Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Historiska fakta kring RPC

av Ulla Grebo

Psykoterapicentrums konstituerande möte hölls på Tekniska Nämndhuset den 13/2 1971 kl 12:45–15:00.

Ordföranden

1971-02-13    Inga Sylvander
1974-05-11    Merit Hertzman-Ericson
1983-11-24    Eva Basch Kåhre
1985-11-28    Wendela Lundh
1990-11-27    Ulla Wiggen
1997-04-19    Ulla Grebo
2003-04-05    Ingrid Skinner
2005-04-09    Bengt Sandström
2011-04-02    Lance Cederström

Lokalföreningar i tidsordning efter tillkomst

1978-01-18    RPC Västra Götaland (tidigare RPC Göteborg)
1990-11-05    RPC Skåne
1990-03-06    RPC Östergötland
1992-02-08    RPC Gävle-Dala (tidigare RPC Gävleborg)
1993-05-26    RPC Västmanland (har upphört dec 2001)
1994-09-08    RPC Norrbotten
1995-03-22    RPC Uppsala län
1995-09-27    RPC Jönköpings län
1995-09-13    RPC Västerbotten
1997-01-28    RPC Stockholm
1999-05-05    RPC Västernorrlands län
1999-05-06    RPC Örebro län

Tidning

1979    Tidskriften för Psykoterapi

1991    Insikten

Utbildningar

PsykoterapiCentrums individualterapiutbildning 1975–1990
Fem utbildningsomgångar omfattande tre år vardera genomfördes.
60 psykoterapeuter från hela landet gick utbildning, som godkändes för legitimation.

Handledarutbildning i samarbete med S:t Lukas 1990–1992 och 1992-1994
12 elever/utbildning.

RPC bildar 1993-12-10 tillsammans med Sandahl Partners Psykologisk Analys och Utveckling AB en ny stiftelse, Stockholms Akademi för PsykoterapiUtbildning – SAPU.
Den första legitimationsgrundande utbildningen började i juni 1994.

Vt 1995 Kvalitativ metodik med inrikting på psykoterapiforskning metodkurs 5 poäng
på forskarutbildningsnivå i samverkan med Institutionen för tillämpad psykologi, Lunds universitet och Institutionen för psykoterapi, Karolinska Institutet, Stockholm.

Vt 1997 Utbildning i counselling, 5 högskolepoäng, i samarbete med Psykoterapiinstitutet.

Konferenser

1993-09-17

Psykoterapi lönar sig, Hans Bergström RSMH, Bengt-Åke Armelius, Barbro Sandin, Iréne Matthis, Sonja Levander

1994-04-16

Psykoterapins frontlinjer i den psykiska vården inledningspanel, tre parallella seminarier på förmiddagen, tre på eftermiddagen, avslutningspanel.

1994-11-25

Psykoterapi vid kroppssjukdom, Töres Theorell, Franz Luttenberger, Noomi Lindberg, Alexander Perski, Iréne Matthis, Kristoffer Konarski, Ingrid Ursing

1995-04-01

Narcissism, Anna Waern-Sperber, Bo Sigrell, Ulla Arnell, Tomas Böhm, Björn Wrangsjö

1995-11-17/18

Vilken psykoterapi för vem? 12 presentationer av psykoterapiformer.
18 seminarier.

1996-04-21

Känslor-Affekter-Emotioner, Jon T Monsen, Bjørg Roed Hansen

1996-05-13/15

Den 3:e Nordiska konferensen för psykoterapihandledare i samarbete med Psykoterapihandledarnas intresseförening

1996-12-07

Psykoterapi, Hjärna, Kropp och Själ, David Ingvar, Holger Ursin, Åsa Lilja, Sven Lagerlöf, Kristoffer Konarski

1997-04-20

Psykoterapi – psykoterapeuter resultat organisation, Johan Schubert, Rolf Sandell, Siv Boalt Boëthius

1997-12-06

Psykoterapi vid utagerande problematik – ny kunskapsutveckling på ett svårt område, Lars Lidberg, Monika Bogren, Gerd Bergman, Eva Hedlund, Bengt Jarl, Lisbeth Palmgren

1998-01-24

Det omedvetna fantasilivet och den terapeutiska relationen, Ludvig Igra

1998-04-25

Psykoterapins framtid i Sverige – hur ska den se ut? Ulla Grebo, Dan Stiwne, Anna Maria Carlsson, Else-Lotte Edenius, Hans Kihlström, Göran Ahlin, Folke Schött

1998-05-16

Aktuell självpsykologi, James L Fosshage

1998-10-03

Ungdomspsykoterapi, Maxime de Sauma, Maja Perret-Catipovic, Francois Ladame, Noomi Kallerdahl, Mats Herlin, Jan Carlsson

