Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Med psykoanalysen i offentlig vård
Vi behövde en föreläsningsserie för att få ny inspiration

Lukas Granberg

Psykoanalysen har under en längre tid varit under hård attack, politiskt, ideologiskt och vetenskapligt. Effekterna har man kunnat se i officiella dokument som styr offentlig sjukvård, så som psykiatri och primärvård. Psykodynamiska behandlingsmetoder har på senare tid nedvärderats trots ökat vetenskapligt stöd.

Det finns psykodynamiker som arbetar i offentlig vård som får höra att deras expertis inte är efterfrågad och att psykodynamiska behandlingar saknar effekt. Om detta budskap vinner gehör riskerar vi att förlora en viktig kunskapskälla som kan utgöra en avgörande skillnad för både kliniker och patienter i offentlig vård.

Samtidigt lever vi i en tid då offentlig psykiatrisk vård allt mer präglas av manualiserade behandlingar riktade mot enskilda symptom och begrepp som ”processkartor”, ”E-hälsa” och ”internetförmedlad KBT” ockuperar allt mer av vår uppmärksamhet. Det är också nu som en statlig myndighet finner det lämpligt att ge “behandlingsrekommendationer i enskilda fall.” Detta är en tid då den sista stora visionen tycks vara att artificiell intelligens en dag ska ersätta personalen inom psykiatri och primärvård – en chattbot kostar trots allt nästan ingenting och kommer definitivt inte att ifrågasätta några statliga riktlinjer.

Det har alltså blivit allt mer angeläget att gå tillbaka till den filosofiska och kliniska grunden bakom våra behandlingsmetoder. För att ställa oss frågan om vad ett subjekt och ett psyke egentligen är för något. Hur de psykiska strukturerna i personligheten grundläggs. Hur man lyssnar till patienten. Vilken roll skulden har i vårt psykiska liv. Vad studiet av melankoli kan ge oss. Detta är några av de frågor som föreläsarna avhandlar i föreläsningsserien ”Psykoanalysens relevans i psykiatri och primärvård”. En av föreläsarna, Charlotta Björklind, presenterar sin föreläsning i detta nummer.

Föreläsningsserien arrangeras av Lukas Granberg och Psykodynamiskt forum, med stöd från Bertil Wennborgs stiftelse, för att kliniker i offentlig vård ska få möjlighet att inspireras av psykoanalysen som vetenskapligt fält och tillsammans med inbjudna föreläsare själva avgöra vilken relevans psykoanalysen kan ha i offentlig vård.

www.psykodynamisktforum.se

 

LUKAS GRANBERG leg. psykolog. Arbetar med psykoanalytiskt orienterad psykoterapi och Rorschach i privat mottagning samt offentlig tjänst inom Psykiatri Södra Stockholm på mottagning för patienter med borderline/emotionellt instabil personlighetsstörning. Grundade Psykodynamiskt forum som en social och professionell nätverkstjänst 2012. Se www.lukasgranberg.se och www.psykodynamisktforum.se.

 

Artiklar i fulltext

Har Sverige rätt vård vid psykisk ohälsa?
Gunnar Bohman

Vad Haruki Murakami kanske pratar om när han pratar om romanskrivande
Daniel Sykes

Terapin som inte hjälpte – vad kan terapeuter lära?
Camilla von Below

Lyssna till patienten
Charlotta Björklund

Med psykoanalysen i offentlig vård. Vi behövde en föreläsningsserie för att få ny inspiration
Lukas Granberg

Barndomens matminnen är viktiga - de kan påverka oss hela livet
Elisabeth von Essen

Psykoterapi och migrationsrelaterad psykisk ohälsa
Farzad Pakzad

Det Tredje – en ömsesidig bekräftelse- och igenkänningsteori (Del 1)
Tomas Wånge

Det Tredje – en ömsesidig bekräftelse- och igenkänningsteori (Del 2)
Tomas Wånge

Evidensparadoxen. Evidens och dess kunskapsteoretiska förutsättningar
David Nicolaidis

