen som en del av den terapeutiska processen

Susanna Carolusson
Utbyte mellan öst och väst — om supervision

Gunilla Fredelius & Ulla Grebo
Tips för golvkrypare

Per Jonsson
Efterundersökning av tonårspojkar som vårdats för anorexi

Olov Dahlin
Tankens fångenskap i metaforen sjukdom

Nummer 2      1995

Marja-Leena Åberg
Psykoterapi vid kroppssjukdom

Lotta Landerholm
Vad är en säkring?

Björn Weingarten
Vem ska gå i psykoterapi?

Per-Olof Flink
Psykoanalysens behandlingsteori ifrågasatt

Gunnar Windahl
Mer om döda metaforer

Else Bengtsson
Arbete med drömmar i liten grupp

Nummer 1      1995

Christina Haglöf, Maria Johansson & Siv Olofgörs
Dagmaravtal

Ira Sundberg
Intervju med anvisningsläkare

Pia Eresund
Intervju med Torbjörn Andersson

Kent Olofsson
Dröm och minne

James Samec
Smärta, ånger och reparation

Pia Eresund
Ett återseende

Nummer 5     1994

Hans Lidman
Kollektiv motöverföring i miljöterapi

Margareta Mörner
Enskede-Skarpnäcks psyk sektors psykoterapiverksamhet

Björn Weingarten
Psykoterapeuternas yrkesroll

Christina Olmås-Ahlin
Tankar angående landstingspsykoterapi

Kent Nilsson
Psykiatri — pseudovård

Lotta Landerholm
Att skapa läroallians i handledning

Ulla Grebo
Resultat: Psykoanalytisk psykoterapi

Elisabeth Bratt Neuberg & Ulla Grebo
Områdesgruppen för psykoterapiforskning

Ulla Grebo
Process och utfall i psykoanalys

Ulla Grebo & Lotta Landerholm
Undersöka och utvärdera

Per Naroskin
Öppet forum för slutna rum

Bengt-Åke Armelius
Psykoterapidata

Bengt-Åke Armelius
Ny undersökning om schizofreni

Margareta Hedén-Chami
Curt Norell om Martin Buber Johan Schubert Europeisk utbildningskonferens — höga krav på egen terapi

Anna Tydén
Anna Alvarez: Borderlinestörningar och psykopatiska drag hos barn.

Nummer 4     1994

Iréne Matthis
Varför psykoterapi

Ira Sundberg
SLL och psykoterapin

Margareta Mörner
Vad har hänt se'n sist på EFPP-fronten

Måns Linde
Vad är det för något speciellt med drömgruppsarbete

Hanna Ardesjö
Drömresan

Kristina Linde
M Ullmans drömgruppsmetod tillämpad inom ramen för en handledningsgrupp

Pia Eresund
Barn- och ungdomspsykoterapeuter i Aten

James Samec
Divor, stjärnor och gamla stötar

Ulla Grebo & Barbro Thormählen
Internationell psykoterapiforskningskonferens

Christer Sandahl & Patricia Tudor Sandahl
Förebyggande psykiatri i arbetslivet exempel från psykologkonsultverksamhet

Nummer 3     1994

Torbjörn Andersson
Finansieringsfrågan

Lotta Landerholm
Psykodynamisk kunskap

Marja-Leena Åberg
Psykoterapi i psykosomatisk vård

Ulla Grebo & Barbro Thormählen
Forskning och utbildning

Margareta Carlberg
Ethel Spector Person och Daniel Stern

Ulla Simonsson Brinck
Melaine Klein

Pia Eresund
Att lära av erfarenhet

Nummer 2     1994

Ulla Arnell
Om Murray Jackson´s synsätt på arbete med svårt störda patienter inom psykiatrin

Pia Eresund
Vad händer med psykoterapin inom psykiatrin?

Hartmut Apitzsch
CTD och traumatiserade flyktingar och asylsökande

Inger Porko
Varför toppar finländare suicidstatistiken?

Teresa Palm
En psykoterapimottagning för barn och ungdomar i krig

Nummer 1     1994

Olov Dahlin
Gruppanalytisk psykoterapi

Margareta Mörner
Psychotic States

Barbro Sjölin-Nilsson
Barnorienterad familjeterapi

Annika Stencrantz
Handledning på jagstrukturerande psykoterapi

Birgitta Löwendahl
Tankar om bildterapi

Barbro Arlinger
Psykoterapi pch psykoanalys i Rumänien

Hans Lejonqvist
Psykoterapi till primärvårdspatienter

Nummer 5     1993

Pia Eresund
Psykoterapi lönar sig

Göran Ahlin
Som ett daggkåpeblad

Dag Körlin
Guided Imagery and Music

James Samec
Främlingsfientlighet och etniska konflikter

Pia Eresund
PBU — 60 år

Ulla Grebo
Utbildningsenheten Beckomberga 10 år

Nummer 4     1993

Imre Szecsödy
Från kliniskt material till systematisk kunskap

Eva Norrby
Handledning på handledning i psykosocialt arbete

Palle Villemoes
Jagstrukturerande psykoterapi

Gunnar Windahl
I döda metaforers sällskap

Marja-Leena Åberg
Konsensuskonferens om Anorexia Nervosa

Frank Rudberg
Det naturliga steget

Nummer 3     1993

Petra Junus
Att äta av kunskapens träd

Ulla Floberg, Clarence Crafoord & Eva Aronowitsch
Problembaserad inlärning

Marianne Helgesson & Lena Svedin
Handledarträning

Pia Eresund
Nordisk Handledarkonferens

Ulla Grebo
Arbetskonferens i psykoterapiforskning

Nummer 2     1993

Patricia Tudor-Sandahl
Psykoterapi inför 2000-talet — Mina visioner

Leif Havnesköld
Nya perspektiv på utvecklingspsykologi och dess konsekvenser för psykoterapi

