Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Ordföranden har ordet

"Inget andetag är det andra likt"

”Det är med glädje och tacksamhet jag blir ordförande för RPC. Jag började som psykosterapeut och de patienterna har lärt mig mycket bland annat att det är tillvaron, som rymmer språket – aldrig tvärt om – att vi aldrig kan förklara ”verkligheten”, blott i lyckliga stunder beskriva delaspekter av den. De lärde mig att vara i ett öppet sökande – att både intentionellt rikta mitt liv och att släppa greppet. Denna livsbejakande paradox öppnar terapeutiska möjligheter och gör vårt arbete spännande, roligt och lärorikt. I ett decennium var jag verksamhetschef i S:t Lukas och så har jag varit ”min egen” i ett femtontal år.

Mina erfarenheter har givit mig en ödmjuk och ”rebellisk” inställning till teoririktningar och jag arbetar existentiellt, psykodynamiskt, kognitivt och systemteoretiskt.

Som nybliven ordförande vill jag möta dig – lyssna och samtala med dig, lära av dig och stötta dig. Jag vill lyssna till dina erfarenheter, visioner, förhoppningar och farhågor. Vilket stöd behöver du och hur vill och kan du bidra till att utveckla RPC?

Citatet i rubriken är hämtat från Jesper Svenbro. I hans rader förnims det närvarande hoppet: Framtidens möjligheter inväntar dig; dagens lidande bär en potential… – nästa andetag…

Ett av psykoterapins signum är att terapeuten har förmågan att älska människan i hennes tillblivelse. Utifrån det hon är rymmer hon en möjlighet, som genom psykoterapin blir till. Terapi betyder ”det som hjälper”. Vi hjälper någon att finna sin unika mening. Jag menar att psykoterapi är en kärlekshandling – inte bara en behandling. Utan den insikten löper psykoterapi en stor risk att bli en paramedicinsk behandling. Detta är ett av de teman som delar den psykoterapeutiska kulturen och där var och en behöver klargöra sin ståndpunkt och värdegrund.

Höstkonferensen den 18–19 november med Jon Frederickson tar upp detta tema: Hur ”skräddarsyr” vi varje terapi, så att den blir optimal för varje klient/ konfident/patient? Hur kan vi möta var och ens unika behov på bästa sätt? Tidstrenden – denna tsunami blir speciellt kraftfull i Sverige, som är så litet och centralstyrt att det bara klarar av en idé i taget – kräver mätbarhet och snabbhet. Utan att förlora vår värdegrund, kan vi ta till oss perspektiv, som möter tidstrendens krav. Nydanande forskning har funnit några avgörande faktorer, som åstadkommer framgångsrika terapier. Första dagen får vi ta del av spännande teoretiska perspektiv och framgångsrik metodik. Andra dagen blir en workshop, där deltagarna får möjlighet att pröva och reflektera – att göra det till ”sitt eget”. Så välkommen till en ljusglimt i novembermörkret. RPC:s konferens blev ett kreativt möte. Vi har många spännande utmaningar att hantera och visioner att förverkliga.

Hur vidareutvecklar vi det psykodynamiska perspektivet? Hur blir RPC den oas, där psykoterapeuter kan tänka-känna-erfara-pröva, där de öppnande mötena blir till? Hur skapar vi en stimulerande dialog och ett fruktbart samarbete med andra psykoterapeutiska perspektiv, där vare sig det ljumma samförståndet – all vänskaps försåtligaste fiende – eller det respektlösa tilltalet råder? Hur formerar vi allianser med politiker, myndigheter, media och en intresserad allmänhet? Hur blir vi en meningsskapande röst i samhället?

Fundera gärna över vad du vill och vad som främjar respektive förhindrar dina visioner.

Vi är nu ett helt nytt verkställande utskott med mycken energi och visioner. Vi vill gärna möta er och få ta del av era erfarenheter, behov och visioner. Som nybliven ordförande vill jag samtala, lära av er och stötta er. Till sist vill jag tacka avgående VU med Bengt Sandström, Margareta Mörner och Mikael Westrell för ett fantastiskt bra arbete! Ni är liksom alla övriga avgående styrelsemedlemmar värda all uppskattning.

 

Lance Cederström

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se