Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 4 2018

Kära läsare!

Enligt Svenska Dagbladet (13/11) kan det nu vara så många som ett sjuttiotal svenska barn som vistas i läger för IS-fångar! De sju föräldralösa barnen som morfadern lyckades hämta hem fick Cecilia Hector att erinra sig vad hon en gång läst om en grupp med sex barn som blivit föräldralösa som spädbarn under Förintelsen och efter kriget överfördes till Storbritannien. Eftersom dessa småbarn hade knutit an starkt till varandra och inte visade någon tillit till vuxna personer, fick de vårdas tillsammans på Bulldogs Bank under ett halvår innan de flyttades till adoptivfamiljer. Under denna tid observerades de av bland andra Anna Freud, och deras beteenden och reaktioner beskrevs noggrant. Cecilia har för oss översatt denna oerhört intressanta – och trots allt hoppingivande – rapport.

Vi är nog alla eniga om att det existentiella perspektivet behöver vara med i betydligt högre grad vid bedömning och behandling av psykisk ohälsa. Inte minst gäller detta för unga människor som idag tycks ha stora och ökande psykiska problem. Christina Lloyds artikel handlar om betydelsen av Mening i livet. Den bygger på intervjuer med unga kvinnor med depressions- och ångestproblematik. Dessa intervjuer genomfördes inom ett pågående forskningsprojekt i klinisk religionspsykologi och existentiell hälsa.

Det har länge varit ont om empiriskt validerad psykoterapi för par. I artikeln Gömd längtan ger Gabriella Schwilik en introduktion till Emotionellt fokuserad parterapi (EFT), en metod som bygger på anknytnings- och systemteori och har starkt stöd från forskning. I den arbetar man framför allt med att hjälpa paret att förstå, uttrycka och reglera känslor.

Vad är egentligen kunskap inom så känsliga och komplexa områden som psykiatri och psykoterapi? Finns det risk för att diagnoser, manualer och forskningsresultat hindrar oss från att lyssna till vad kroppen och det omedvetna försöker säga oss i det mellanmänskliga mötet? Om dessa viktiga frågor hand lade Psykoterapicentrums vårkonferens. Rubriken var hämtad från Jonna Bornemarks bok Det omätbaras renässans. En uppgörelse med pedanternas världsherravälde, och Jonna var också en av föredragshållarna. Elisabeth von Essen rapporterar i detta nummer från konferensen.

I artikeln Den psykodigitala förvirringen anknyter Christer Forsberg till samma tema. Det finns enligt honom sedan länge en ”psykofobi” och ett starkt motstånd inom naturvetenskaperna mot att tänka sig att kropp och själ samverkar. Något som författaren anser har bidragit till den utveckling mot medikalisering och ytlig psykoterapi som vi sedan en längre tid befinner oss i, ”ett tillstånd av högteknologiskt barbari”. Avslutningsvis menar han ändå att en omsvängning kan vara på väg.

Apropå diagnoser rapporterar Dunja Grisell i detta nummer om ett nytt ramverk för att tolka och behandla psykisk ohälsa, som utgör ett tvärvetenskapligt alternativ till de biopsykiatriska diagnosmanualerna DSM och ICD. The Power Threat Meaning Framework innefattar såväl sociala som psykologiska, men även biologiska faktorer och har lanserats av The British Psychological Society.

Om själva terapirummets betydelse handlar Anders Nymans intervju med Caroline Jensen, som förra året tillsammans med Ingrid Unsöe kom ut med boken Room for Therapy. Några av fotona från boken är också med i detta nummer av tidskriften.

Att anmäla böcker är alltid ett känsligt företag, kanske särskilt när det gäller ett ämne som psykologisk köns- och genusidentitet. I förra numret skrev Thomas Wånge en lång text om den nya boken Det maskulina projektet. Psykoanalytiska och fenomenologiska reflektioner av Gunnar Karlsson. Med anledning av denna bokanmälan har Gunnar nu velat förtydliga vissa delar av innehållet i sin bok. Det bör även tilläggas att boken givits ut på Brutus Östlings förlag Symposion, inte på Studentlitteratur!

Förutom ovanstående finns även i detta nummer några bok- och filmrecensioner.

Rättelser i nr 3: Sidan 48. Viola Argus-Zivaljic är leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi (behandling), handledare. Sidan 42-43. Solms’ artikel publicerades på www.psykodynamisktforum.se.

Vi i redaktionen önskar er alla GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR och på återseende år 2020!

 

Pia Eresund
Samordnande redaktör
 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se