Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 2 2022

Ordförande har ordet

Kära medlemmar

Vi går återigen mot sommar, ljus och värme. Vi har avnjutit en hel del fantastiska vårdagar där knoppar brister och dofter sprids. Dock påverkas vi av de mörka orosmoln som tornar upp sig runt om oss och i oss. Kriget i vårt närområde Ukraina ger oss dagligen otäcka bilder och fruktansvärda berättelser om människors lidande. Vi hör om människor på flykt, människor som stannar kvar och kämpar och så hör vi om de som utsätter andra för våld och fasansfulla övergrepp. Ovanpå detta pågår diskussionen om hur utsatt vårt land är om despoten Putin väljer att utöka sitt krigsterritorium. Vi läser om höjda priser på mat och el och en ökad inflation. Allt detta skapar oro och osäkerhet hos många människor. Vid det här laget har flera kollegor tagit emot flyktingar från Ukraina, både vuxna och barn, för samtalsstöd och traumabearbetningar. Dessutom blir en hel del personer som bor i vårt land oroliga av det som sker, så på så sätt har de allra flesta psykoterapeuter antagligen en eller flera patienter där oron för vad som händer i vår omvärld blir fokus för samtalen. För det är ju så, precis som med pandemin, att vi alla drabbas på något sätt och på något plan av upplevelser som utgör hot mot någon dimension av vår existens. De påverkar oss direkt eller indirekt, medvetet och omedvetet genom att på olika sätt fästa tag i ett lager av något okänt, kusligt och obearbetat inom oss. Här kan vi psykoterapeuter utifrån vår kunskap kring omedvetna processer, trauma och traumabearbetning i samtalet ha betydelse för många individers mående. Vi kan återigen konstatera vikten och nödvändigheten av vårt arbete.

Här vill jag passa på att berätta att vi har för avsikt att publicera ett antal poddavsnitt om just olika aspekter av temat trauma och i skrivande stund har vi lagt ut ett första avsnitt. Vi kommer även att anordna vår Psykodynamiska verkstad i slutet av september utifrån temat trauma med utgångspunkt i just dessa poddavsnitt.

Eftersom vi nu spanar framåt in i hösten kan ni också redan nu notera datumet den 2 december i kalendern. Då anordnar Psykoterapicentrum sin sedvanliga höstkonferens som denna gång kommer att handla om vår kärnverksamhet i den psykodynamiska psykoterapin, nämligen arbetet med processer som rör sig i mindre medvetna eller omedvetna nivåer. Vi tänker närma oss detta otroligt centrala och stora område genom framförallt tre nyckelfrågor: Hur har begreppet ”det omedvetna” utvecklats fram till i dag, på vilket sätt är det en viktig aspekt av den psykoterapeutiska processen och hur kan man arbeta med det? Vår ambition är att sätta igång tankar, reflektioner och känslor genom att ge lite olika perspektiv. Så boka in datumet och avvakta ett fullständigt program senast början av nästa termin.

Så ses vi där om inte förr.

Med önskan om en fin sommar trots allt!

Maj 2022

Teci Hill
Ordförande
Psykoterapicentrum

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se