Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 1 2015

Psykodynamisk psykoterapi
i en tid präglad av klyvning

I skrivande stund i början av januari 2015 tänker jag tillbaka på de senaste två åren och vilka frågor vi riktat in kraften på inom RPC. Det jag lägger märke till är att vi i arbetet för psykodynamisk psykoterapi i hög grad i debatten och från olika aktörer möter klyvning och ensidighet. Det är som om det blivit en del av RPC:s roll att ge de olika frågorna en mångsidighet, mångfald och en känsla av sammanhang. Tillfällen där RPC:s hållning i olika frågor har varit att inte förespråka en psykoterapeutisk metod utan flera, inte en forskningsmetod utan flera, inte en typ av behandlare utan flera. Rehabiliteringsgarantins utformning är ett sådant exempel på ensidighet, Socialstyrelsens val av forskningsstudier att grunda sina rekommendationer för behandling på är ett annat exempel.

I Västerbotten har RPC:s ordförande Ulf Dahne i lokalföreningen gått emot ett förslag som andas klyvning och ensidighet, något som även företrädare för samtliga psykologutbildningar i landet argumenterat emot. Bakgrunden är en debattartikel i Västerbottenkuriren där en företrädare för Psykologprogrammet i Umeå, Mattias Lundberg, helt enkelt föreslår att man borde lägga ner alla psy- Psykodynamisk psykoterapi i en tid präglad av klyvning koterapeututbildningar, såväl den inom psykologprogrammet som de utbildningar som anordnas av privata utbildningsanordnare. Lundberg menade att det inte finns behov av psykoterapeuter utan endast av psykologer, och att resurserna från psykoterapeututbildningarna kan användas till att förstärka psykologprogrammet. Detta fick företrädare för samtliga psykologutbildningar i landet att svara med artikeln”Terapeututbildningar i Sverige är helt nödvändiga”, något som också RPC Västerbotten ställer sig bakom i sitt debattinlägg. Man kan, precis som RPC:s ordföranden i Västerbotten, fundera på var Psykologförbundet står i den här frågan, då en stor andel av landets psykoterapeuter även är psykologer.

Jag undrar hur Akademikerförbundet SSR ställer sig till debatten? Ett förbund som har många medlemmar som är psykoterapeuter och många andra som vill vidareutbilda sig till det. Det som oroar mig är att man föreslår nedläggningar av en hel yrkesgrupp utan vidare eftertanke. Sverige särskiljer sig redan negativt i ett europeiskt perspektiv genom att bara erbjuda ett enda behandlingsalternativ i rehabiliteringsgarantin. Med det slopande av psykoterapeututbildningen i Sverige, som föreslogs i ovannämnda debattartikel, skulle vi på ännu ett område särskilja oss negativt i Europa genom att säga att i Sverige behöver vi inga psykoterapeuter. Denna debatt sker samtidigt som man inom andra yrkesgrupper ropar efter ökad kompetens och legitimationer.

RPC fortsätter som tidigare arbetet med att uppvakta och föra dialog med politiker och tjänstemän inom Socialdepartementet och dess utskott. Vi lyfter även fortsättningsvis fram den finska modellen med rehabiliterande psykoterapi, den har många fördelar jämfört med rehabiliteringsgarantin. I den finska modellen kan en klient/patient enkelt få tillgång till psykoterapi allt ifrån korttidsterapier till upp emot 80 sessioner per år. Detta med en behandlingstid på upp till tre år och patienten väljer själv bland godkända psykoterapeuter. Modellen är billigare än den svenska och visar bättre resultat. Vi kan nu se, när den funnits i Finland under ett antal år, att man tack vare den har stora möjligheter att genomföra större forskningsstudier på långtidsterapier. Något som i princip är omöjligt i Sverige där korttidsterapi är det genomgående formatet inom den offentliga vården. Olavi Lindfors, som medverkade vid RPC:s senaste höstkonferens, baserade sin forskning på just patienter som tagit del av den finska modellen för psykoterapi.

När ni läser detta är det inte långt kvar till RPC:s vårkonferens den 13 mars med den spännande titeln ”Den omätbara människan”.

I år genomför vi vårkonferensen i Malmö, på Scandic hotell Triangeln. Valet av konferenstema blir en kontrast till höstkonferensen 2014, som var en ren forskningskonferens. Här lyfter vi istället fram människans komplexitet. Att människan är unik och i någon mening omätlig. RPC har en strävan att både fånga och ta tillvara det unika och omätbara samtidigt som vi också vill värna om det som behöver mätas och värderas. Forskning behövs ju för att vidareutveckla det psykodynamiska området.

Gunnar Bohman, med dr, universitetslektor, leg psykolog och leg psykoterapeut, inleder dagen med att fånga helheten kring forskning kontra den omätbara människan. Därefter talar Dan Stiwne, leg psykolog, leg psykoterapeut och docent i klinisk psykologi. Till konferensen kommer även Karin Thunberg, journalist, författare och krönikör, samt Helene Granqvist, producent, regissör och visionär. De talar alla utifrån olika spännande infallsvinklar om den omätbara människan. Dagen knyts samman med en avlutande paneldiskussion. Vi planerar också för trevlig samvaro och diskussioner på kvällen med mingelbuffé. Läs mer om vårkonferensen på vår hemsida rpc.nu.

RPC:s kongress genomförs under samma helg i Malmö, lördagen den 14 mars. Utifrån förra årets möten med ordförandena i RPC:s lokalföreningar och den förra regionkonferensen tror jag att vi kommer att få kreativa och givande dialoger vid årets kongress. Vi har från riksstyrelsen haft en tydlig inriktning i att utveckla dialogen mellan lokalföreningar och riksstyrelsen utifrån uppdraget från förra kongressen och jag hoppas att vi kommit en bra bit på den vägen. Jag och riksstyrelsen hoppas på en stor uppslutning från lokalföreningarna, men även från medlemmar utan lokalförening som har ett antal möjliga delegatplatser på kongressen.

Jag ser fram emot både vårkonferens och kongress och hoppas på stort intresse för båda dessa dagar. Jag hoppas också att vi under året får se en övergång till den finska modellen och att psykoterapeuter framöver ska få ägna sig åt arbetet med klienter och inte behöva strida för sin existens som yrkesgrupp.

Eva Marie Eneroth Säll

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se