Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 2 2023

Ordförande har ordet

Kära medlemmar

Jag vill börja med att dela en fin upplevelse av professionell gemenskap från Vårkonferensen i april. Konferensen bidrog till att mobilisera kraft och styrka som finns inom den psykodynamiska kåren. Under dagen fick vi ta del av drömmande från olika vinklar. Det första föredraget hade fokus på forskning, teori och empiri, det andra gjorde framför allt en djupdykning i den kliniska praktiken och det avslutande föredraget gav tillfälle att få se en tillämpning av en så kallad drömmatris. Mitt intryck var att vi tillsammans hade öppna och intressanta samtal. Dagen ingav hopp så att vi kan fortsätta att kämpa i den psykoterapeutiska motvinden på olika sätt. Kanske är detta relaterat till att ordet ”motståndshandling” som flera gånger på sista tiden blivit tydligare för mig. En handling som tydligt manifesterar en ståndpunkt och med det ett visst mått av uppror. Jag tycker att Vårkonferensen blev en sådan manifestation. Tillsammans ägnade vi en hel dag åt att reflektera och fundera tillsammans hur man kan använda sig av drömmen och drömmandet i vårt arbete med det omedvetna, trots rådande synsätt på ökad effektivisering och medikalisering. Förvisso innehar fenomenet drömmande numera stor veten skaplig tyngd när det gäller utveckling av människans psykologiska välbefinnande, intelligens och kreativitet men kunskapen tenderar likväl att betraktas som ett omodernt perspektiv inom psykologisk behandling.

En motståndshandling behöver dock inte anta så stora dimensioner som en heldagskonferens utan kan förstås även manifesteras i mindre och mer vardagliga handlingar. I dagens läge kan man i vissa fall nästan beskriva vårt arbete med psykodynamisk psykoterapi som en motståndshandling. Vi fortsätter vårt enträgna arbete, trots den allmänt rådande inställningen, därför att vi ser att det hjälper människor att hantera psykisk smärta och erövra sina inre och yttre liv.

Ett annat sätt för oss psykoterapeuter att ta ställning och uttrycka vår ståndpunkt är genom att aktivt bidra med synpunkter på den psykiska vårdens utformande. Psykoterapicentrums riksstyrelse, i kontakt med andra engagerade kliniker och forskare, har som exempel på detta skrivit ett remissvar på SKR:s för slag: ”Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp, depression hos vuxna” som tagits fram av Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård, Sveriges regioner i samverkan.

Vår viktigaste kritik mot förslaget var att man inte har inkluderat PDT som evidensbaserad behandling mot depression samt att det saknades valmöjlighet gällande psykoterapeutiska metoder som olika former av psykodynamiska korttids- och långtidsterapier. Dessutom påpekade vi att man utifrån begreppet personcentrering missat att just erbjuda olika anpassande behandlingsmetoder. Sammantaget var det ganska lätt att se och formulera kritik då vi ju har sett dessa uppfattningar och rekommendationer förut.

I denna typ av påverkansaktivitet, som att skriva ett remissvar, utgår vi från SKR:s begreppsapparat och tänkande. Under konferensdagen om drömmar däremot både utvecklar och manifesterar vi något eget. Bägge handlingsformerna är viktiga för att kunna påverka på bästa sätt inom respektive område, det vill säga inom den psykiatriska vården eller inom vår psykoterapeutiska metod. En viktig fråga är vad vi kan göra om dessa områden leder i alltför olika riktningar, vilket tycks vara fallet.

Detta leder mig in på att nämna att temat för höstkonferensen 2023 kommer att ha fokus på just dessa frågor: hur psykoterapeutisk behandling kan utformas för människor som behöver hjälp. Färdigt program kommer ut i början av hösten.

   Jag och styrelsen önskar er alla en både vilsam och vitaliserande
   sommar!

 

   Stockholm maj 2023

   Teci Hill
   Ordförande
   Psykoterapicentrum

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se