Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 4 2013

Du sköna nya värld

Elin Molander har gjort omslaget till det här numret. Bilden är från förra året då hon var Konstfackelev och ingick i vårt samarbetsprojekt för illustration till Psykoterapi. Hennes bildmotivering lyder: Jag har inspirerats av de urtidsdjur som steg upp ur havet för att upptäcka en helt ny värld. Precis som urdjuren kan vi bryta invanda beteenden och upptäcka nya sidor i oss själva och andra.

När jag sätter mig vid datorn och tittar på Elins illustration slår det mig hur lätt jag kan associera flera av artiklarna i tidningen till Elins härligt naiva bild. Artiklarna speglar ett gissel i vår tid, att vara fast i invanda mönster och beteenden som inte sällan får destruktiva konsekvenser, mönster som vi behöver bryta och finna nya kreativa sidor i oss själva och i andra. Klimatkris, överkonsumtion, ekonomism i vården – kan en ökad psykologisk förståelse av oss själva och andra hjälpa oss att hitta nya konstruktiva vägar? Kanske borde vi tala mer öppet och tydligt om psykologiska mönster och förklaringar när det gäller kollektiva skeenden?

Hans Landeströms artikel om klimatkrisen blir skrämmande aktuell med tanke på tyfonen som just drabbat Filippinerna när jag skriver detta. I DN läser jag en artikel om hur utsläppen av växthusgaser bidrar till varmare hav, starkare stormar och mer regn. Och havsnivåerna stiger. Det är hög tid för oss att upptäcka en helt ny värld inte bara i terapirummet utan också utanför genom att bryta våra vanor och knyta an på nytt till vår sårbara natur. Kanske kan vägen gå via det goda samtalet där vi kan hjälpa varandra att bli konstruktiva och förändra vår livsstil, något som enligt Landeström prövas redan i Storbritannien (Carbon Conversations groups). Hans skriver om hur vi förnekar en annalkande miljökatastrof och hur han med hjälp av psykodynamisk teori tolkar vårt kollektiva förnekande och andra försvar mot att se våra konsumtionsmönster och bidrag till klimatkrisen.

Ulla Bertling försöker skapa medvetenhet om vad som pågår inom den offentliga sektorn när hon i det här numret startar sin ambitiösa artikelserie om managementfilosofin (NPM), den ekonomiska styrmodell som enligt många håller på att nedmontera och till och med demoralisera vården. Ulla belyser bland annat hur bristen på omsorgsetik och tidsbrist på grund av lönsamhetskrav kan få katastrofala följder för vårt gemensamma välfärdssystem.

Det låter som om Psykoterapi förtutspår en mörk framtid – så är det ingalunda. Jag ser det som positivt och hoppfullt att våra skribenter lyfter frågor som är avgörande för vår överlevnad på olika plan. Hoppfullt är också att bryta det invanda och upptäcka det nya, som Elin Molander skrev – eller som i ”Jag ber henne försiktigt öppna skåpet” snarare återupptäcka den livsbefrämjande kraft som hämmats. Lovisa Bonerfält (i samarbete med Kerstin Neander) låter oss ta del av en terapi där hon använder visualisering, en kognitiv icke-verbal metod för traumabearbetning. Detta har hon gjort inom ramen för barn- och ungdomspsykiatrin i en studie som omfattar tre patienter. I artikeln får vi ta del av en fallbeskrivning om behandlingen av en svårt traumatiserad ung flicka.

Compassionfokuserad psykoterapi syftar till växande och relationsskapande och ett mål är att lära sig ha medkänsla med sig själv. Det är en integrativ terapimetod som har grundats av KBT-terapeuten professor Paul Gilbert men som har rötter i många olika skolor och en del gemensamt med till exempel affektfokuserade korttidsterapier och psykodynamisk teori. En central del i terapin handlar om att återskapa den trygga inre bas som gör det möjligt att minska den stress som så att säga ”göder” den inre kritikern som motverkar medkänslans utveckling. I detta nummer presenterar Christina Andersson och Sofia Viotti sin nyutkomna bok i en fristående artikel med utdrag ur boken.

”Den inre kritikern” leder mig osökt över till Alf Enboms tänkvärda text ”Om egoism”. Alf tydliggör vad egoism består av och många av oss känner säkert igen den självkritiske patienten som känner sig ”egoistisk” när det kanske gäller att få lov att känna den ”selfcompassion” som Andersson och Viotti skriver om. Filosofiska förklaringar får begreppen att klarna. Och vad är väl grunden i den dystopiska utveckling som Landeström och Bertling skisserar om inte mänsklig egoism?

Våra BUP-seniorer återkommer i det här numret med en ny spaning. Denna gång handlar det om barn- och ungdomsidrotten och vilket stort ansvar som vilar på den som ska träna andras barn. Samtidigt som vi hör om tränare som pressar och mobbar barn, vet vi också att de flesta idrottstränare, ofta själva är unga vuxna som arbetar ideellt och gör en enorm insats för andras barn. BUP-seniorernas inlägg pekar på att det behövs utbildning för tränare – kanske något för erfarna BUP-seniorer att ta sig an? Vore inte det att tillvarata goda krafter om unga tränare fick äldre psykologmentorer att vända sig till?

Filosofi och psykoterapi – redaktionens trogne skribent Sven Sjöqvist har skrivit en artikel om postmodernismen och den psykodynamiska psykoterapin. Den belyser social-konstruktivismens påverkan på dynamisk terapi, utvecklingen av en öppenhet mot multipla perspektiv, uppluckrande av själv begreppet, samkonstruerandet av terapirelationen med mera. I lördags besökte jag en konstutställning som skakade om mig. Den heter ”Untitled Horrors” och visas på Moderna museet i Stockholm fram till 19/1 2014. Cindy Sherman är en postmodern konstnär som dekonstruerar redan existerande bilder och skapar nya verkligheter åt betraktaren. Den är inget för de mest känsliga men som en guide att förstå postmodernistisk mångtydighet utifrån hur vi som betraktare skapar det vi ser är den utmärkt. Hur vi får fylla i med våra egna referenser och på så sätt samkonstruera identiteter och bilder och avläsa våra egna reaktioner. Svens artikel och utställningen belyser varandra. Alltså ett utflyktstips för jullediga som vill ha en kontrast till julbord och tindrande granar.

 

Till sist vill jag önska alla Psykoterapis läsare en skön och avkopplande julledighet och ett Gott Nytt 2014!

Anna Christina Sundgren

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: rpc@rpc.nu

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar RPC med?
Hur arbetar RPC?
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2015
Webmaster: web@rpc.nu