Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 1 2022

Kära läsare

Nej, det här året började inte heller så bra, med inflation, storm och ryskt krigshot mot Ukraina. Men trots den stora ökningen av antal sjukdomsfall tycks vaccinationerna och Omikron-mutationen ändå ha skänkt lite ljus i pandemins tunnel. Så att vi förhoppningsvis framöver kan umgås mer med nära och kära, och möta patienter och kollegor ute i det ”levande livet”. För på sätt och vis har många av oss levt i ett undantagstill- stånd, med stora begränsningar i såväl nära kontakter med andra människor som i deltagande i kulturlivet, alltsedan våren 2020.

Därför är det nog ingen slump att två av artiklarna i detta nummer behandlar djupa och angelägna filosofiska frågor. De handlar om hur vi kan förstå ”den andre”, finna mening i tillvaron, acceptera det ofrånkomliga lidandet, samt reflektera kring och omvandla meningen till något annat än lidande. Frågor som all- tid är aktuella i psykoterapeutiska processer. Läs Den existentiella psykoterapin som ontologisk hermeneutisk praktik av Anna Rédei, och Om den inneboende frihetspotentialen i mänskligt meningsgivande och psykiskt lidande av Hans Kaatari.

Även Tomas Wånge skriver i sin artikel Det omedvetna i relationell belysning om betydelsen av att skapa mening, något som enligt honom sker genom att sammanlänka olika psykiska entiteter – ”det krävs minst två personer för att kunna tänka”. Samtidigt betonar han att terapeutiskt arbete måste äga rum också på icke-verbal och pre-symbolisk nivå, samt att det omedvetna i människans psyke bör ses som något centralt och som en stor psykologisk tillgång.

Under senare år har videoinspelade terapisessioner börjat användas som ett viktigt hjälpmedel inom handledning även i psykodynamisk psykoterapi. Men tyvärr inte i den utsträckning som man kunde ha förväntat sig, menar Peter Lilliengren. Med artikeln Om användning av videoinspelade sessioner för handledning i psykodynamiska terapier vill han därför motivera fler handledare till detta. Han förklarar olika principer för användning av video i handledning, med fokus på själva handledningsprocessen, och illustrerar med konkreta exempel. En intressant artikel som alla som arbetar med handledning även kan ha direkt praktisk nytta av.

Själv är jag övertygad om att videoinspelningar behöver användas mer i utbildning och handledning om vi ska kunna bli mer effektiva i vårt psykoterapeutiska arbete. Och mer effektiva lär vi behöva bli eftersom det nu ser ut som att terapierna av olika skäl måste bli kortare.

Psykodynamisk korttidsterapi var just temat för Psykoterapicentrums höstkonferens och Lilliengren hör till dem som här i landet arbetar med Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy, ISTDP. I denna skola använder man sig i såväl forskning som utbildning och handledning genomgående av videoinspelade terapisessioner. På konferensen representerades den av Alan Abbass via videolänk. Andra metoder som presenterades var POSE-projektet (Psychotherapy Outcome and Self-selection Effects for Panic Disorder) vid psykologiska institutionen vid Lunds universitet, samt Dynamic Interpersonal Psychotherapy (DIT) som utvecklats av Patric Luyten vid universitetet i Leuven, Belgien. Anders Nyman och Tomas Wånge rapporterar från denna konferens.

I detta nummer finns inga anmälningar av facklitteratur, något redaktionen förstås hoppas kunna fylla på med i fortsättningen. Däremot en intervju med kollegan och styrelseledamoten Hillevi Torell om hennes nyutkomna ungdomsroman Myten om Luna. En originell, spännande och symboliskt laddad berättelse.

Nu går vi mot ljusare tider!

 

 

Pia Eresund

Samordnande redaktör
 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se