1998-11-28

Anknytning och psykoterapi – behandlingskonsekvenser, Peter Fonagy, Mary Target

1999-04-25

Psykoterapihandledning – utmaningar och framtidsvisioner, Lilja Cajvert, Marie-Louise Ögren, Agneta Apelman, Mattias Klawitter, James Samec, Ulla Arnell

1999-09-25

Att lära mer av patienten, Patrick Casement

2000-05-21

Existentiell psykoterapi, Emmy van Deurzen

2000-12-02

Psykoterapi på vårt sätt – olika psykoterapeuter möter samma kliniska vinjett, Björn Wrangsjö, Ulla Blohm, Marianne Borgengren, Anita Olsson, Ludvig Igra

2001-04-08

Psykoterapi – lång eller kort? Ulla Grebo, Kerstin Green, Sussie Berglund, Herdis Brändström, Guna-Maria Haabma, Ingrid Skinner, Jörgen Herlofson

2004-10-01

Vad är psykodynamisk psykoterapi i vår tid? Per Magnus Johansson, Pia Eresund, Ingrid Skinner, Barbro Thormählen

2006-01-13/14

Behandling av borderline personlighetsstörning. Nya framsteg med mentaliseringsbaserad psykoterapi, Peter Fonagy

2007-04-20

Panikfokuserad Psykodynamisk Psykoterapi, Barbara Milrod

2008-11-14

Psykoterapi och den antidepressiva revolutionen, Ingrid Carlberg, Fredrik Svenaeus, Merete Mazzarella, Karin Johannisson

2009-04-24

Learning from life and how it relates to clinical practice, Patrick Casement

2009-11-06

Psykoterapi - en svårmätbar fristad? Tor-Johan Ekeland, Jonna Bornemark

2010-08-30/31

Getting to the Affect - an introduction to the theory and technique of Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy, Patricia Coughlin

2011-02-04

Integritet eller uppgivenhet - om åldrandets utmaningar och dilemman, Patricia Tudor-Sandahl, Tomas Böhm

2011-11-18/19

Tailoring the treatment to the patient. ISTDP in Clinical Pratice, Jon Frederickson

2012-03-23

Psykiatriseringen av själslivet, Åsa Moberg, Per Magnus Johansson

Forskningskurser/konferenser 1990-talet

1994-05-07/08

Undersöka och utvärdera, David Titelman, Alf Nilsson, Bengt-Åke Armelius, Dan Stiwne

1995-05-06/07

Psykoterapiforskning metoder för kvalitetssäkring och uppföljning, Bengt-Åke Armelius, Rolf Sandell

1996-08-17/18

Forska genom att kategorisera och skapa sammanhang, Ann-Christin Cederborg, Ingegerd Wirtberg

1997-05-24/25

KAPP – Karolinska Psychodynamic Profile, Robert Weinryb

Kurser 1990-talet

1997-02-15/16

Självpsykologi, affektteori och psykoterapi, Jon T Monsen

1997-04-12/13

Självpsykologi, affektteori och psykoterapi, Jon T Monsen

1999-01-23/24

Handledning i tider av turbulens Del 1, Imre Szecsödy, Kurt Gordan

1999-11-20/22

Handledning i tider av turbulens Del 2, Imre Szecsödy, Kurt Gordan

1999-10-16/17

Psykoanalytisk psykoterapi med ungdomar och unga vuxna – kliniska
                       seminarier,
Maxim de Sauna

Psykoterapimässan

Idén till en psykoterapimässa kom upp i Samrådsforum. RPC utvecklade detta till den första Psykoterapimässan år 2000. Mässan hade 50 utställare och 150 föredrag. C:a 2000 personer kom.
Psykoterapimässan 2002 växte till nära 100 utställare och 300 föreläsningar. Drygt 3000 personer kom.
Det stod klart att RPC inte hade resurser att arrangera fler mässor om övrig verksamhet skulle hinnas med. RPC bildade då en stiftelse med uppgift att anordna mässan och stödja forskning och utveckling på psykoterapiområdet.
PsykoterapiStiftelsen bildades av RPC den 18/1 2003 och hade sitt konstituerande möte den 30/1 2003. Nästa Psykoterapimässa hölls 2004 med 100 utställare och 270 föreläsningar. Därefter har Psykoterapimässan hållits vartannat år i PsykoterapiStiftelsens regi.

Etisk Kommitté, etiska riktlinjer och kvalitetssäkring för RPC:s medlemmar

1995 antogs Etiska riktlinjer och riktlinjer för kvalitetssäkring (uppdaterade 2003) och en Etisk Kommitté tillsattes.

