Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Insikten nr 3 2012

En hälsning från Mumindalen

Vår ordförande börjar sin krönika med att belysa vikten av att en psykoterapeut kan skapa kärleksfulla relationer. Men vad betyder det i sammanhanget? Att en osynlig människa blir synlig och att hennes självkänsla återupprättas? God psykoterapi innefattar en kärleksfull relation som en viktig faktor. Receptet från Muminfamiljen som tar hand om lilla osynliga Ninni är kärlek, omsorg, humor och öppenhet för det osagda och oförutsägbara. När jag läste Pirjo Lantz artikel där hon liknar den klassiska berättelsen ”Det osynliga barnet” av Tove Jansson vid utvecklingen av en god psykoterapirelation slogs jag av Tove Janssons träffsäkra gestaltning av relationer och känslor. Men också av det Pirjo lyfter fram – hur Muminmamman med hjälp av mormors huskurer (teorin) och lyssnandet till den icke-verbala kommunikationen gör Ninni synlig. Alla ”terapeuterna” i dalen gör sina misstag och övertramp men man reparerar och läker. En trygg anknytning skapas, Ninni blir synlig och kommer ur sin depression.

I det här numret finns flera artiklar som har beröringspunkter med Pirjos. I maj besökte ISTDPterapeuten, professor Allan Abbass Stockholm och SAPU där han ledde en workshop. Tor Wennerberg var med. Han ger oss sin bild av både metoden och workshopen. Återigen – kärlek, lyhördhet och engagemang men också en portion envishet ingår i Abbass dynamiska terapimetod som visat god effekt i evidensstudier.

Pia Eresund skriver om ADHD. Här handlar det om synliga – stökiga – barn vilka diagnostiseras kanske för ofta? Pia frågar sig vad som är neuropsykologiska och vad som är psykosociala problem. Artikeln lyfter fram flera troligen samverkande samverkande faktorer som orsak till symtomen. Det är en högst angelägen diskussion som förs. Har normalitetsnormen smalnat av för mycket i vårt samhälle? Psykologer och terapeuter kan som här visa på komplexiteten och på så sätt bidra till att diagnoser används med varsamhet.

Går det att träna sig i sådan lyhörd öppenhet och ordlös kommunikation som Muminmammans? Annika Medbo och undertecknad har skrivit en sammanfattning av vår föreläsning om spädbarnsobservationer i terapeututbildning som vi höll på Psykoterapimässan i maj. Vi vill belysa hur mycket man kan lära av mötet med ett litet barn på förspråklig nivå som terapeut och hur man kan tillvarata dessa erfarenheter i utbildningen. Vi deltog också i en panel på SEPI-konferensen i Chicago. SEPI är en organisation för integrativ psykoterapi och forskning. Konferensen var en positiv upplevelse med många intressanta föreläsare som Diana Fosha, Jaak Panksepp, Leslie Greenberg, Paul Wachtel med flera. En varm och prestigelös stämning och utmärkta föreläsningar och workshops! Nästa konferens äger rum i Barcelona i juni nästa år. Rekommenderas varmt! (Se konferensinfo.)

Från Psykoterapimässan som gick av stapeln i Älvsjö i maj kommer ytterligare några artiklar i detta nummer. Christina Flordh tar sig en funderare på vad hon kan ha för nytta av ACT, en form av beteendeterapi som både lovordats och ifrågasatts. Russ Harris var en av huvudtalarna på mässan och hans självhjälpsböcker säljer bra. Är nyckeln till framgång standardlösningar och förenklingar och finns det något att lära sig för en dynamisk psykoterapeut? Christina tar en titt på Russ Harris metoder med ett öppet sinne.

Det vimlar av coacher för alla våra behov. En del går hos coacher anvisade och betalda av arbetsgivaren och när man frågar vad coachen har för utbildning får man ofta svaret: "han är certifierad". Av vem? frågar psykologen P-O Eriksson som föreläste på mässan om vad som egentligen döljs i coachningsdjungeln. Coachning är delvis en trend men förmodligen finns också ett stort behov av seriösa vägledare med en djupare psykologisk kunskap. Läs P-O Erikssons artikel om vad coachning är.

Att söka stöd anonymt på nätet för psykiska problem kanske låter suspekt för många men när Margareta Bondyra undersökte fenomenet i sin psykoterapeutexamensuppsats gjorde hon positiva upptäckter. Diskussionsforumet Flashback öppnar en möjlighet till kontakt för människor som nästan gett upp hoppet om hjälp.

Sven Sjöqvist är ny medarbetare i redaktionen. Sven är leg psykolog och leg psykoterapeut, verksam vid S:t Lukas mottagning i Lund och en välkänd skribent för de flesta Insiktenläsare. En annan nyhet i Insikten är layouten. Det pågår ett förändringsarbete där vi vill att vår tidskrift ska synas ännu mer som ett språkrör för modern dynamisk psykoterapi. Layouten ska förbättras och stärka den profilen. Vi har från och med detta nummer hjälp av en ny layoutare som heter Lena Liljestrand och är bosatt i Stockholm. Välkomna Sven och Lena!

Till sist: Gör som Babis Carabeidis i detta nummer: Skriv om något som berör dig, inspireras av en dikt, en händelse eller skriv ett kortare debattinlägg till Läsarsidan!

Och till sist önskar jag Er alla en fin och avkopplande sommarledighet!

Anna Christina Sundgren

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se