Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 1 2021

Ordförande har ordet

Under det år som har gått har många utav våra med lemmar tvingats arbeta under speciella omständigheter till exempel med visir och munskydd. En del har bara arbetat hemifrån med video eller telefon och ytterligare andra har inte kunnat arbeta överhuvudtaget. Psykoterapicentrums möten har ju som bekant helt digitaliserats under pandemin vilket har lett till en hel del kreativitet kring planering av olika typer av möten denna termin. Dessa digitala event anordnas av både lokalföreningar och riksförening. Vi har behövt lite tid att ställa om, men nu har vi nästan tagit igen de uteblivna föredragen och konferenserna. Det har faktiskt visat sig att många föreläsare i och med Coronarestriktionerna har ett betydligt mer flexibelt schema när det gäller att presentera ett föredrag digitalt då det ju inte går åt någon restid.

I skrivande stund har vi haft en uppföljning av vår psykodynamiska verkstad under temat ”Att tala i tider av Corona” med Per Magnus Johansson som speciell gäst samt ytterligare ett bokwebbinarium med Jon Frederickson utifrån hans alldeles färska bok Co-Creating Safety. Utöver detta så har vi även kunnat delta i webbinarier som anordnats av lokalföreningar i Västerbotten och i Västra Götaland. Kanske kommer det att hinna anordnas ytterligare digitala sammankomster från olika delar i Sverige innan ni läser detta.

Vidare har vi haft premiär för ett par avsnitt av vår podcast: Det gåtfulla psyket. För mer information se vår hemsida. Podden riktar sig till en bred publik för att skapa nyfikenhet, reflektion och fördjupning om psykodynamiska teoretiska perspektiv och dess tillämpningar.

Vi hoppas att ni har haft möjlighet att delta i någon eller flera av dessa arrangemang och att det känts både roligt och inspirerande för er. Vi ser nu fram emot vår digitala Vårkonferens den 16 april. Programmet har gjorts om lite för att bli lite mer deltagarvänligt för digitalt bruk med föreläsningar varvat med gruppdiskussioner. Vi hoppas att många vill delta!

Dagen därpå kommer vi i vanlig ordning ha kongress, även denna sker förstås digitalt. Alla är varmt välkomna att skicka sina representanter.

Socialstyrelsen är klar med uppdateringen av de nya riktlinjerna eller som de själva skriver så har de gjort en mindre översyn av de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom 2020. Det blev därför heller ingen remissrunda denna gång då riktlinjerna från 2019 i stort låg kvar med undantag för mindre uppdateringar. Socialstyrelsen skriver bland annat att forskningen om depression och ångest går framåt och de rekommenderar ett nytt antidepressivt läkemedel för vuxna, Esketamin, som bara skall användas i undantagsfall. Detta då läkemedlet tydligen kan ge en del allvarligare biverkningar. En annan så kallad rekommendation är att i förebyggande syfte mot återfall i depression ge unga vuxna antidepressivt läkemedel upp till ett år. De skriver även att de nationella riktlinjerna som är ”baserade på bästa tillgängliga kunskap” ska främja ”en god och jämlik vård vid depression och ångestsyndrom”. När det gäller psykoterapi så rekommenderas fortfarande KBT framför alla andra metoder och evidensläget för psykodynamisk psykoterapi sägs vara svagt. Gå gärna själva in och läs på Socialstyrelsens hemsida och bilda er en egen uppfattning. Psykoterapicentrum kommer att arbeta vidare utifrån dessa frågor på olika sätt, ni kommer att få höra mer om detta framöver.

Nu är i alla fall vaccinering mot Covid-19 påbörjad och vi hoppas att medlemmarna i Psykoterapicentrum ska kunna träffas på riktigt snart igen, om inte förr så förhoppningsvis på höstkonferensen 2021. Vi ser fram emot att börja planera den och vi återkommer så småningom om innehåll och datum. 

Mars 2020

Teci Hill
Ordförande
Psykoterapicentrum

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se