Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Insikten nr 2 2011

Relationellt, integrativt, affektfokuserat…

RPC har haft kongress och valt en ny styrelse som kort presenterar sig i detta nummer. Lance Cederström axlar ordförandeskapet och ger en första introduktion till vad han vill åstadkomma. Jenny Sjöström Svebeck tar över som sekreterare och presenterar i Senaste nytt hela den nya styrelsen. Den nya styrelsen tillträder ju i ett läge då det psykodynamiska riskerar att mer och mer försvagas. Myndigheter och politiker agerar som om vi inte fanns. Den avgående styrelsens ordförande, Bengt Sandström, poängterade vid kongressen att RPC har en viktig roll som bevarare av det humanistiska tänkandet. Han menade vidare att det nu, då flera prövat KBT och funnit att det inte var den undergörande metod som massmedia beskriver den som, finns en öppning och en möjlighet att visa ett alternativ där vi kan anpassa metod och förhållningssätt till patientens behov.

Det är viktigt att vi utvecklas och inte stagnerar i bitterhet. Utveckling för RPC:s del innebär kanske framför allt att vi är öppna för olikheter i vår förening. Det finns olika inriktningar inom det psykodynamiska fältet och det finns inte ett sätt att vara psykodynamisk på som är det korrekta. Detta nummer fångar många av de utvecklingstendenser som nu är aktuella och ryms inom det psykodynamiska fältet.

Björn Vikström skriver om psykoterapihandledning utifrån ett relationellt perspektiv och beskriver vad han ser som utmärkande för det relationella vad gäller handledningsrelationen men också terapirelationen.

Patrik Lindert, Katja Claesson och Peter Lilliengren beskriver affektfokuserad psykoterapi och hur utbildning och handledning som stödjer psykoterapeuters affektfokuserade arbete skulle kunna utformas.

Pia Eresund beskriver ett integrativt synsätt som det presenteras av den amerikanske barnpsykologen Kenneth Barish. Han integrerar psykoanalytisk, humanistisk teori, inlärnings- och kognitionsteori, affektteori och anknytningsteori och betonar vikten av känslorna och leken i det terapeutiska arbetet.

Psykodrama är ytterligare en variant av psykodynamisk psykoterapi. Lars Tauvon har läst Daniel Sterns senaste bok och anknyter den till sina psykodramaerfarenheter. Stern beskriver ”the present moment” där andning, pauser, metaforer med mera, något som Stern kallar vitalitetsformer, är väl så viktiga som orden i det mänskliga mötet.

RPC:s vinterkonferens tilldrog sig stort intresse och det var tydligt att temat för konferensen ”Integritet eller uppgivenhet – om åldrandets utmaningar och dilemman” engagerade många medlemmar. Upplägget med gruppsamtal visade sig mycket uppskattat. Jag, Christina Flordh, refererar konferensens två föredrag, som Patricia Tudor Sandahl och Tomas Böhm höll. Pia Eresund sammanfattar synpunkter som kom fram i de skriftliga utvärderingarna. Många var de som uttryckte en önskan att utveckla någon form av seniort nätverk inom RPC som en uppföljning av konferensen.

Per Ulvelid tar upp temat tiden och åldrandet ur en lite annorlunda aspekt. Han beskriver hur det gemensamma åldrandet i en lång psykosterapi kan fungera som en trygghet och en gemensam historia att referera till.

I redaktionen nås vi av en hel del skrämmande rapporter från dagens psykiatri. Ulla Bertling frågar i ett debattinlägg: Hur mår behandlare i den offentliga vården? Hon och vi övriga i redaktionen efterlyser fler beskrivningar av den arbetsmiljö för er som arbetar med psykoterapi inom den offentliga vården. Är beskrivningarna i Ullas inlägg undantag eller regel?

Ett annat debattinlägg står Arne Jemstedt för, där han beskriver och försvarar Winnicotts begrepp ”holding”. Också här ser vi i redaktionen gärna kommentarer och reflektioner.

Glöm inte bort RPC:s hemsida! Där kan aktuell information komma er till del snabbare än i Insikten. En del lokalföreningar är flitiga med att skriva om sin verksamhet och annonsera kommande program. RPC Skåne anordnade till exempel ett mycket lyckat evenemang som de kallade ”En kväll om psykoterapi”, där representanter för olika inriktningar höll korta anföranden. Sven Sjöqvist refererar.

 

Christina Flordh

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se