Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 4 2017

Nu är det dags för det planerade ordförandebytet i Psykoterapicentrums riksstyrelse

 

Vid kongressen våren 2017 togs beslut om att utse en viceordförande som ska växla över till ordförandeposten för Psykoterapicentrum efter halva riksstyrelseperioden fram till nästa kongress. Jag hade planerat att avgå redan vid kongressen, men blev på detta sätt kvar ytterligare en tid och nu är det dags att växla över. Det innebär att jag avslutar min tid som ordförande i Psykoterapicentrum. Men jag kommer att finnas kvar som stöd för riksstyrelsen och den nya ordföranden under en period för överlämning i olika frågor. Jag har varit ordförande under en längre tid och tror på idén att man inte ska sitta allt för länge på en post. Att det är bra när det kommer in nya personer som tar över. Jag har redan tidigare planerat att gå en längre utbildning som jag påbörjat under hösten och vill nu satsa på den och på mitt arbete som privatpraktiserande psykoterapeut.

Jag känner som avgående ordförande ett stort förtroende för den nu sittande riksstyrelsen som besitter mycket kompetens och erfarenhet och för den nya ordföranden Ann Stevens. Ann kommer från Skåne och har funnits med i riksstyrelsen även under den förra kongressperioden, deltagit aktivt i riksstyrelsens arbete och i uppvaktning av politiker med mera. Hon har även varit aktiv och representerat Psykoterapicentrum Skåne i frågan om psykoterapiavtalet LOV, Region Skåne. Det betyder att hon redan är insatt i de övergripande frågor Psykoterapicentrum driver på riksplanet.

Jag vill nu tacka för den tid jag haft förtroendet att vara ordförande för Psykoterapicentrum och tacka alla jag haft förmånen att få arbeta tillsammans med under de här åren. Det är nu min tredje period som ordförande, så det blir mitt femte år som ordförande och sjunde år som styrelsemedlem. Mycket har hänt och det har varit ett både spännande och intressant uppdrag för mig med många möjligheter till fortsatt lärande kring processer i ett förenings- och styrelsearbete, om psykoterapi/ psykoterapiforskning och om hur beslut tas både inom politik och myndigheter. Engagemanget från övriga i styrelsen har varit stort och vi har under åren genererat och diskuterat många idéer om hur vår verksamhet ska drivas och hur den kan utvecklas vidare med kongressbesluten som grund. I arbetet har de återkommande mötena med lokalföreningarnas ordföranden haft en stor betydelse. Det har gjort att vi mer än tidigare arbetat tillsammans i viktiga övergripande frågor. Förslag till större beslut har förankrats först hos ordförandegruppen vid våra ordförandemöten innan de arbetats vidare och kommit till beslut. Det har varit ett verkligt gott stöd för mig och styrelsen. Många idéer och tankar är genomförda och vi har också genomfört stora organisatoriska förändringar under min tid som ordförande. Förändringar som i vissa fall varit tidskrävande och inneburit mycket arbete, men som gör att vi i dag har ett gynnsamt läge framåt.

Höst- och vårkonferenserna skulle inte varit möjliga att genomföra utan en väldigt aktiv styrelse. Vi anlitar inget eventföretag som sköter konferenserna åt oss, utan det beror på den sittande styrelsen hur konferenserna faller ut när det gäller program och föreläsare, paneldeltagare, lokal, mat, marknadsföring mm.

Jag känner mig glad och stolt över vår senast genomförda konferens ”Kvalificerad psykoterapi ger kvalificerad förändring”, under dagen sammanhållen och presenterad av vår forsknings- och vetenskapsansvarige Stephan Hau. En konferens som vi fått många positiva kommentarer och lovord kring. Som hade en internationell prägel med välkända internationella forskare som föreläsare och som avslutades med en konstruktiv och framåtblickande paneldiskussion om psykoterapins framtid i Sverige inom offentlig vård. Frågor som är mycket aktuella eftersom SoS nya riktlinjer för depression och ångest kommer att beslutas under hösten /vintern. Riktlinjer som påverkar den offentliga vårdens utformning.

