Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 3 2023

Ordförande har ordet

Kära medlemmar

Arbetet inom Psykoterapicentrum är nu i full gång med föredrag, seminarier och representation i olika sammanhang som till exempel på Psykologdagarna. Det är glädjande med så fint engagemang inom vår förening.

Positivt är det även att man under den senaste tiden börjat ifrågasätta det frekventa medicinerandet som behandlingsmetod vid olika psykiska lidanden. Jag har haft kontakt med psykiatriker och allmänläkare som känner sig ytterst tveksamma över hur förskrivandet går till. Det har även kommit internationella studier där man kritiskt har granskat såväl effekter, bieffekter samt abstinenssymptom vid utsättande av SSRI. Detta tycks vara en av anledningarna till en pågående diskussion inom den svenska läkarkåren, där flera kritiska röster hörts. Det har bland annat handlat om onödig förskrivning av SSRI och hur länge patienten ska fortsätta att ta medicinen samt hur det fungerar med så kallad återfallspreventiv medicinering som riktlinjerna föreskriver (se artiklar i exempelvis Läkartidningen 2023-05-23 av Marx och Högberg eller i Psykologtidningen nr 5 av Ankarberg). Dessa ståndpunkter är ju inte nya för oss psykoterapeuter då vi ju ofta träffar patienter som helt i onödan fått SSRI och som själva inte upplever positiva effekter av medicineringen. Vidare att en del inte vågar sluta då den förskrivande läkaren varnar för att depressionen kan komma tillbaka. Det som tycks vara nytt är att även läkare i allt högre utsträckning börjar upptäcka samma sak i mötet med sina patienter. Att öka möjligheten till psykoterapeutisk behandling är en naturlig konsekvens som man hoppas att även läkarkåren upplever. Det är speciellt viktigt att i dessa dåliga ekonomiska tider framhålla psykoterapins ställning inom vården som en långsiktig investering. Detta i jämförelse med (subventionerad) medicin som ofta används betydligt längre än en psykoterapi. Dessutom kan den ge oönskade bieffekter (som kanske varar livslångt), samt gör att den egentligen inte löser orsaken till det psykologiska lidandet som man söker hjälp för.

Psykoterapicentrum arbetar ju, förutom rätten till medicinfri vård, förstås även för den psykodynamiska psykoterapins plats inom den offentliga vården. Även när det gäller PDT har det på senare tid kommit forskningsartiklar som gör det omöjligt att förneka PDT metodens användbarhet för psykiskt lidande. Titta gärna på vår hemsida under ”Uppdaterad referenslista om psykodynamisk effektforskning” för att få tillgång till dessa artiklar.

Det gäller nu att förmedla detta forskningsunderlag samt att fortsätta att argumentera för rättigheten att kunna välja mellan olika psykoterapeutiska behandlingsmodeller. Detta behöver göras i alla möjliga sammanhang, såväl politiska som inom vårdsektorn, men det är också viktigt att ge argument till de behövande att använda sig av i kontakten med vården.

Detta är en del av riktningen i den nya styrelsens arbete. Den diskuterades under våra två planeringsdagar i augusti. Först ut är vår höstkonferens den 1 december. Innehållet under konferensen fokuserar på potentialen i psykodynamisk metod som behandling inom den offentliga vården. Vi vill visa hur och vad PDT kan åstadkomma när just den behandlingsmetoden ges plats. Dessutom är vår önskan att ge hopp, styrka och argument att använda sig av i arbetet för en mer jämlik psykologisk vård.

Hoppas vi ses på höstkonferensen!

 

   Stockholm den 2 september 2023

   Teci Hill
   Ordförande
   Psykoterapicentrum

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se