Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 4 2018

Kanske mer en betraktelse än en Krönika…

Efter den varma sköna sommaren kom en sagolikt vacker och mjuk höst, mild Brittsommarvärme med vackra röda och gula toner. Hösten är en tid för reflexion, kontemplation och bokläsning. Själv har jag tagit del av boken Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas tyranni av Jonna Bornemark. Hon beskriver träffsäkert den reducering och avförtrollning av världen som följer av en alltmer utbredd mani att mäta och kvantifiera samtidigt som nyfikenhet, empati och omsorg går om intet. Enbart det mätbara ges värde i ett samhälle som styrs av New Public Management och allt annat i våra liv tycks sakna både relevans och betydelse.

Jag tror att det finns något fundamentalt och viktigt i att identifiera dessa mekanismer som alltfler börjar reagera emot och känner främlingskap inför. Omdömet trycks undan för det mätbara och vi förlorar något i vår strävan efter att kontrollera, livet blir fattigare när enbart det mätbara räknas. Det är som om vi inte förmår att hantera det unika, det undflyende och ovetandet, som samtidigt gör sig påmint i varje människas varande och väsen. Vi har skapat ett samhälle som prejar undan allt som fyller oss med förundran, det ofattbara och omätbara. Det som känns levande och spännande och värt att leva för har kanske blivit skrämmande. En av orsakerna till det ökade antalet depressioner?

Rollo May skrev att personligheten inte är objektivt mätbar, inte fullt ut låter sig fångas in i ett teoretiskt system. Bakom varje teori upptäcker vi den unika individen, den människa som allt händer med. – De djupaste och mest fundamentala frågorna är de om kärlek, meningen med livet, frihet, ansvar, lidande och död.

Samtidigt möter vi ofta hos många patienter upplevelsen av att de inte kan lita på det de känner, att de känner fel och inte passar in i de mallar som erbjuds. En svårighet där själva tilliten till sig själv och tilliten till andra är satt i gungning.

Höstens konferens som gick av stapeln den 9 november, Komplex problematik hos vuxna, barn och unga – forskning kring verksam behandling berörde på ett kompetent sätt bland annat just denna brist på tillit, som en underliggande faktor hos stora grupper av patienter. Vi fick lyssna till en kunnig belysning av faran med att reducera varje patients komplexa verklighet och nödvändigheten av att istället finna ett unikt förhållningssätt som förmår att göra varje patient och hennes värld rättvisa.

I dag vet vi att det viktigaste i en psykoterapi är ett förbehållslöst möte med en oegennyttig och medkännande människa. Detta är det mest väsentliga för att återvinna ett förlorat fotfäste.

Terapeutens uppgift är att lyssna till den andre och hjälpa hen att upptäcka sina möjligheter och därigenom komma i kontakt med friheten i sin sanna existens. För detta arbete krävs alltid en nyfikenhet och en respekt för det ovetande som hör varje existens till. Terapeutens nyfikenhet blir en modell och en väg för patienten att närmare sig och bejaka sitt eget unika livs villkor.

Kanske är det detta, respekten för ovetandet som utgör existensens grundvillkor, som Dag Hammarsköld i Vägmärken anspelar på då han skriver; Du ser djupare i honom än han själv förmådde. och redovisar dina rön i ord han själv skulle förkasta, just som han kunde se till botten av sitt eget väsen. Den längsta resan är resan inåt.

Jag vill passa på att flagga för flera spännande saker som är i görningen. Psykoterapicentrums arbetet med att ta fram en försäkringslösning för verksamma psykoterapeuter börjar nu gå i mål. Därmed kan Psykoterapicentrum från och med 1 januari 2019 erbjuda en mycket bra företags – och patientförsäkring till våra ordinarie medlemmar och dessutom till ett mycket lågt pris. Du kan läsa mer om Försäkringen på vår hemsida.

Planeringen av Vårkonferensen är också i full gång. Konferensen kommer att äga rum i Skåne, fredagen den 5:e april 2019, i samarbete med lokalföreningen i Skåne. Malmö har alldeles nyligen invigt sitt nya universitet med vackra byggnader uppförda på gamla Kockums varvsområde, som nu är ett spännande område som vuxit fram längs med Öresunds stränder. Bara det är värt en resa till Malmö. Temat för konferensen kommer att bli just Det omätbaras renässans med bland annat Jonna Bornemark som föreläsare. Jag tror att jag kan utlova ett spännande program, så notera redan nu tid och plats.

Dagen därpå, den 6:e april är det Psykoterapicentrums kongress, också den i Malmö. Representanter och ombud från de olika lokalföreningarna i landet samlas då för att besluta om föreningens fortsatta arbetsuppgifter samt välja en ny styrelse för de kommande två åren. Kallelse till kongressen kommer framöver.

Nu har hösten börjat övergå i regn och rusk, med en bitande novemberkyla som breder ut sig, då är det skönt att tänka på att vi tillsammans arbetar för en god sak. Psykotertapicentrums arbete för Psykodynamisk terapi framstår som alltmer betydelsefullt i en ibland alltför kylig värld.

Ann Stevens
Ordförande
Psykoterapicentrum

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se