Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 3 2019

Ordförande har ordet

Så har hösten infunnit sig och arbetslivet har kommit igång på allvar. Psykoterapicentrums verksamhet startar denna höst med en nästan helt ny styrelse. Vi har därför haft två speciellt viktiga upptaktsdagar där vi både har formerats som arbetsgrupp, fördelat ansvarsområden och diskuterat prioriteringar både ur kortare och längre perspektiv. Det blev givande dagar, både för styrelsen som helhet och för varje enskild styrelsemedlem. Arbetet gav energi och bidrog med flera nya idéer och perspektiv. Ett resultat var förändring av inriktningen i vissa arbetsgrupper med fokus på att bidra med högre effektivitet och mer lust, bland annat genom att använda styrelsemedlemmarnas egna resurser och idéer.

Ett viktigt fokus i våra diskussioner var hur vi kan värva såväl nya som yngre medlemmar till Psykoterapicentrum. I samband med det diskuterades idéer hur vi kan göra hemsidan mer attraktiv, informativ samt möjligheten att skapa en psykodynamisk POD.

Vi var alla i styrelsen överens om att vi behöver fortsätta arbetet med att försöka påverka beslutsfattare och politiker. I första hand avvaktar vi nu den pågående JO-anmälan då detta beslut delvis påverkar vår fortsatta riktning. Vid publicering av tidskriftens Psykoterapi nummer 3 hoppas vi ha fått ett positivt besked på vår anmälan (följ det aktuella beslutet på hemsidan). Samtidigt funderar vi över vilken av olika alternativa handlingsplaner som kan bli mest fruktbar att gå vidare med utifrån frågan. Jag uppmuntrar verkligen alla medlemmar att ta del av hela processen kring Psykoterapicentrums anmälan som finns att läsa på www.psykoterapicentrum.se.

Hos mig finns en stark känsla av att vi står inför valet att uppgivet acceptera det som sker i vårt samhälle gällande såväl uppfattning som behandling av psykiskt lidande alternativt på allvar arbeta med att förändra. Vi är många, om vi även räknar in alla behövande. Arbetet måste ske på olika fronter med hjälp av alla. Denna fråga påminner ju mycket om vår mest aktuella samhällsfråga just nu – klimatfrågan. Den rör vid liknande strukturer.

En viktig aspekt i detta jättearbete mot förändring är ju som bekant att arbeta tillsammans i olika konstellationer. Möjligheten att mötas och tillsammans diskutera igenom frågor, formulera såväl önskning ar, förhoppningar som farhågor är oerhört värdefullt för att orka engagera sig. Jag upplevde även utifrån det perspektivet att styrelsens upptaktsdagar var mycket givande. Att få tillgång till de andras erfarenheter, kunskaper, åsikter och idéer väckte en lust blandat med kraft att vilja och även tro att det går att påverka samhället mot mer humanistiskt anda gällande synen på psykiskt lidande. En av de mest angelägna övergripande uppgifter som föreningen har, är att i dessa tider stå upp för och försvara de psykodynamiska metoderna i förhållningssättet och arbetet med psykiskt lidande.

Det är just sånt som jag tänker att Psykoterapicentrums styrelse tillsammans med arbetet i lokalföreningarna behöver åstadkomma även fortsättningsvis. Att forma motkrafter.

Teci Hill
Ordförande
Psykoterapicentrum

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se