Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 4 2021

Ordförande har ordet

Kära medlemmar,

när jag skriver detta har vi just haft vår höstkonferens i mer traditionell form. Det var närmare 200 personer anmälda varav nästan hälften via Zoom. Styrelsen tyckte det blev ett lyckat evenemang med kära återseenden mellan många kollegor. Man märkte av den saknad som funnits efter att möta gamla vänner, småprata med folk som man mer eller mindre känner. Detta mer spontana umgänge går ju inte att ersätta digitalt, trots allt.

Vi beklagar att vi inte kunde ha de utländska föreläsarna Allan Abbass (Kanada) och Patrick Leuyten (Belgien) på plats på grund av pandemirestriktionerna och de hinder som följt med dem. Det fungerade ändå väl att se och höra presentationerna digitalt, ibland till och med bättre på den stora bilden och via högtalare. Samtidigt är det fysiska mötet att föredra, speciellt den mer naturliga publikkontakten och förstås möjligheten att prata mer spontant med dem i pauserna. Som tur var hade vi ju våra tre inhemska presentatörer: Viola Argus-Zivaljic, Martin Svensson och Thomas Nilsson på plats som kunde stå för den kontakten. Det var tråkigt att inte kunna ha det vanliga avslutningsminglet, vilket berodde på osäkerheter kring pandemisituationen då vi planerade programmet. Vi hoppas dock att kunna ta igen detta på Vårkonferensen den 1 april.

Konferensen blev ändå en bra mötesform, för att träffa kollegor och för att tala om viktiga och angelägna frågor. Den lyckades också förmedla kunskap om psykodynamiska kortidsterapier både på ett mer övergripande och ett mer metodspecifikt sätt. Samtalen mellan föredragshållarna och med publiken genomsyrades av en ödmjuk och respektfull ton kring modellernas olika möjligheter. Det framkom tydliga likheter mellan modellerna, exempelvis att det finns ett affektfokus och ett intresse för kroppsliga uttryck av dessa affekter i rummet samt att samspelet och individanpassningen är en väsentlig del av processen oavsett modell. En intressant aspekt var att processer kring avslutet tycks vara en mer eller mindre påtaglig svårighet i samtliga terapier. Det kändes även betydelsefullt att se gemensamma utgångspunkter i det dynamiska tänkandet/teorierna, att man känner igen sitt arbete i alla metoderna och vad de psykodynamiska terapimodellerna kan åstadkomma även på kortare tid. Metoderna ger ett strukturerat perspektiv och i det en tydlig koppling mellan teori och intervention. Till det kommer att många forskningsstudier stärker det vi som kliniker redan vet. Det är nu en uppgift för oss alla inom professionen att sprida denna kunskap vidare i våra olika sammanhang för att därigenom möjliggöra valfrihet inom den offentliga vården. Fortsättning på temat psykodynamisk korttidsterapi följer under Vårkonferensen.

Under våren avser vi även att fortsätta med en del av den digitala verksamheten. Vi har sett att det går lite lättare att kunna träffas digitalt en vardagskväll efter dagens arbete. Dessutom så har vi genom det digitala anslaget plötsligt fått mer evenemang att välja mellan, så håll koll på kalendariet på hemsidan där samtliga event som anordnas av Psykoterapicentrum står listade.

Vi hoppas förstås på att pandemin försvinner eller åtminstone inte påverkar oss lika mycket så att det digitala träffsättet fortsätter att utgöra en av flera möjligheter och inte går tillbaka till att bli det enda alternativet.I den nya styrelsen ser vi fram emot ett spännande arbetsår med goda samarbeten med lokalföreningar och nätverk i nära dialog med medlemmarna.

Snart kommer ljuset tillbaka!

Vi ser fram emot att ses nästa år.

September 2021

Teci Hill
Ordförande
Psykoterapicentrum

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se