1999 antogs Etiska riktlinjer för psykoterapihandledare.

Stödpersoner

Sedan 1993 finns för medlemmarna två stödpersoner, som man kan rådgöra med vid yrkesmässiga svårigheter och/eller om man blivit eller förväntar sig att bli anmäld för felbehandling.

Internationellt

1991 bildades EFPP (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector) i London. RPC föreslog 12/9 1991 Margareta Mörner som representant för Sverige i Vuxensektionen. Hon gjorde en stor insats på ledande poster i organisationen. Alla EFPP:s konferenser har varit välbesökta av RPC –medlemmar.

1991 bildades även EAP (The European Association for Psychotherapy) i Wien. Svenska psykoterapeuter fanns med i en del funktioner och 2001 utsågs Birgitta Elmquist till Sveriges delegat på förslag från RPC.

25/6 1995 bildade EAP organisationen WCP (The World Council for Psychotherapy) som från 1996 anordnat en stor internationell kongress vart tredje år. RPC-medlemmar har deltagit i dem och rapporterat i Insikten.

SPR (Society for Psychotherapy Research), bildat i slutet på 60-talet, anordnar årliga internationella forskningskonferenser som RPC-medlemmar sedan 1994 ofta deltagit i och rapporterat från.

Samrådsforum

Den 27/1 1993 hölls det första mötet mellan föreningar som organiserar psykoterapiinriktningar som har legitimation - på RPC:s initiativ. Ett samarbete inleddes i frågor där föreningarna kunde stå starkare tillsammans t.ex. i kontakten med politiker och myndigheter. Mötena antog 1996 namnet Samrådsforum för Psykoterapi och man har sedan dess träffats minst en gång/termin.

Arbetsgruppen för landstingspsykoterapi

Arbetsgruppen bildades 12/12 1991 med uppgift att arbeta för bättre förutsättningar för psykoterapin inom landstingen och utveckla den. Gruppen består av 5-7 personer från olika landsändar och har de senaste åren träffats en hel dag 1-2 ggr/termin.

Nätverket för psykoterapiforskning

Nätverket tillsattes som en arbetsgrupp 11/6 1992 med uppgift att stödja, utveckla och informera om psykoterapiforskning. I gruppen ingick forskare från universiteten i Umeå, Göteborg, Uppsala, Linköping, Lund samt Stockholm. Genom åren har flera seminarier och kurser anordnats förutom föreläsningar och artiklar i Insikten.

Styrelsens arbetsformer

Från 1971 bestod styrelsen av 10 – 20 ordinarie styrelseledamöter med personliga suppleanter.

Den första styrelsen hade 18 ledamöter och lika många suppleanter. Man ville bereda plats för många olika inriktningar och verksamhetsområden.

Vid konflikterna om föreningens mål och verksamhet i slutet på 80-talet utreddes medlemmarnas önskemål och intresse för olika uppgifter. Det ledde till att styrelsens arbete omorganiserades och stadgarna ändrades 1990-91. 10 arbetsutskott bildades för 10 olika verksamheter. Utskottsordförandena valdes och utgjorde styrelsen tillsammans med ordförande och sekreterare.

När fler lokalföreningar bildades och mycket sköttes lokalt uppstod behov av en renodlad riksstyrelse, som skulle fokusera på riksplanet på arbetet för psykoterapi t ex genom kontakter med politiker och andra beslutsfattare, konferensverksamhet och samordnande insatser. Styrelsen består nu av ordförande, sekreterare och kassör samt fyra övriga ledamöter med personliga suppleanter.

Då årsmöten är så arbetskrävande inom föreningen bestämdes att övergå till Kongress vartannat år. Förhållandet mellan lokalföreningar och riksnivå sågs också över. Betydande stadgeändringar bestämdes 1997 och den första kongressen hölls 1999.

Regionkonferenser

1994 beslutades att hålla regionkonferenser 2 gånger per år för kontakt mellan lokalföreningarna inbördes och riksstyrelsen för att diskutera och planera föreningsverksamheten.

1995 hölls i Linköping den första regionkonferensen, arrangerad av RPC Östergötland.