Evidens, värderingar och etik
David Nicolaidis

Freud i vår tid – om talets och röstens betydelse i psykoterapi
Daniel Sykes

Förlorat förstånd i form av vanvett och vansinne – en existentiell möjlighet för människan
Hans Kaatari

Trasiga tänder och psykisk ohälsa
Bengt Hedberg

Integrativ traumafokuserad psykoterapi
Anna Thom Olin

Fältteori – Psykodynamisk teori under utveckling
Tomas Wånge

Skam
Lena Lillieroth

Anknytningsprocesser i mentaliseringsbaserad terapi
Joakim Löf

Psykiatrins felaktiga grundantagande
Bengt Hedberg

Skånemodellen
Ann Stevens

Psykoanalysen har många ansikten
Tomas Wånge

När det onda fått fäste
Sverker Belin

Ungas identitetsutveckling. Tankar om extrema rörelsers och nätaktiviteters potential och lockelse
Björn Wrangsjö

Affektregleringsteori – en integration av psykoterapi och neurologi
Tomas Wånge

Nya forskningsmetoder och resultat med potential att förändra framtidens psykoterapi
Fredrik Falkenström

Harry Stack Sullivan, del 1
Tomas Wånge

Harry Stack Sullivan, del 2
Tomas Wånge

Den vita skammen
Lennart Ramberg

Psykodynamisk psykoterapihandledning i Sverige och internationellt
Siv Boalt Boëthius och Marie-Louise Ögren

Varför fungerar antidepressiv medicinering bara för vissa patienter?
Daniel Sykes

Ojämlik tillgång på psykoterapi
Ulla Hansjons-Gustafsson

Psykoanalytisk psykoterapi kan hjälpa barn med ADHD
Pia Eresund och Magnus Kihlbom

Dold ondska eller förklädd djävul
Else-Britt Kjellqvist

Att läsa en berättelse. Tankar om terapi och teori med utgångspunkt i fallet Thomas Quick
Cajsa Lindholm

Att våga möta det oförutsedda: om Symboldrama – en visualiserande och imaginativ metod
Sigbritt Nordlund

Mentaliseringsbaserad terapi: en relationell terapiform
Joakim Löf

Om ekonomistyrningens ansvarsförskjutning och skamkultur... del 3
Ulla Bertling

Om granskningssamhället... del 2
Ulla Bertling

Om den banala managementfilosofin... del 1
Ulla Bertling

Kategorimisstag - psykoterapi - medicinsk modell

Inre och yttre oro - om ADHD

Att lära sig praktisera intersubjektivitet

Bruce Wampold i Stockholm

Ulla Grebo: 40-årstal

Ulla Grebo: RPC:s historia i siffror

Skräddarsydd behandling med ISTDP

Om att rehabilitera krigs- och tortyroffer

Den fullkomliga kvinnan
- exempel på idealiserad destruktiv narcissism

Tidskrift för Psykoterapi och Insikten

Psykoterapiutbildning på villovägar

Möte mellan kulturer i psykoterapiforskning

Några reflektioner över psykoterapihandledning utifrån ett relationellt perspektiv

En kritisk granskning av dagens psykiatri

Psykoterapi med äldre

Mot ett upplöst själv
Psykoterapi i interaktion med ett diskursivt, ett affektivt och ett brett narrativt perspektiv

Integriteten och det omöjliga
några politiska och organisatoriska aspekter på psykoterapin

När är det dags att lägga av?
En betraktelse kring avslutandets ambivalens, kring 60+

Mot ett upplöst själv
Psykoterapi i interaktion med...

Förorten brinner
en psykoanalytisk läsning

Harold Searls
relationell handledning

Det relationella perspektivet
psykodynamiskt nytänkande

Den röde doktorn. Anders Torold
och det samhällskritiska perspektivet

Evidensbegreppet som maktinstrument
efter Tor-Johan Ekeland

Pillret och Tabletter för känsliga själar
av Ingrid Carlberg och Fredrik Sveneaus

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se