Vi väntar nu på besked om SoS-riktlinjebeslut och är beredda att agera i frågan. Vi har också ett brett stöd från andra organisationer, då även de kritiserat förslaget till riktlinjer. Kritiken har ju varit massiv i de uppemot 90 remissvar som kommit in, även när frågan debatterats i media. Trots det visas inga egentliga tecken på självkritik från SoS. Jag ber er därför att följa frågan på vår hemsida: www.psykoterapicentrum.se, som kommer att uppdateras kontinuerligt och hjälpa oss i vårt arbete med att sprida informationen.

Vårkonferensen 2018 handlar om TRAUMA. Den kommer att arrangeras fredagen den 16 mars, Aula Magna Stockholms universitet. Stephan Hau, professor, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, håller i dagen. En dag om trauma och traumatisering med fokus på klinisk behandling för vuxna, barn och unga. Följande föreläsare är klara i skrivande stund:

Siri Gullestad, professor i klinisk psykologi vid Oslos universitet Hon kommer att presentera ett fall, en behandling av en patient som har varit utsatt för sexuella övergrepp i barndomen – med tonvikt på utmaningar för motöverföring, samt teknik.

Vladimir Jovic från Serbien är Assistant Professor på Faculty of Philosophy, University of Priština (Kosovska Mitrovica), Department of Psychology. Han kommer att prata om behandlingar av krigstraumatiserade patienter med tonvikt på förintelseångest och andra kliniska fenomen som leder till behandlingsproblem.

Anna Gerge, doktorand, fil mag, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Välkänd föreläsare om traumatisering och behandling av trauma. Anna kommer att prata om behandling och förståelse av dissociativ problematik som följd av komplex traumatisering.

Jag är säker på att även den här traumakonferensen kommer att väcka ett stort intresse och ser själv redan fram emot att få ta del av den dagen och alla intressanta föreläsningar. Så håll utkik på vår hemsida www.psykoterapicentrum.se för närmare program och anmälan.

Till sist, i min sista krönika som ordförande vill jag avsluta där jag började. Om vårt arbete som psykoterapeuter i den här tid vi lever i. Så här skrev jag i den första krönikan:

”Att arbeta som psykoterapeut är att vara med och hjälpa någon finna sin unika mening. Det handlar om förståelse för inre processer där hållande och lyhördhet är centralt och där tydliga ramar ger utrymme för de processerna. Samtidigt påverkas i dag det utrymmet av yttre, samhälleliga skeenden. Jag tänker exempelvis på den negativa dominoeffekt som rehabiliteringsgarantin fått för möjligheten att bedriva psykodynamisk psykoterapi.”

Ett annat exempel är Socialstyrelsens riktlinjer för ångest och depression, som fått omfattande kritik och som vi vet påverkar många i det dagliga psykoterapeutiska arbetet. Riktlinjer som genom sin utformning kräver att psykoterapeutisk verksamhet underkastas en rigid och ålderdomlig tolkning av evidensbegreppet.

Vi möter starka särintressen som verkar för att marginalisera psykodynamisk psykoterapi och humanistiskt orienterad psykoterapi. Som också strävar efter att underordna psykoterapi en medicinsk och ekonomisk rationalitet. Frågor som jag och den nya styrelsen även fortsättningsvis, på ett kraftfullt sätt, kommer att försöka påverka. Genom debattartiklar, dialog med politiker kommer vi arbeta för att ta en plats i det offentliga rummet och skapa utrymme för den psykodynamiska psykoterapin.

Det är den vägen riksstyrelsen fortsatt att gå och kommer fortsätta på nu när jag hälsar Ann Stevens välkommen som ny ordförande i Psykoterapicentrum!

Med dessa ord tackar jag för mig och min tid som ordförande!

Eva Marie Eneroth Säll
Ordförande Psykoterapicentrum

 

PSYKOTERAPICENTRUM KANSLI
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

TIDSKRIFTEN PSYKOTERAPI
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se