Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Insikten nr 3 2010

Bengt Sandström skriver i sin krönika att det finns ljuspunkter mitt i det djupa mörker som rått för oss psykodynamiker de senaste åren. Det är viktigt att vi inte stirrar oss blinda bara på allt som gått oss emot. Han pekar på att Socialstyrelsen faktiskt i sin slutliga version graderat upp psykodynamisk terapi till en av de metoder som bör rekommenderas vid lindrig till medelsvår depression. Det visar att allt det arbete som bland annat kommer till uttryck i Insiktens artiklar har gett ett synligt resultat också utanför våra egna led. Och det visar hur viktigt det är att vi fortsätter att i kliniska, vetenskapliga och politiska artiklar dokumentera vår verksamhet. Just den blandningen finns i detta nummer.

Jurgen Reeder inleder med Integriteten och det omöjliga, där han utgår från tankar hämtade från antik, grekisk filosofi kring hur man bör leva sitt liv och kommer därifrån in på och beskriver det politiska samhällsklimatet idag och hur det påverkar dagens psykoterapi. Han skissar en alternativ organisering av psykoterapi, där den kan bli mindre färgad av psykiatriskt tänkande och han menar att fröet till en sådan organisation redan finns i Socialstyrelsens riktlinjer.

Olle Björkström beskriver i Handledning i en relationell värld vad han kommit att se som viktiga ingredienser i all handledning men kanske framför allt i handledning av terapeuter som behandlar svårt störda personer, vilket han själv har stor erfarenhet av.

Allt fler av våra medlemmar närmar sig eller har gått över pensionsåldern. Inger Säfvestad reflekterar över tankar som kan komma upp i samband med avslutandet av ett långt yrkesliv i När är det dags att lägga av?

Elisabet Wintzell avslutade sitt arbete på en psykoonkologisk mottagning ville hon samla ihop sina erfarenheter och reflektioner. Det har resulterat i en essä Att möta den unga döden där hon beskriver sitt arbete med två svårt cancersjuka unga män.

I juni kom Högskoleverket med en rapport: Ökad kvalitet i psykoterapeututbildningen. I tidningen publicerar vi en kommentar av Jurgen Reeder. På RPC:s hemsida kan ni läsa föreningens remissvar på rapporten.

Musikens kraft att väcka starka känslor av djupkontakt med det inre samtidigt som den ju är något yttre som kommer mot oss är något som Katarina Mårtenson Blom beskriver i Musik i det terapeutiska rummet. I artikeln presenterar hon tankegångarna bakom Helen Bonnys ”the Bonny Method of Guided Imagery and Music (BMGIM).

Vi i redaktionen är glada över att vi får in så mycket intressant material som vi gärna vill publicera. Tyvärr är utrymmet i tidningen begränsat. Därför har vi börjat lägga över allt mer material på RPC:s hemsida. En ny webbredaktör, David Forsström, som kort presenteras i detta nummer, kommer att hjälpa oss med det. Och redan nu kan ni alltså läsa några intressanta artiklar där. Åke Granberg beskriver en kvalitetssäkringsmetod som RPC Västerbotten använder sig av. Pia Eresund har varit på Unga Klara och skriver om en föreställning om uppfostran som just nu går där. Ni kan också läsa ett referat av Lena Roos från RPC:s uppskattade höstseminarium med Patricia Coughlin. En fördel med hemsidan är att den kan hålla sig mer aktuell än tidningen. Så ta för vana att gå in på www.rpc.nu.

Med detta nummer drar sig IngaBritt Grill tillbaka från redaktionen. IngaBritt har varit med ända sedan början då tidningen var ett tunt häfte och hette Tidskrift för psykoterapi. Hon har lagt ner många timmars arbete på tidningen och deltagit med stor visdom och kloka synpunkter på ett oändligt antal redaktionsmöten. Ett stort tack, Inga-Britt!

 

Christina Flordh

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se