Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 1 2023

Ordförande har ordet

Kära medlemmar

Det är en orolig tid i vårt samhälle just nu. De flesta av oroshärdarna är dessvärre inte helt överraskande utan har byggts upp under en längre period trots att forskare och specialister varnat för denna destruktiva utveckling. Samma utveckling kan i allra högsta grad ses i den eskalerande psykiska ohälsan inom många grupper i befolkningen. Desto viktigare är att inte slås ner och stanna i uppgivenhet utan att i stället förenas i gemensam tanke och handlingskraft för att stoppa en dålig spiral.

Inom Psykoterapicentrum finns mycket kraft för att driva angelägna frågor gällande psykisk ohälsa. En central fråga för oss är tillgången till psykoterapeutiska behandlingar inom den offentliga vården samt möjligheten för patienterna att kunna välja terapiform. Ni har antagligen läst artikelserien i DN (3-5 januari, 2023) som behandlar frågan om hur tillgången till psykoterapi inom offentlig vård ser ut, samt vilka metoder och behandlingar som då erbjuds. Jag tycker att den polariserade striden om psykoterapimetoder i första hand är initierad ovanifrån, från Socialstyrelsen med sina riktlinjer, och inte främst från företrädarna för olika psykoterapimetoder eller från patienterna.

Angående frågor om valmöjlighet inom vården tycks svaret från Socialstyrelsens vara ungefär som tidigare. Man hävdar att evidensen för KBT är mycket starkare (indirekt att evidensen för PDT är svag) och att standardbehandlingen skall vara de rekommendationer som riktlinjerna förordar. Med detta uttalande förstår man att det är en bra bit kvar för att möjliggöra för samtliga patienter i landet att kunna välja PDT.

Det är dessutom angeläget att agera kraftfullt för att patienter överhuvudtaget skall få tillgång till kvalitativ psykoterapi. Detta då medicineringen på allvar riskerar att konkurrera ut psykoterapeutisk behandling, samtalstiden förkortas rejält, kontinuitet och ramar (samma terapeut, minst en gång i veckan) inte har samma självklara ställning längre.

Det är uppenbart att uteslutning av evidensbaserade terapiformer, som psykodynamisk psykoterapi, inte har med bristande evidens eller med patienternas intresse att göra utan snarare drivs av starka lobbygrupper och andra dominerande intressenter. Därför är det viktigt för oss i Psykoterapicentrum att samarbete med såväl patientorganisationer som mer politiskt orienterade organ som Sveriges Kommuner och Regioner SKR.

I en arbetsgrupp med fokus på psykoterapeutiska behandlingar som jag tillhör arbetar vi nu för att skapa en slags grundstruktur som utgångspunkt för att på olika sätt kontinuerligt kunna föra ut viktiga tankar och förslag för förbättringar. Vi kommer att informera er i takt med att vi utvecklar detta.

Jag passar också på att nämna en skrift författad av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen: Utvecklingsbehov inom psykisk hälsa och suicidprevention. Det är en sammanställning av information från ett antal myndigheter och organisationer som på 50 sidor avser att ringa in nationell strategi och behovsanalyser inom området. Tanken är att man skall redovisa uppdraget för regeringen 1 september 2023. Vi hoppas dock att sammanställningen inom en snar framtid genererar omfattande förändringar.

Psykoterapicentrum ska även främja kollegiala möten med intressanta och vitaliserande diskussioner, som stärker vår kompetens och sammanhållning. Förra årets höstkonferens som fokuserade på att hitta det gemensamma inom den psykodynamiska terapin utifrån omedvetna processer och enligt muntlig feedback och skriftliga utvärderingar var det ett mycket uppskattat arrangemang. Den slutliga diskussionen blev ivrig med många intressanta reflektioner kring hur man kan uppfatta och uppmärksamma omedvetna processer. Det avslutande minglet blev också fint med många spännande samtal.

Det roliga är att vi anordnar en Vårkonferens den 21 april, med samma tema, denna gång handlar det om omedvetna processer och drömmar. Dagen innehåller både presentation av forskning om omedvetna processer i form av drömmar, teoretiskt och kliniskt tillämpad drömkunskap och slutligen en live-presentation av hur man kan arbeta med drömprocesser i grupp. Vi hoppas genom denna dag kunna både förmedla kunskap och inspirera till ett ökat intresse för att arbeta med drömmar i psykoterapi. Låter det spännande? Gå in och anmäl er på vår hemsida!

Glöm inte heller att kolla på hemsidan för att få mer information om lokalt anordnade arrangemang.

   Vi ses på Vårkonferensen om inte förr!

 

   Stockholm den 1 februari 2023

   Teci Hill
   Ordförande
   Psykoterapicentrum

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se