Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 3 2021

Ordförande har ordet

Psykoterapicentrums uppstartsdagar för den nya styrelsen i slutet av augusti var mycket givande med många kreativa diskussioner om vad vi framöver vill satsa på att utveckla. En av de punkter vi talade om var att utvidga en ny kompletterande Podd med syfte att fånga upp aktuella idéer, processer, rörelser i tiden som kan reflekteras och diskuteras med inbjudna gäster med psykodynamiska ögon. Vidare diskuterades hur vi kan utveckla vår Psykodynamiska verkstad då den har visat sig vara viktig för en relativt liten och angelägen medlemsskara. Ett annat viktigt tema var, som alltid, hur vi kan bli flera både passiva och aktiva medlemmar (det vill säga de som arbetar inom någon lokalstyrelse eller nätverk). Vi har upptäckt att Psykoterapicentrum inte är så välkänt som vi tidigare har trott, speciellt inte bland yngre personer inom branschen, oavsett om de är studenter eller redan verksamma psykoterapeuter. Ett sätt att skapa intresse för det vi gör är att fortsätta att anordna evenemang och seminarier som är engagerande och utvecklande för professionen. Ett annat sätt är att skapa kontaktytor mellan olika medlemmar som har liknande behov, till exempel kamrathandledningsgrupper. Kanske också göra det möjligt att mötas och samtala om olika typer av kliniska metoder, till exempel diskutera arbete med ungdomar utifrån olika psykoterapeutiska metoder. Skapandet av kontaktytor är ännu i sin linda, men vi hoppas och tror att vi kan göra något som kan bli användbart för medlemmar i framtiden. Likaså tänker vi försöka satsa än mer på att så småningom kunna erbjuda interna utbildningar till rabatterade kostnader. Sist men inte minst har vi våra höst- och vårkonferenser, som vid de här laget nog är våra mest välkända evenemang.

När ni läser detta har vi redan skickat ut programmet för Höstkonferensen som arrangeras den 12 november och som kommer att handla om korttidsterapier. Vi har även bestämt oss för att fortsätta fördjupa samma tema på Vårkonferensen, som är tänkt att äga rum den 1 april. Metoderna som används för psykodynamisk korttidsterapi eller tidsbegränsad psykoterapi har ju lite olika fokus och kan tekniskt sett se ganska olika ut även om de har samma grundläggande teoretiska utgångspunkt. Därför ska det bli extra spännande att samla flera olika inriktningar under samma dag och lyssna på de respektive företrädarna i diskussion med varandra. Det skall också bli roligt att träffas fysiskt. Självklart tar vi hänsyn till de restriktioner som kommer att råda vid tillfället. Vi kommer även att erbjuda digitalt deltagande som möjlighet.

Håll ögonen öppna för framtida evenemang och titta gärna i vårt kalendarium på hemsidan efter det som äger rum även i andra landsändar, särskilt roligt då det ofta är möjligt att delta digitalt nuförtiden.

I den nya styrelsen ser vi fram emot ett spännande arbetsår med goda samarbeten med lokalföreningar och nätverk i nära dialog med medlemmarna.

September 2021

Teci Hill
Ordförande
Psykoterapicentrum

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se