Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Insikten nr 2 2012

Det rör på sig både inom RPC och i Insiktens redaktion! För Insiktens del: ny chefredaktör efter 14 år och flera förändringar i redaktionen som jag återkommer till. Lance Cederström skriver i sin krönika om hur han ser på framtiden för RPC – som en värdeorganisation för psykoterapin i samhället, något som också diskuterades på regionkonferensen i Göteborg.

Detta knyter an till Sven Sjöqvists intressanta artikel om RPC:s historia, som från början ett centrum för psykoterapi där även den kognitiva, eller dåtidens beteendeterapi inbegreps. Sjöqvist utvecklar sin historieskrivning och landar slutligen radikalt i frågan om det inte vore klokast att nu vidga formen igen och bli en paraplyorganisation för de olika inriktningarna?

RPC:s vårkonferens den 23/3. Den handlade om hur sjukdomsförklarandet av våra psykiska lidanden kan ta sig de mest underliga former vid diagnostisering av det avvikande. Journalisten Åsa Moberg talade utifrån ett anhörigperspektiv och psykoanalytikern Per-Magnus Johansson utifrån ett psykoanalytiskt. Åsa levde i 12 år med Adam som hade bipolär sjukdom och beskrev den hjälplöshet som många anhöriga känner inför bristerna i psykiatrin. Per Magnus talade bland annat om nödvändigheten av humanistisk bildning, självkännedom och egenanalys och nämnde det förödande förslaget att ta bort kravet på egenterapi i psykoterapiutbildningarna, vilket tydligen redan är gjort på några håll. Han sa också att man i psykiatrin definierar livet utifrån ett minus, att man ska bli av med något, istället för att leva genom att vara i livet som ett talande subjekt. Edda Mangas artikel om konferensen från GP:s kulturdel 30/3 finns på vår hemsida.

Att vi behöver värna psykoterapins plats i samhället råder det väl inget tvivel om i dessa dagar och en skribent som allvarligt raljerar med hur psykologer och psykoterapeuter anpassar sig in till utplåning till KBT-krav och evidensbaserad terapi är Anders Almingefeldt. Hans bidrag är en tankeväckande artikel som fått den drastiska titeln ”Psykologens död?”.

Vår nya redaktionsmedlem Kristiina Nyman undersöker psykoterapeutens tysta kunskap. Hur blir den synlig? Hur skapas utrymme för reflektion kring medvetandegörande av den tysta kunskap som tas i bruk till exempel vid suicidbedömningar inom vården? Och hur kan vi ta tillvara den, genom att beforska och beskriva de ”tysta” dimensionerna? Här förflyttar jag mig osökt till Gunvor Johnsons artikel ”Livgivande relationer” som också handlar om ordlös kommunikation och dess betydelse för terapisamspelet. Författarens utgångspunkt här är spädbarnets intersubjektivitet.

Därifrån till Unga vuxna dagarna och Pia Eresunds rapport från intressanta föredrag om vilka metoder som psykoterapeuter arbetar med för att just unga människor med problem ska få den hjälp och det stöd de behöver för att behålla eller återfå tron på ett gott liv och inte falla mellan stolarna i vården. På konferensen redovisades också forskning om förändring i psykoterapi. En som bedriver intressant forskning på common factors i psykoterapi och som än en gång bekräftar att tidig allians i psykoterapi är avgörande för ett gott utfall är Bruce Wampold. Vi publicerar här en rapport av Jakob Mechler och Karin Lindqvist från hans föredrag på SAPU:s årliga jubileumsdag i december förra året.

Många har säkert läst Emily Brontës Svindlande höjder och kanske sett en filmatisering av denna spännande klassiker. Fanny Henriksson gör i detta nummer en tolkning av den nya filmen Wuthering Heights, ur ett psykoanalytiskt perspektiv och menar att den narcissistiska kärlek som skildras är typisk för vår tid.

Jag nämnde förändringarna i redaktionen i början av min krönika. Den största är att Christina Flordh har slutat som chefredaktör och henne tackar jag särskilt i min egen presentation här i tidningen. Jag hälsar Kristiina Nyman från Göteborg välkommen till redaktionen! Kristiina är psykolog och psykoterapeut. Mer om Kristiina finns att läsa i anslutning till hennes artikel. Pia Hylin, en veteran som varit med från början i Insiktens redaktion slutar och det gör även Marie Linde som varit med en kortare tid men har andra arbetsuppgifter som kräver hennes engagemang. Ett stort tack till Pia och till Marie för er medverkan i redaktionen!

Jag vill också nämna min egen presentation av Passioner på Nationalmuseum i Stockholm. Se utställningen! Den står där hela sommaren!

Och till sist önskar jag Er alla en fin och avkopplande sommarledighet!

Anna Christina Sundgren

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se