Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 1 2014

Med blick för det komplexa och specifika …

Trots att rehabiliteringsgarantin inte kommer att förändras under 2014 anser jag att en försiktigt gynnsam vind råder. Tiden talar helt enkelt för psykodynamisk psykoterapi. Regeringen har gjort en stor ensidig satsning KBT, där alla uppföljningar och utvärderingar idag visar att ingenting blev som man hade tänkt och goda resultat lyser med sin frånvaro. I själva verket är resultaten av satsningen katastrofala.

Det beror inte på att det är något fel med KBT som metod. Det handlar i stället om bristen på mångfald och ett ensidigt val av metod, samtidigt som man både inom garantin och inom psykiatrin överordnat metodvalet före kompetens. Något Sverige i princip är ensamma om i Europa. Forskning visar tydligt att en metod med ett fixerat antal behandlingstillfällen, som är lika för alla patienter, inte passar alla. I stället handlar det om att psykisk problematik är komplex och specifik och att valet av behandlingsmetod måste anpassas till patienten, inte tvärtom. Att terapeutens utbildning, skicklighet och engagemang är av avgörande betydelse för behandlingsresultatet.

Samtidigt som satsningen på rehabiliteringsgarantin misslyckats visar en OECD-rapport att psykiska diagnoser idag utgör den största diagnosgruppen inom sjukförsäkringen i Sverige. De står i dag för cirka 40 procent av alla pågående sjukskrivningar. Sverige har en av världens högsta konsumtionsnivåer av antidepressiva läkemedel, vilket innebär cirka 60 % mer än Tyskland och 40 % mer än Norge. OECD-rapporten visar också på en 70-procentig ökning av antidepressiv medicinering hos 15-19-åringar mellan 2006-2011. Enligt OECD kostar den psykiska ohälsan i Sverige totalt cirka 70 miljarder per år.

Under samma tid som de psykiska ohälsotalen ökar har okvalificerade behandlingar ökat och antalet kvalificerade behandlare minskat.

Genom utvärderingar av rehabiliteringsgarantin och fakta i OECD-rapporten går det inte längre att blunda för hur illa det ser ut och hur otillräcklig den ensidiga satsningen på rehabiliteringsgarantin är i detta perspektiv. Resultatet är, som jag ser det, helt jämförbart med de katastrofala resultaten i Pisaundersökningen inom skolans område, som debatterats mycket det senaste halvåret.

Jag ser nu med stort intresse fram emot RPC:s vårkonferens ”Depression – till vilket pris? ” i Stockholm den 9 maj.

En vårkonferens som kommer att lyfta fram depression; den enskilt största psykiska diagnosen bland sjukskrivna i Sverige idag. Kanske skulle man till och med kunna kalla depression vår tids koleraepidemi med tanke på dess utbredning?

En hel dag om depression där Gunnar Bohman, med dr, universitetslektor, leg psykoterapeut, Stockholms universitet, kommer att föreläsa om depression och läget i Sverige där han knyter an till OECD-rapporten jag nämnt här tidigare. Ulla Bertling, fil dr, leg psykoterapeut, kommer att föreläsa om depression utifrån ett genusperspektiv. Anna Sten, barnpsykiater och överläkare vid MBT-teamet Huddinge, föreläser om mentalisering och depression och slutligen kommer David Titelman, psykoanalytiker och docent, att föreläsa om depression och suicid i Sverige och internationellt. En dag fylld av spännande och tankeväckande föreläsningar varvat med gruppdiskussioner där vi fortsätter vårt arbete med att ta plats för och definiera kunskaps området psykodynamisk psykoterapi.

Under samma veckoslut som vårkonferensen genomförs också RPC:s regionkonferens lördagen den 10 maj. Vi går inom kort ut med mer information om regionkonferensprogrammet i ett brev till medlemmar och lokalföreningar.

Till sist vill jag uppehålla mig vid tidningen Psykoterapi och dess nuvarande chefredaktör Anna Christina Sundgren, som starkt satt sin prägel på Psykoterapi, gjort om den till dels, bytt namn på tidningen och fortsatt se till att tidningen verkligen är en central del av RPC:s verksamhet, själva navet.

Anna Christina berättade under hösten för mig att hon skulle sluta som chefredaktör efter detta nummer av tidningen, för att lägga sin tid och kraft på andra områden som blivit försummade. Ni ska veta vilket arbete det ligger bakom varje nummer av tidningen. Jag vill därför rikta ett stort tack till dig Anna Christina för det sätt som du burit fram tidningen under din tid som chefredaktör! Jag vill också tacka redaktionen under samma tid, som också medverkat till detta! För mig personligen betyder tidningen oerhört mycket.

Den senaste tiden har ett febrilt arbete pågått kring överlämnande av chefredaktörskapet. Det blir Ulla Bertling och Pia Eresund som tar över stafettpinnen tillsammans med en nybildad redaktion för Psykoterapi. Båda med lång erfarenhet av både skrivande och redaktionsarbete. Ett arbete pågår nu kring att bestämma roller och arbetsformer för den nya redaktionen. Så nästa nummer kan bli något fördröjt. Jag vet att de redan nu planerar för två temanummer under året och totalt kommer fyra nummer att ges ut under året, precis som tidigare.

Det fortsätter att komma in många mail till oss i riksstyrelsen och för min del särskilt efter medlemsbreven från ordföranden. Vi är glada att ni tar er tid och ger respons på olika sätt – synpunkter som vi tar med oss i det fortsatta arbetet. Stort tack för det!

Eva Marie Eneroth Säll

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se