Gunilla Fredelius
Psykoterapiforskning mot 2000-talet

Pia Eresund
Dalamodellen

Nummer 1     1993

Kay Karlsson & Anna Skagerberg
Bland blöjor och projektioner

Marianne Engelse Frick
Psykoterapi i Nederländerna

Nummer 2     1992

Bengt-Åke Armelius
Psykoterapi under 1990-talet

Pia Eresund
Lärar- och handledarutbildningen

Maj-Britt Larsson
Katatyma bilder

 

Artiklar i fulltext

Har Sverige rätt vård vid psykisk ohälsa?
Gunnar Bohman

Vad Haruki Murakami kanske pratar om när han pratar om romanskrivande
Daniel Sykes

Terapin som inte hjälpte – vad kan terapeuter lära?
Camilla von Below

Lyssna till patienten
Charlotta Björklund

Med psykoanalysen i offentlig vård. Vi behövde en föreläsningsserie för att få ny inspiration
Lukas Granberg

Barndomens matminnen är viktiga - de kan påverka oss hela livet
Elisabeth von Essen

Psykoterapi och migrationsrelaterad psykisk ohälsa
Farzad Pakzad

Det Tredje – en ömsesidig bekräftelse- och igenkänningsteori (Del 1)
Tomas Wånge

Det Tredje – en ömsesidig bekräftelse- och igenkänningsteori (Del 2)
Tomas Wånge

Evidensparadoxen. Evidens och dess kunskapsteoretiska förutsättningar
David Nicolaidis

Evidens, värderingar och etik
David Nicolaidis

Freud i vår tid – om talets och röstens betydelse i psykoterapi
Daniel Sykes

Förlorat förstånd i form av vanvett och vansinne – en existentiell möjlighet för människan
Hans Kaatari

Trasiga tänder och psykisk ohälsa
Bengt Hedberg

Integrativ traumafokuserad psykoterapi
Anna Thom Olin

Fältteori – Psykodynamisk teori under utveckling
Tomas Wånge

Skam
Lena Lillieroth

Anknytningsprocesser i mentaliseringsbaserad terapi
Joakim Löf

Psykiatrins felaktiga grundantagande
Bengt Hedberg

Skånemodellen
Ann Stevens

Psykoanalysen har många ansikten
Tomas Wånge

När det onda fått fäste
Sverker Belin

Ungas identitetsutveckling. Tankar om extrema rörelsers och nätaktiviteters potential och lockelse
Björn Wrangsjö

Affektregleringsteori – en integration av psykoterapi och neurologi
Tomas Wånge

Nya forskningsmetoder och resultat med potential att förändra framtidens psykoterapi
Fredrik Falkenström

Harry Stack Sullivan, del 1
Tomas Wånge

Harry Stack Sullivan, del 2
Tomas Wånge

Den vita skammen
Lennart Ramberg

Psykodynamisk psykoterapihandledning i Sverige och internationellt
Siv Boalt Boëthius och Marie-Louise Ögren

Varför fungerar antidepressiv medicinering bara för vissa patienter?
Daniel Sykes

Ojämlik tillgång på psykoterapi
Ulla Hansjons-Gustafsson

Psykoanalytisk psykoterapi kan hjälpa barn med ADHD
Pia Eresund och Magnus Kihlbom

Dold ondska eller förklädd djävul
Else-Britt Kjellqvist

Att läsa en berättelse. Tankar om terapi och teori med utgångspunkt i fallet Thomas Quick
Cajsa Lindholm

Att våga möta det oförutsedda: om Symboldrama – en visualiserande och imaginativ metod
Sigbritt Nordlund

Mentaliseringsbaserad terapi: en relationell terapiform
Joakim Löf

Om ekonomistyrningens ansvarsförskjutning och skamkultur... del 3
Ulla Bertling

Om granskningssamhället... del 2
Ulla Bertling

Om den banala managementfilosofin... del 1
Ulla Bertling

Kategorimisstag - psykoterapi - medicinsk modell

Inre och yttre oro - om ADHD

Att lära sig praktisera intersubjektivitet

Bruce Wampold i Stockholm

Ulla Grebo: 40-årstal

Ulla Grebo: RPC:s historia i siffror

Skräddarsydd behandling med ISTDP

Om att rehabilitera krigs- och tortyroffer

Den fullkomliga kvinnan
- exempel på idealiserad destruktiv narcissism

Tidskrift för Psykoterapi och Insikten

Psykoterapiutbildning på villovägar

Möte mellan kulturer i psykoterapiforskning

Några reflektioner över psykoterapihandledning utifrån ett relationellt perspektiv

En kritisk granskning av dagens psykiatri

Psykoterapi med äldre

Mot ett upplöst själv
Psykoterapi i interaktion med ett diskursivt, ett affektivt och ett brett narrativt perspektiv

Integriteten och det omöjliga
några politiska och organisatoriska aspekter på psykoterapin

När är det dags att lägga av?
En betraktelse kring avslutandets ambivalens, kring 60+

Mot ett upplöst själv
Psykoterapi i interaktion med...

Förorten brinner
en psykoanalytisk läsning

Harold Searls
relationell handledning

Det relationella perspektivet
psykodynamiskt nytänkande

Den röde doktorn. Anders Torold
och det samhällskritiska perspektivet

Evidensbegreppet som maktinstrument
efter Tor-Johan Ekeland

Pillret och Tabletter för känsliga själar
av Ingrid Carlberg och Fredrik Sveneaus

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se