 

 

ULLA GREBO är socionom och leg psykoterapeut. Hon var sekreterare i RPC 1990–1997 och ordförande 1997–2003. E-post: grebo.ostrand@swipnet.se

 

 

Artiklar i fulltext

Har Sverige rätt vård vid psykisk ohälsa?
Gunnar Bohman

Vad Haruki Murakami kanske pratar om när han pratar om romanskrivande
Daniel Sykes

Terapin som inte hjälpte – vad kan terapeuter lära?
Camilla von Below

Lyssna till patienten
Charlotta Björklund

Med psykoanalysen i offentlig vård. Vi behövde en föreläsningsserie för att få ny inspiration
Lukas Granberg

Barndomens matminnen är viktiga - de kan påverka oss hela livet
Elisabeth von Essen

Psykoterapi och migrationsrelaterad psykisk ohälsa
Farzad Pakzad

Det Tredje – en ömsesidig bekräftelse- och igenkänningsteori (Del 1)
Tomas Wånge

Det Tredje – en ömsesidig bekräftelse- och igenkänningsteori (Del 2)
Tomas Wånge

Evidensparadoxen. Evidens och dess kunskapsteoretiska förutsättningar
David Nicolaidis

Evidens, värderingar och etik
David Nicolaidis

Freud i vår tid – om talets och röstens betydelse i psykoterapi
Daniel Sykes

Förlorat förstånd i form av vanvett och vansinne – en existentiell möjlighet för människan
Hans Kaatari

Trasiga tänder och psykisk ohälsa
Bengt Hedberg

Integrativ traumafokuserad psykoterapi
Anna Thom Olin

Fältteori – Psykodynamisk teori under utveckling
Tomas Wånge

Skam
Lena Lillieroth

Anknytningsprocesser i mentaliseringsbaserad terapi
Joakim Löf

Psykiatrins felaktiga grundantagande
Bengt Hedberg

Skånemodellen
Ann Stevens

Psykoanalysen har många ansikten
Tomas Wånge

När det onda fått fäste
Sverker Belin

Ungas identitetsutveckling. Tankar om extrema rörelsers och nätaktiviteters potential och lockelse
Björn Wrangsjö

Affektregleringsteori – en integration av psykoterapi och neurologi
Tomas Wånge

Nya forskningsmetoder och resultat med potential att förändra framtidens psykoterapi
Fredrik Falkenström

Harry Stack Sullivan, del 1
Tomas Wånge

Harry Stack Sullivan, del 2
Tomas Wånge

Den vita skammen
Lennart Ramberg

Psykodynamisk psykoterapihandledning i Sverige och internationellt
Siv Boalt Boëthius och Marie-Louise Ögren

Varför fungerar antidepressiv medicinering bara för vissa patienter?
Daniel Sykes

Ojämlik tillgång på psykoterapi
Ulla Hansjons-Gustafsson

Psykoanalytisk psykoterapi kan hjälpa barn med ADHD
Pia Eresund och Magnus Kihlbom

Dold ondska eller förklädd djävul
Else-Britt Kjellqvist

Att läsa en berättelse. Tankar om terapi och teori med utgångspunkt i fallet Thomas Quick
Cajsa Lindholm

Att våga möta det oförutsedda: om Symboldrama – en visualiserande och imaginativ metod
Sigbritt Nordlund

Mentaliseringsbaserad terapi: en relationell terapiform
Joakim Löf

Om ekonomistyrningens ansvarsförskjutning och skamkultur... del 3
Ulla Bertling

Om granskningssamhället... del 2
Ulla Bertling

Om den banala managementfilosofin... del 1
Ulla Bertling

Kategorimisstag - psykoterapi - medicinsk modell

Inre och yttre oro - om ADHD

Att lära sig praktisera intersubjektivitet

Bruce Wampold i Stockholm

Ulla Grebo: 40-årstal

Ulla Grebo: RPC:s historia i siffror

Skräddarsydd behandling med ISTDP

Om att rehabilitera krigs- och tortyroffer

Den fullkomliga kvinnan
- exempel på idealiserad destruktiv narcissism

Tidskrift för Psykoterapi och Insikten

Psykoterapiutbildning på villovägar

Möte mellan kulturer i psykoterapiforskning

Några reflektioner över psykoterapihandledning utifrån ett relationellt perspektiv

En kritisk granskning av dagens psykiatri

Psykoterapi med äldre

Mot ett upplöst själv
Psykoterapi i interaktion med ett diskursivt, ett affektivt och ett brett narrativt perspektiv

Integriteten och det omöjliga
några politiska och organisatoriska aspekter på psykoterapin

När är det dags att lägga av?
En betraktelse kring avslutandets ambivalens, kring 60+

Mot ett upplöst själv
Psykoterapi i interaktion med...

Förorten brinner
en psykoanalytisk läsning

Harold Searls
relationell handledning

Det relationella perspektivet
psykodynamiskt nytänkande

Den röde doktorn. Anders Torold
och det samhällskritiska perspektivet

Evidensbegreppet som maktinstrument
efter Tor-Johan Ekeland

Pillret och Tabletter för känsliga själar
av Ingrid Carlberg och Fredrik Sveneaus

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se