Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 4 2019

Ordförande har ordet

När ni läser detta är årstiden riktigt mörk, men inom kort vänder det och sakta men säkert blir det ljust igen. Jag skulle önska att jag kunde skriva detsamma gällande utvecklingen av inställningen och användandet av den psykodynamiska förståelsen och behandlingen, men jag känner mig pessimistisk just nu.

Den psykiska ohälsan fortsätter att öka. Det innebär att alltfler har ett behov av hjälp att nå psykisk balans. Det man kan undra över är framförallt om vi hjälper fler att må bättre över en längre tidsperiod, och utan mediciner. För många blir det en privatekonomisk fråga det vill säga psykoterapi blir en behandling för dem som har råd.

Trots denna pessimistiska inledning finns det vissa små ljusglimtar i mörkret. Ett sådant exempel är att många aktörer nu tycks vara intresserade av att arbeta mer kraftfullt för att stärka den psykiska hälsan. Just detta bevittnade jag när jag deltog i Sveriges Kommuners och Landstings workshop kallad Kraftsamling för psykisk hälsa. Under flera möten under hösten har olika aktörer allt från små vinstdrivande företag till stora tunga organisationer diskuterat framförallt två frågor: Vad är det som hindrar arbetet med psykiska ohälsa och Vad kan vi göra för att undanröja dessa hinder? Det var inga överraskande nya saker som kom upp, det kunde handla om problem såsom ökad administrativ börda med dokumentation som påverkar kärnverksamheten. Det kunde också handla om bristande tillgänglighet av behandling över hela landet, ökade klyftor i samhället etcetera. Diskussionerna mynnade ut i flera gemensamma arbetsområden där man kunde sträva efter sam arbete. Det var inspirerande att träffa människor från en mängd olika organisationer och tillsammans med dem enas om vilka brister som finns och också i viss mån försöka se om och hur man kan göra åt dessa. Här framkom behovet av den psykodynamiska psykoterapin; att man inom den offentliga vården behöver få tillgång till just denna terapiform, men också det psykodynamiska synsättet som ligger både explicit och implicit i vårt sätt att bemöta människor (tid för lyssnande, helhetstänk och meningssökande). För Psykoterapicentrum är det framöver viktigt att urskilja vad som är vår uppgift för att kraftsamla för psykisk hälsa och att se till att vi gör vår röst hörd i alla väsentliga sammanhang. Vid utgivningen av detta nummer har SKL på sin hemsida den 4 december haft en videolänk där man fört en diskussion om fortsättningen. Förhoppningsvis är den fortfarande tillgänglig att ta del av.

Inom Psykoterapicentrum har styrelsen, i olika grupperingar och under hösten, fortsatt sitt arbete inom de nya arbetsområden som det fattades beslut om i början av terminen. Ett sådant arbete är ”renoveringen” av hem sidan som förhoppningsvis snart blir klar. Ett annat sådant arbete är uppstarten av den psykodynamiska Podden. Vi har fått tillstånd att låna in en del material från en tysk poddcast som har visat sig oerhört populär i Tyskland.

Vidare håller JO-processen på att bli en mer långdragen historia än väntat. Vi har fått in Socialstyrelsens svar på vår anmälan, den har vi besvarat och väntar nu på JO:s slutliga utlåtande med förhoppning att steg i frågan kan tas. Efter kontakt med JO har jag fått svaret att man anser frågan komplex och att det innebär att de behöver få tid att förbereda sitt svar som förväntas komma till årsskiftet! Vi har även även haft en heldag med Tankesmedjan för handledning och utveckling. Utifrån den information jag fått, var det en givande dag för de inblandade. Önskningar finns att fler möten anordnas inom området handledning. Vi ser framemot fortsatta möten i samma anda.

Vid denna tidnings publicering har vi också haft den årliga Höstkonferensen, som för er som inte var med kommer att rapporteras i nästa nummer. Just nu är vi i färd med att planera Vårkonferensen som skall äga rum den 24 april i Stockholm. Den kommer att handla om Internetbaserad psykoterapi. Notera datumet och vänta på mer information om innehållet. Under tiden pågår många engagerande möten bland annat i våra lokalföreningar men också i andra sammanhang där vi finns representerade. Många bäckar…. Plötsligt känns det lite ljusare.

Teci Hill
Ordförande
Psykoterapicentrum

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se