Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 1 2015

Kära läsare!

Det här numret av Psykoterapi innehåller riksstyrelsens verksamhetsbeskrivning för de två senaste åren. Där framgår vilket idogt arbete som styrelsen har lagt ner på att få rehabiliteringsgarantin att omfatta även psykodynamisk psykoterapi. Men trots att frågan gått på remiss och många remissvar varit positiva, kommer den gamla modellen tyvärr att fortsätta gälla i år, medan den nya regeringen utreder frågan. Om det här och mycket annat kan ni läsa även i Eva Maris och Jennys krönikor.

I sitt senaste medlemsbrev skrev Eva Mari att den tuffa situation, som utövare av psykodynamisk psykoterapi de senaste åren befunnit sig i, ändå kan ha haft en del positiva följder. För att överleva har vi blivit tvingade till att i betydligt större omfattning än tidigare analysera, utvärdera och beskriva vad vi gör. Detta har säkert stärkt den professionella kompetensen och dessutom stimulerat till mer forskning. Ett ökat intresse för forskning märktes även på höstkonferensen ”Vad passar vem?” i Stockholm i november 2014. För er som inte var med – ja, även för er som var där – sammanfattar Karin Lindqvist och Jakob Mechler från www.psykodynamiskt.nu plenarföredrag och några seminarier.

Professionen behöver förstås fyllas på med nya psykoterapeuter, men tyvärr har nu sju av tolv utbildningsgivare med examinationsrätt för psykoterapeutexamen av Universitetskanslerämbetet (UKÄ) bedömts ha stora brister vad gäller den vetenskapliga delen som måste åtgärdas inom ett år. Lösningen är dock knappast att, som har föreslagits, lägga ner samtliga psykoterapiutbildningar och istället använda resurserna till att förstärka psykologutbildningarna. Många har argumenterat mot detta drastiska och ensidiga förslag (se Psykologtidningen), och vi återger här ett inlägg som Ulf Dahne, ordförande i RPC Västerbotten, fått publicerat i Västerbottenskuriren.

I detta nummer följer Tomas Wånge upp de två artiklar om psykoterapins vetenskaps- och kunskapsteori som han tidigare skrivit för Psykoterapi. Han menar att den psykoanalytiska teorin är den teori som har bäst förklaringsvärde och bäst kan möta problemen med den psykiska ohälsan, men att det behövs en genomgripande revidering av denna teori åt det relationella hållet. Även Ulla Bertling följer upp sina två tidigare artiklar. Den nya artikeln handlar om de sorgliga följderna av NPM inom psykiatri och socialvård. Ulla har samlat in röster och utsagor från möten och offentliga källor, som visar på hur såväl de professionella som deras patienter/klienter drabbas. Hon undrar om ekonomistyrningen genom sin struktur leder oss tillbaka till en mekanistisk människosyn, om vi är på väg att själva bli ”varor på en marknad”.

Stockholmsföreningen har ordnat filmkvällar där man tittat på och diskuterat videoinspelningar av hur kända psykoterapeuter arbetat. Teresa Allzén rapporterar från ett sådant evenemang, där tre amerikanska terapeuter mött en och samma patient. Karl Lindqvist sammanfattar en föreläsning av Jonna Bornemark som lokalföreningen i Jönköping arrangerade. Tack vare det har vi även fått publicera den dikt som Jonna Bornemark läste upp på mötet.

Vi har också fått med en filosofisk diskussion i detta nummer. I polemik mot en tidigare artikel där Oddvar Anfinset beklagade att den akademiska psykologin på 1800-talet tog avstånd från filosofens Bergsons teori om intuitionens betydelse, har Christer Forsberg skrivit ett debattinlägg, och Anfinset bemöter detta.

Jag har länge tänkt att vi borde informera om en alldeles utmärkt närbesläktad tidskrift, nämligen Mellanrummet som främst handlar om barn- och ungdomspsykoterapi, och nu passar jag på att göra det. Mellanrummet finns tyvärr numera endast på webben, men det fina med det är att det är lätt att få tillgång till innehållet och dessutom alldeles gratis!

SPAF fortsätter med sina uppskattade filmvisningar med efterföljande samtal på Zita och Bio Rio. Anders Nyman har varit och sett den kritikerrosade ”Mommy”, som handlar om en sorgligt havererad mor-son-relation.

En ny bok om Freud anmäls av Karin Benelbaz, och Gunnar Ågren skriver om Allen Frances’ senaste bok.

Så har vi i dagarna fått ytterligare en doktor i redaktionen: Elisabeth von Essen har disputerat i miljöpsykologi med sin avhandling om ekologisk mat och psykisk hälsa. I hennes ”press-release” kan ni läsa om avhandlingen. Ulla, Anders och jag gratulerar Elisabeth och är mycket glada att hon har slutfört detta stora projekt, såväl för hennes som för tidningens skull!

Det har nu gått ett år sedan vår redaktionsgrupp tog över ansvaret för tidskriften. Vi tycker att det är ett roligt arbete och vi får ofta höra att Psykoterapi är uppskattad. Men med mer medverkan från medlemmarna tror vi att det kan bli ännu roligare och bättre.

Så skriv gärna! Det behöver inte vara långa artiklar – även om vi gärna även tar emot sådana − det kan vara kortare debattinlägg, lästips, funderingar, frågor. Vi hoppas också på fler rapporter om allt det som händer i lokalföreningarna!

Pia Eresund
 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se